Prostě ani muk  (Not a Word)
R: Miroslav Sobota V: KF Praha/Ministerstvo vnitra ČSSR, 1966 VV: Zdeněk Polák N: Zdeněk Dufek K: Bedřich Roger Hu: Svatopluk Havelka St: Anna Bumbová H: Vladimír Menšík (nákupčí Jaroslav Látal z Duplexu), Stella Zázvorková (Helenka, Látalova žena), Deyl Rudolf ml. (Hora, kádrový referent Duplexu), Jana Drbohlavová (sekretářka Zdenička Jánská), Jan Libíček (taxikář Hora), Lubomír Kostelka (Pepa, Látalův kolega) Fo: 35 mm Ve: česká 
 
   Pan Látal právě přijel ze západní ciziny. Manželka Helena ho čeká na nádraží a spolu dovlečou četná zavazadla k taxíku. Látal požádá řidiče, aby ho nejdříve odvezl do práce. K veliké nelibosti své ženy nezavře Látal pusu a chrlí na taxikáře spoustu informací o své cestě, jménech, kontaktech a o utajované výrobě vysílaček, na jejichž prodeji se podílí. Přes řidičův odpor mu vypráví o svých spolupracovnících, jejich činnosti i číslech oddělení. Když dojede taxi k Látalově podniku, odmítne na něho řidič počkat, a oba manželé vláčejí zavazadla do kanceláře kádrového oddělení. Úředník Hora je zvyklý, že mu pracovníci po návratu ze zahraničí o svých stycích a kontaktech spíše lžou. Žvanivý Látal však na sebe vypoví vše. V cizině se nechal opít a v záchvatu chlubivosti tam všem předváděl, co ví o tajném výrobním programu svého podniku. Hora je šokovaný Látalovým bezostyšným porušováním služebních a státních tajemství a po odchodu obou manželů si musí nalít skleničku.
   Mr Látal has just arrived in Prague after a trip to the West. His wife Helena waits for him at the station and together they drag his bulky luggage to a taxi. Látal asks the driver to take him to his office first. To his wife's great discontent, he can't keep his mouth shut and keeps bombarding the driver with information about his trip - names, contacts and facts about the top-secret production of transmitters in which he is involved as a salesman. Blind to the driver's disapproval, he talks about his colleagues, their jobs and the numbers of their departments. When the taxi finally reaches Látal's company, the driver refuses to wait for them and the couple has to take the luggage to the personnel office. The office clerk Hora is already used to employees lying to him about their meetings and contacts abroad, but the garrulous Látal gives it all away. He allowed his foreign partners to get him drunk and in a fit of boastfulness told them all he knew about his company's secret production programme. Hora is shocked to learn about Látal's shameless violation of professional and state secrets. When the couple leave, he has to get himself a drink.