Procesí k panence  (Pilgrimage to the Holy Virgin,The)
R: Vojtěch Jasný V: Filmové studio Barrandov, 1961 Sk: Šebor - Bor Dr: Věra KalábováJiří Fried VV: Jiří Bečka N: Miloslav Stehlík S: Miloslav Stehlík TS: Vojtěch Jasný PR: Tomáš Kulík AR: Dagmar ZelenkováIvan Passer K: Jaroslav Kučera DK: Jiří Štaud AK: Karel Dobřichovský Hu: Miloš Vacek; archivní – lidová (před 1800): píseň Tisíckráte pozdravujem tebe, lidová píseň: píseň Boleslav, Boleslav Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček T: lidová píseň Zp: sbor Arch: Oldřich Bosák Kost: Růžena AdamcováFrantišek Hanzlík Ma: Jiří ŠimonIvana PeštukováHeda Aksamitová St: Jan Chaloupek Zv: Jaromír Svoboda H: Václav Lohniský (železničář Sadílek, agitátor), Martin Ťapák (předseda JZD Vojta, agitátor), Marcela Martínková (Mařenka, Vojtova nevěsta), Václav Trégl (děda Houžvička), Josef Kemr (Josef, Houžvičkův syn, Mařenčin ot), František Filipovský (švec Prskavec), Martin Růžek (předseda ZO KSČ Václav Rambousek), Jiřina Bohdalová (Boženka, Rambouskova žena), Karel Effa (chalupník Šlapák), Věra Tichánková (Šlapákova žena), Otylie Beníšková (babička Alenky), Marie Hanzelková (Alenka), Anna Melíšková (Marjánka, Vojtova matka), Miloš Patočka (kovář Hromajs, agitátor), Stella Zázvorková (uklízečka Vlasta, agitátorka), Vladimír Hrubý (účetní Hladík, agitátor), Pavlína Filipovská (svazačka Jana, agitátorka), Vladimír Menšík (hostinský Václav Kabourek), Josef Kozák (chalupník Kropáček), Helena Burianová (Kropáčkova žena), Josef Beyvl (sedlák Rajnoha), Jaroslav Mareš (staršina SNB), Darek Vostřel (náměstek), Ivo Niederle (řidič Lojza), Václav Babka (mladší seržant), Vlastimil Brodský (kombajnér), Vítězslav Černý (tlouštík), Svatopluk Skládal (kovář), Lubomír Kostelka (muzikant), Otto Lackovič (předseda JZD v Kněževsi), Václav Dudek (otec Šlapáka) Spol: HirschováMarie TillerováJan Kňákal Stp: 082.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 19.05.1961 © Národní filmový archiv 
 
   Agitátoři z železničních dílen již po třinácté marně přijeli do Malé Lhotky, aby získali vesničany ke vstupu do zemědělského družstva. Vedoucí "agitkolony" se však nedá odradit neúspěchem a do potemnělých chalup křičí, že agitátoři se vrátí v sobotu. Po jejich odjezdu přemýšlejí vesničané co dělat. Nakonec přijmou návrh seniorů: vydat se v sobotu s procesím do Boleslavi. V ten den najdou agitátoři vesnici prázdnou. Nevzdají se však a rozjedou se za procesím. S korouhvemi a sochou Panny Marie pak pochodují se "svými" vesničany. Krátce se s nimi zastaví ve vzorném družstvu v Kněževsi, neboť se domnívají, že dobrý příklad by mohl zlomit odpor obyvatel Malé Lhotky. Ale jejich záměr se nezdaří, a proto pokračují dále. Vedoucí "agitkolony" Sadílek dokonce převezme jednu z církevních korouhví. Na státní silnici předjede procesí autobus se zaměstnanci železničních dílen. Překvapený náměstek hrozí agitátorům přísným postihem. Tehdy se vesničané postaví za "své" agitátory a na místě všichni podepíší přihlášky do družstva.
   For the thirteenth time already, political agitators from the local railway works arrive in Malá Lhotka, intent on persuading the farmers to form an agricultural cooperative. The leader of the "propaganda team" will not admit defeat and yells at the pitch-black cottages that the activists will be back on Saturday. After their departure the villagers ponder what to do. Finally they accept the seniors' suggestion and join the pilgrimage to Boleslav. When the agitators arrive in the village on Saturday, they discover that the place is empty. They don't give up, and soon they are heading off to join the procession. They march next to "their" villagers with the banners and the figure of the Virgin Mary; then they take the villagers to Kněževes, a perfect cooperative, for a short break, hoping that a good example might break the resistance of the people of Malá Lhotka. The plan fails and the activists continue the pilgrimage. The leader of the "propaganda team" Sadílek finally even takes one of the church banners. At the main road, a bus transporting the railway works employees overtakes the procession. Surprised, their deputy director threatens the agitators with strict penalties. Now the villagers side with "their" agitators and all sign cooperative applications on the spot.