Pohled do očí  (Looking the People Full in the Face)
R: Oldřich Daněk V: Filmové studio Barrandov, 1961 Sk: Novotný - Kubala VV: Věra Kadlecová N: divadelní hra Pohled do očí S: Oldřich Daněk TS: Oldřich Daněk PR: Jaroslav Beránek AR: Zdena PavlátováMilan Kadlec K: Vladimír Novotný DK: Miloš Petrolín AK: Václav HellimanEmil Hora Hu: Jan F. Fischer; archivní Nahr: FISYO, Orchestr Karla Vlacha Dir: Štěpán Koníček Arch: Karel Škvor Kost: Lída NovotnáMagdalena LautnerováEva Lackingerová Ma: Vladimír PetřinaJan ŠtětinaFrantišek Příhoda St: Josef Dobřichovský Zv: František FabiánBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Jiřina Jirásková (úřednice Olga Valentová), Ladislav Chudík (major Vlado Krepnár), Josef Langmiler (redaktor Naší zahrádky Martin Vlac), Josef Vinklář (Petr Valenta, Olžin bývalý muž), Blažena Holišová (Hanka Vitáková, Olžina kolegyně), Bohumil Švarc (Bohouš Tesařík, Hančin přítel), Bedřich Prokoš (ředitel Čermák zvaný Krutibrko), František Horák (komunista Jan Kubeš, Olžin otec), Vladimír Stach (příslušník StB Karel), Marie Brožová (Olžina teta), Luba Skořepová (Kubešová, Olžina matka), Aida Glosová (Petrova sekretářka), Zuzana Ondrouchová (Olga jako dívka), Josef Vorel (gestapák), Jaroslav Kříž (poručík Záhora), Karel Hovorka (příslušník SNB), Miloslav Novák (úředník gestapa), Miroslav Kefurt (hudebník), Karel Pilar (hudebník), Karel Turnovský (hudebník), V. Voborník (hudebník), Jiří Herrmann (kamelot), Blažena Slavíčková (šatnářka) Spol: Růžena HejskováJana ŘíčánkováOldřich Okáč Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 01.09.1961 © Národní filmový archiv 
 
   Do bezstarostného života Olgy Valentové, mladé úspěšné pracovnice exportního oddělení Tatrovky, zasáhne nepříjemně zpráva o přeložení do pobočky v Kopřivnici. Olga nechce opustit Prahu, a proto raději přijme nabídku k sňatku od přítele Martina, kterého však nemiluje. Ředitel je s jejím rozhodnutím nespokojený a v rozhovoru jí připomene jejího statečného otce, člena KSČ. O otcově životě s ní hovoří i major Vlado Krepnár, který jejího otce znal a vážil si ho. Krepnár přijel do Prahy vyšetřovat kriminální případ. Olga netuší, že jde o jejího bývalého manžela, kterého před lety dohnala ctižádost k nevěře, nečestnému jednání a nakonec k rozchodu s Olgou. Nyní je stíhán pro defraudaci a chce utéci do zahraničí. Před odjezdem pozve Olgu do nádražní restaurace, kde je před Olžinými zraky zatčen Krepnárem a jeho lidmi. Pod dojmem manželova osudu Olga znovu vzpomíná na mrtvého otce a potom se rozhodne. Zruší zasnoubení s Martinem, odjede do Kopřivnice a bude žít a pracovat tak, aby se tátovi mohla podívat do očí. A doufá, že se jednou znovu setká s Vladem.
   The carefree life of Olga Valentová, a young successful woman working at the export department of the Tatra works, is unpleasantly affected by the news that she has been moved to a branch office in the small town of Kopřivnice. Olga doesn't want to leave Prague and chooses to accept her boyfriend Martin's marriage offer although she doesn't love him. The factory director is displeased with her decision and in their conversation brings up the subject of her courageous father, a member of the Czechoslovak Communist Party. Major Vlado Krepnár also talks to her about her father, whom he knew and respected. Krepnár has come to Prague to investigate a criminal case. Olga doesn't know that her ambition - driven ex-husband is the suspect he is after. Years ago, the husband was unfaithful to her, then acted dishonestly and finally divorced Olga. He is now wanted for embezzlement and is trying to flee the country. Before his flight, the ex-husband invites Olga to the station restaurant where Krepnár and his men arrest him before her very eyes. Affected by her husband's fate, Olga remembers her late father and reaches a decision. She cancels her engagement to Martin and goes to Kopřivnice to work and live a life that would make her able to look her father in the eye. And she hopes to meet Vlado again.