Pouta  (Fetters)
R: Karel Kachyňa V: Filmové studio Barrandov, 1961 Sk: Novotný - Kubala VV: František Milič N: Jan Procházka S: Karel KachyňaJan ProcházkaLubomír Možný TS: Jan ProcházkaLubomír MožnýKarel Kachyňa PR: Věra Ženíšková AR: Hynek BočanEva Mičulková K: Václav Huňka DK: Josef Pechar AK: Zdeněk Prchlík Hu: Jiří Srnka; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Černý Karel (architekt) Kost: Karel PostřehovskýLadislav TomekSlávka Tišnovská Ma: Stanislav PetřekAlena Lojíková St: Jan Chaloupek Zv: František Šindelář H: Radovan Lukavský (MVDr.Jiří Klimeš), Blanka Bohdanová (Sylva, Klimešová manželka), Jiřina Švorcová (zemědělská instruktorka Magda Muzi), Zdeněk Kutil (předseda JZD Jožka Muzikář, Magdin), Zdeněk Štěpánek (děda Klimeš, Jiřího strýc), Jarmila Kurandová (Klimešova žena, Jiřího teta), Milada Vítová (Vintrová, Sylviina matka), Luděk Munzar (MVDr.Němeček), Ilja Prachař (ředitel jatek Bartoněk), Petr Kostka (mladý družstevník zvaný Elegán), Josef Koza (družstevník Truxa), Milan Holubář (Šnajdr, kupec vily), Anna Ferencová (Šnajdrová), Karel Duba (hudebník), Sláva Kunst (hudebník), Karel Pilar (hudebník), Pavel Vitoch (hudebník), Jiří Zeman (hudebník), Lubomír Černý (hudebník), Vladimír Navrátil (provozář) Spol: Marie TillerováJana RiegelováOldřich Okáč Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 22.09.1961 © Národní filmový archiv 
 
   Veterinář dr. Jiří Klimeš je ve svém oboru vynikajícím odborníkem. Pochází z chudé rodiny; ve Štěpánově ho vychovali strýc a teta. Zde také prožil první velkou lásku s Magdou Muzikářovou, po promoci se však oženil s bohatou Sylvou. Po letech spatří Magdu znovu ve Štěpánově, když odvážnou operací zachrání rodákům cenného býčka. Setkání probudí v obou zasutý cit. Klimeš si navíc s hořkostí uvědomí, kolik let promarnil v maloměšťáckém prostředí Sylvy a její rodiny. Sylva vytuší, že její manželství je ohroženo. Trvá proto na tom, aby Jiří přijal místo ve městě, kde také díky známostem opatří přepychový byt. Z prodeje poloviny rodinné vily koupí nový automobil. Jiří už bezpečně ví, že nestojí o takový život. Chce se rozvést a začít znovu s Magdou, stále se však nedokáže rozhodnout. Teprve ve Štěpánově, kam ho opilého odveze strýc k těžkému porodu oblíbené klisny, Jiří pozná, že má poslední příležitost zbavit se pout maloměšťáctví a vrátit ke své práci a svým lidem. A snad i ke své lásce.
   The veterinarian Jiří Klimeš is an outstanding expert in his field. He comes from a poor family; he was raised by his uncle and aunt in the village of Štěpánov. This is where he met his first true love, Magda Muzikářová, but after his graduation he married the well off Sylva. Years later, he meets Magda again in Štěpánov, where he has come to perform a risky operation that saves a precious bullock for his fellow-farmers. The meeting rekindles old emotions. Klimeš realizes bitterly how many years he has wasted in the petit-bourgeois environment of Sylva and her family. Sylva senses that her marriage is in danger and insists that Jiří accept a post in town, where she also uses her connections to get a luxurious flat for them. She sells her half of the family villa to buy a new car. Jiří is already certain he doesn't care for that kind of life. He wants to divorce her and start a new life with Magda but is unable to reach a decision. Only in Štěpánov where, drunk, he is taken by his uncle to assist in a difficult delivery of a favourite mare's foal, does Jiří understand that this is his last chance to rid himself of the fetters of his petit-bourgeois life and return to his work and his people, perhaps also his love.