Poslední golem /Pražské noci/  (Last Golem, The /Prague Nights/)
R: Jiří Brdečka V: 1968 VV: Ladislav Terš N: Jiří Brdečka S: Jiří Brdečka TS: Jiří Brdečka PR: Tomáš Svoboda AR: Miloslav ČechLibuše Vaněčková K: Jan Kališ DK: Antonín Holub AK: Viktor Růžička Hu: Zdeněk Liška; archivnípíseň Nahr: FISYO Zp: Kühnův smíšený sbor Arch: Karel Škvor Výtv: Hugo Demartini Kost: Pištěk Theodor ml.Aša TeršováVěra Hromádková Ma: Ladislav BacílekJiřina BissingerováKarel Konrád St: Jan Kohout Zv: Emanuel Formánek Op: Iltis Rudolf JUDr. H: Josef Bláha (rabbi Jehudi Löw), Martin Růžek (císař Rudolf II.), Jan Klusák (rabbi Neftali Ben Chaim z Krakova), Brabec Vladimír [dab] (hlas Neftaliho), Lucie Novotná (dívka), Václav Mareš (dvořan), Viktor Maurer (Jizochág), František Šeba (Jákob), Ladislav Gzela (malíř Guiseppe Arcimboldo), Ladislav Tajovský (Neftaliho dvojník-zlý duch), Bohumil Klika (Neftaliho dvojník-zlý duch), Milan Mach (strážce) Spol: Ivana PalackáJarmila MüllerováAnna MejtskáJan Kňákal Fo: 35 mm Ve: česká 
 
   Když odmítne rabbi Löw znovu oživit golema, povolá císař Rudolf II. do Prahy rabbi Neftaliho Ben Chaima z Krakova. Ten slíbí za tučnou odměnu vyrobit golema nového. Moudrý Löw chce tento záměr překazit a způsob, jak to udělat, mu napoví chtíč zahlédnutý v Neftaliho očích. Při světle loučí vytvoří Neftali hliněnou sochu. Vyruší ho příchod krásné němé dívky, která mu přináší jídlo a opravdu vzbudí mužův zájem. Za pomoci dvou zlých démonů, kteří na sebe vzali jeho podobu, přivolá Neftali ke golemovi jednotlivé živly. Poté, co napíše soše na čelo kouzelný nápis, golem oživne. Dívka znovu přichází a rabbi Löw, který sleduje situaci vnitřním zrakem, vnukne Neftalimu, že si dívka přeje splnit jedno přání a to, aby se golem uklonil. Zatímco mladý rabbi dívku objímá a líbá, ona setře golemovi z čela nápis. Golem se okamžitě rozpadne. Dívka se vrací k rabbi Löwimu. Její stvořitel jí odhrne vlasy a setře nápis. Z krásné dívky zbude jen rozpadající se hliněná socha.
   When the rabbi Löw refuses to bring the golem back to life, the Emperor Rudolph II invites rabbi Neftali Ben Chaim from Krakow to Prague. For a hefty reward, the Krakow rabbi pledges to create a new golem. The wise rabbi Löw is intent on preventing this, and a way to do so is revealed to him by the lust he detects in Neftali's eyes. Under the light of a pine torch, Neftali fashions the clay sculpture. He is interrupted by the arrival of a beautiful mute girl who brings him food and indeed arouses the man's interest. With the aid of two evil demons that take on his appearance, Neftali summons the elements to the golem. Then he writes the magical inscription on the figure's forehead and the golem comes to life. The girl has returned and rabbi Löw, who observes the situation with his inner vision, suggests to Neftali that the girl wants the golem to bow. While the young rabbi caresses and kisses the girl, she wipes the inscription off the golem's forehead and the golem instantly disintegrates. The girl returns to rabbi Löw. Her creator draws aside her hair and wipes off an inscription. A disintegrating clay figure is all that remains of the beautiful woman.