I. třída  (First Grade)
R: Radim CvrčekJuraj Jakubisko V: Studio FAMU, 1963 VV: Jaromír KallistaJana Kresslová N: povídka S: Radim CvrčekJuraj Jakubisko K: Jiří Šimunek Hu: J. Svoboda; archivní – lidová píseň: píseň Pec nám spadla T: lidová píseň Zp: hlas dětský Zv: Oldřich Tichý H: Ivanka Devátá (učitelka), František Ocman (žák Martin Škoda), Ján Šmok (inspektor) Spol: Wasserman Václav /režie/ (pedagogické vedení), Hanuš Václav /kamera/ (pedagogické vedení), Dobřichovský Josef /střih/ (pedagogické vedení), Šmída Bohumil /produkce/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Školní inspektor pochválí učitelku za dobrou práci třetí třídy a vytkne jí naopak špatné výsledky třídy první. V malé vesnici je jen pár dětí, a tak všechny chodí do jedné třídy. Shodou okolností je v ní několik třeťáků a pouze jeden prvák - Martin Škoda. Ten je příliš roztěkaný a na otázky a výtky paní učitelky odpovídá zvídavými otázkami na věci, netýkající se probírané látky. Učitelka odpoledne navštíví domek, kde bydlí Martin. Chlapec její příchod nepostřehne, protože si zaujatě hraje s různými kuchyňskými předměty na školu. Když odpovídá za jednotlivé "žáky", látku zná téměř dokonale. Učitelka si uvědomí možné příčiny chlapcových školních neúspěchů a vyzkouší ho ve třídě za účasti jiných prvňáků suplovaných neživými předměty.
   The school inspector compliments a teacher for the good work of her third-grade pupils but criticizes her for the first-graders' poor results. The number of children in the small village is small so they all attend the same class. It so happens that she has several third-graders in the class and only one first-grade pupil - Martin Škoda. He is extremely absent-minded and answers his teacher's questions and rebukes with curious questions about things that have nothing to do with the schoolwork. In the afternoon, the teacher visits the small cottage where Martin lives. Engrossed in playing school with the kitchen utensils, the boy fails to notice her arrival. When he answers the questions instead of his "pupils", his knowledge of the schoolwork is almost impeccable. The teacher realizes what may have caused the boy's poor results and back at school she tries to test his knowledge in the presence of other "first-graders", which are in fact various inanimate objects.