Praha nultá hodina  (Prague at Zero Hour)
R: Miloš Makovec V: Filmové studio Barrandov/DEFA, 1962 Sk: Feix - Brož VV: Jiří BečkaHans-Joachim Funk N: povídka Herzstation S: Miloš Makovec TS: Miloš Makovec PR: Jaroslav Pour AR: Eva Kolářová K: Stahl Rudolf ml. DK: Eduard Kadeřábek AK: Bohumil Vodička Hu: Milivoj Uzelac; archivní – píseň Začíná bitva o Itálii Nahr: Smíšený kvartet Dir: Milivoj Uzelac Zp: Vladimír Hlavatý Arch: Vladimír LabskýHelfried Winzer Kost: Alena NovotnáRůžena AdamcováViktor WittekWerner BergemannMarie Doležalová Ma: Jiří ŠimonMargarete Walther St: Zdeněk Stehlík Zv: Christfried Sobczyk Op: Konrad Schwalbe H: Ivo Palec (student Honza Král), Jutta Hoffmann (německá studentka Toni Halbeová), Lubor Tokoš (MUDr.Jiří Zeman), Vlastimil Hašek (komunista Josef Hrbek zvaný Lojza), Stefan Lisewski (německý komunista Otto Thüringer), Ernst Kahler (německý komunista Hermann Schneide), Vladimír Hlavatý (topič Brázda), Horst Preusker (gruppenführer Balthazar), Josef Bek (hochštapler Kilián), Hans Finohr (německý profesor Siegfried Adler), Vladimír Brabec (MUDr.Fahoun), Hans-Dieter Schlegel (nacista Franz Kluge, původně zubař), Emilie Urbanová-Jeřábková (bytná Pošová), Raoul Schránil (policejní komisař), Magda Maděrová (zdravotní sestra), Josef Bartůněk (strážník), Soběslav Sejk (strážník), Jiří Schulz (muž v davu), Ladislav Gzela (muž v davu), Karel Peyr (dr.Hák), Arnošt Faltýnek (muž s deštníkem), Vítězslav Černý (vrátný v nočním podniku), Paul Berndt (Jonas), Klaus D. Schwarz (Friedrich), Ferdinand Krůta (zřízenec na ministerstvu), Fred Delmare (sochař Landa), Werner Pfeifer (Sitte), Gisela Graupner (Sitteová), Jaroslav Melichar (ordner), Hannelore Telloke (zdravotní sestra), Albert Zahn (Furth), Helmut Schreiber (generálporučík SS Seidel), Richard Hilgert (Linert), Walter E. Fuss (emigrant), Carmen Melicharová (emigrantka), Albert Hahn (děda s kýlou), Friedrich Teitge (Králův soused), Ernst Kusch (opilec), Josef Beyvl (párkař), Walter Wigmann (nacista), Michael Hanisch (nacista), Günter Weyer (nacista), Manfred Pelz (nacista), Karl-Richard Schmidt (nacista), Bodo Weber (nacista), Günter Goetsch (nacista), Ursula Goin (sekretářka), Flori Graf (sekretářka), Heidelore Radtke (sekretářka), Jiří Benš (manekýn), Jiří Havel (německý student), Karel Hábl (německý student), Karel Hovorka (divák), Milan Kindl (strážník), Tino Muff (strážník), Zdeněk Skalický (strážník), Prokeš Jan (2) (ordner), Pavel Robin (divák), Blažena Slavíčková (žena v davu), Jindřich Poledňa (kamelot), Josef Svátek (seriozní muž), Miroslav Svoboda (úředník), Zdeněk Týle (divák) Spol: Jana StřechováMarie TillerováMarta Kaplerová Stp: 077.00 Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Ve třicátých letech dvacátého století, po nástupu Hitlera k moci, nalezlo mnoho německých antifašistů politický azyl v demokratickém Československu, které však muselo po mnichovské dohodě v září 1938 Německu postoupit svá pohraniční území. 14. března 1939 odjíždí prezident Hácha do Berlína a je jasné, že dojde k okupaci. Na ministerstvu zahraničních věcí pálí úředníci důležité spisy, aby se nedostaly do rukou Němců. Mají být spáleny i cestovní doklady německých emigrantů, topič Brázda je však schová. Příslušníci nacistické strany chystají seznamy lidí, kteří budou v Praze zatčeni. Jejich velitel Franz Kluge má v případě úspěchu slíbenu důstojnickou hodnost v SS. Emigranti se scházejí v libeňském ateliéru sochaře Landy, protože vědí, že budou nuceni přejít do ilegality. Brázda mezitím předal kufr s pasy starému profesoru Adlerovi. Ten už nemá mnoho fyzických ani psychických sil a uschová kufr u studenta Honzy Krále, který žije s německou studentkou Toni. V dramatické noci, kdy už v Praze bezostyšně řádí němečtí ordneři, je to právě Honza, který, ač Němci postřelen, dopraví pasy s pomocí českých i německých antifašistů do bezpečí. Je ráno 15. března 1939 a do Prahy vstupuje německá armáda.
   In the 1930s, when Hitler assumes power in Germany, many Germans who Anti-Nazis finds political asylum in the democratic Czechoslovakia. After the Munich agreement of September 1938, however, Czechoslovakia is forced to surrender its border regions to Germany. On the 14th of March 1939 the Czechoslovak president Emil Hácha goes to Berlin and it is clear that Czechoslovakia is going to be occupied. At the Foreign Ministry, the officials are burning important documents to avoid turning them over to the Germans. The passports of the German emigrants are among these documents, but the boiler attendant Brázda hides them away. The Nazis prepare lists of people in Prague to be sent to prison. Their commander Franz Kluge has been promised a higher rank in the SS if the operation succeeds. The emigrants are gathering in the Libeň studio of the sculptor Landa. They are aware that they will all have to go into hiding. In the meantime, Brázda gives the suitcase with their passports to the old professor Adler. The professor, already frail and at the end of his physical and mental tether, hides the suitcase with his student, Honza Král. Honza lives with a German student, Toni. That dramatic night when German Nazi party militiamen shamelessly wreak havoc in Prague, it is Honza who, although wounded by the Nazis, takes the passports to safety with the help of the Czech and German anti-fascist resistance. It is the morning of the 15th of March 1939, and the German army is marching into Prague.