Předpověď: nula  (Forecast: Zero)
R: Elo Havetta V: Studio FAMU, 1966 VV: Radomír Hubáček N: Lubor Dohnal S: Lubor Dohnal K: Igor Luther Hu: Josef Ceremuga; archivní – Giuseppe Verdi: převzatá Trubadúr /Il trovatore/ (sbor cikánů), Giuseppe Verdi: převzatá Aida (pochod), Giuseppe Verdi: převzatá Nabucco (sbor židovských otroků), Antonín Dvořák: převzatá Jakobín (sbor My cizinou jsme bloudili), Bedřich Nikodem: píseň Dva modré balonky, Antonín Dvořák: píseň My cizinou jsme bloudili, píseň Vem košilku mezi zuby, Kopecký Karel (hudebník): píseň Schody do nebe T: Marie Červinková-RiegrováJindřich Faktor Zp: sborJan Bartoš Arch: Aleš Voleman St: Alois Fišárek Zv: Oldřich TichýJosef Hubka H: Iva Janžurová (Irena), Jan Bartoš (fotograf Pavelka), Gabriela Zoubková (číšnice Alena), Jaroslav Karabec (Liška), Dušek Václav (2) (Petr zvaný Sluníčko), Otto Wachsmann (Pilát), Jiří Stehno (redaktor Šebesta), Petr Čunderlík (Ťulínek), Emilie Dvořáčková (herečka), Jaroslav Štercl (maestro Stupido), Lubomír Kostelka (kouzelník), Jarmila Krejčíková (kolenatá Marie), Zdeněk Kotoulek (televizák), Ludvík Čermák (televizák), Josef Hýbler (hospodský), Petr Kubiska (čundrák), Lubomír ČermákPetra BrandýsováZuzana OpršalováZdena DobřichovskáLubor Dohnal Spol: Delong Vladislav /režie/ (pedagogické vedení), Karel Kachyňa (pedagogické vedení), Šmída Bohumil /produkce/ (pedagogické vedení), Šmok Ján /kamera/ (pedagogické vedení), Kučera Jan /střihová skladba/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká 
 
   Prahou projíždí tramvajový vůz polepený plakáty. Namontované ampliony zvou na koncertní přehlídku hudebních děl Giuseppe Verdiho. Uvnitř tramvaje se opíjí parta mladých lidí. Každý z nich má svoji práci nebo studium, ale volný čas většinou utrácejí spolu při večírcích a návštěvách restaurací. Ireně se líbí fotograf Pavelka, ale ten dává přednost číšnici Aleně. Petr zvaný Sluníčko žije v maringotce na břehu Vltavy a chystá autorské divadelní představení. Má oholenou hlavu, a když se opije, kamarádi mu na ni namalují obrázek slunce. Vztahy v partě jsou velmi volné, takže když Irena otěhotní, řeší s Pavelkou, zda se má stát svobodnou matkou. Popře ale, že by on byl otcem jejího dítěte. Když parta navštíví kabaret U Fleků, všichni se smějí pokleslému humoru, jen Irena zesmutní při vtipu o nabouraném autě a "nabourané" dceři. Lidé z televize chtějí nafilmovat Petra, ale ten si to rozmýšlí a nakonec je vyžene. Alena ztratila místo číšnice a pracuje jako uklízečka. V prudké hádce přizná Pavelkovi, že spala i s někým jiným…
   A tram pasted with posters travels through Prague. The mounted loudspeakers invite passers-by to a series of concerts of Giuseppe Verdi's masterpieces. On the tram, a party of young people is getting drunk. They all either work or study, but they hang out together at parties and restaurants. Irena fancies the photographer Pavelka but he prefers the waitress Alena. Petr alias Sunny [Sluníčko] lives in a trailer at the bank of Vltava and is practising for an original theatre performance of his own. He has shaved his head and when he gets drunk, his friends paint a picture of the Sun on it. Their relationships are very liberal and so when Irena gets pregnant she and Pavelka discuss whether she should raise her child as a single mother. Pavelka denies that he is the father of her child. When the party visit the cabaret at the U Fleků tavern, they all laugh at the decadent humour. Irena is the only one who doesn't laugh. She grows sad when she hears a joke about a knocked up car and a "knocked up" daughter. A television crew wants to do a feature on Petr but he is unsure about it and finally kicks them out. Alena has lost her job as a waitress and works as a cleaning woman. In a fierce argument, she admits to Pavelka that she went to bed with somebody else too...