Pozor! Dítě?  (Attention! Child?)
R: Nabil el Máleh V: Studio FAMU, 1963 VV: Fiala Karel (výroba)Antonín NavrátilJaroslava Zábranská N: Nabil el Máleh S: Nabil el Máleh K: Jiří Šimunek Hu: Maxmilián Wittman; archivní Nahr: FISYO St: Jan Chaloupek Zv: Oldřich Tichý H: Václav Mareš (učitel), Vladimír Karas (Vláďa), Alena Lacinová (Alena), Kroupa Vlastislav (2) (Atík), Karel NedorostLudmila HaeringováJana VychodilováZdeněk Blažek Spol: M. VolkováJ. NovákKarel KafkaWasserman Václav /režie/ (pedagogické vedení), Hanuš Václav /kamera/ (pedagogické vedení), Kratochvíl Miloš V. /scénář/ (pedagogické vedení), Šmída Bohumil /produkce/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Učitel sdělí žákům před blížícími se letními prázdninami, že by jim rád něco řekl o malých dětech. Přeruší ho zvonek oznamující konec vyučování. Někteří žáci se jdou odpoledne koupat. Alena si poranila u řeky nohu, a proto se za ostatními při návratu opozdila. Vláďa, který se domnívá, že jim učitel chtěl říci něco o tom, jak se rodí děti, na Alenu počká. Řeší spolu problém, jak se asi "dostane dítě", ale oba o tom moc nevědí. Vláďa políbí Alenu na tvář, vzápětí si však vzpomene, že v televizi viděl film, kde muž políbil ženu a pak se jim narodilo dítě. Alena se začne bát, že se jí stane to samé. Učitel se druhý den vrací k tématu. Žáci jsou však zklamáni. Učitel jim domlouvá, aby se lépe chovali ke svým mladším sourozencům a malým dětem vůbec.
   The summer holidays are approaching and the teacher informs his pupils that he would like to tell them something about children. The sound of the school bell interrupts him. The class is over. Some children go swimming in the afternoon. Alena has hurt her foot on the river plage and it takes her longer to leave. Vláďa, who suspects that the teacher wants to tell them something about how babies are born, waits for Alena. They discuss the issue of how one "have children" but neither seems to know much about it. Vláďa kisses Alena on the cheek, and then remembers how he saw a film where a man kissed a woman and then they had a baby. Alena is worried that she will have one as well. The next day, their teacher resumes his speech. The children are disappointed. The teacher only wanted to advise them to take more care of their younger brothers and sisters, and small children in general.