Po stopách krve  (On the Trail of Blood)
R: Petr Schulhoff V: Filmové studio Barrandov, 1969 Sk: Novotný - Kubala Dr: Vladimír Körner VV: Jiří Krejčí N: Petr Schulhoff S: Petr Schulhoff TS: Petr Schulhoff PR: František Matoušek AR: Stanislava HutkováMarta Kunstová K: Emil Sirotek AK: František Kučera Hu: Pavel Blatný; archivní Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Arch: Karel Lier Kost: Zdena KadrnožkováMarie JindrováFrantišek Kauler Ma: Karel MarekMarie DžbánkováFrantišek Pilný St: Jiřina Lukešová Zv: Miloslav Hůrka Op: Buchar Jaroslav mjr.Šňupárek Zdeněk MUDr. H: Rudolf Hrušínský (major VB Kalaš), Vladimír Ptáček (poručík VB Vlach), Ilja Prachař (podplukovník VB Tesař), Karel Dellapina (hajný Frič), Vladimír Huber (MUDr.Vít, lékař v Dubé), Milada Ježková (Šindlerová), Michal Kožuch (cihlář Fojt), Luděk Nešleha (Fojtův syn), Hana Brejchová (hostinská Vlasta Veselá), Vladimír Kudla (kočí Antonín Vavroch), Libuše Holečková (sousedka), Zdeněk Martínek (rotný VB), Miloš Willig (vyšetřovatel Suchánek), Václav Postránecký (Honza Burda, Vlastin milenec), Oldřich Velen (prosektor), Jana Vaňková (Fojtová, žena mladšího Fojta), Stanislav Hájek (policista v civilu), Vladimír Foukal (řidič Tatry 603), Bohumil Koška (nadstrážmistr VB), Josef Koza (technik VB v kombinéze), Jaroslav Radimecký (mistr Tůma, Vavrochův šéf), Zdeněk Braunschläger (laborant), Václav Halama (Vavrochův domácí), Vladimír Hrabánek (policejní fotograf), Jindra Kvardová (spěchající žena), Bohuslav Ličman (lékař), Pavel Navara (promítač), Hynek Němec (Otradovec), Jiřina Bílá (zdravotní sestra), Jana Sedlmajerová (zdravotní sestra), David Schneider (chlapec v nemocnici), Eva Vlachová (matka v nemocnici), Marie Štrampachová (manipulantka v tiskárně), Vincenc Vávra (příslušník VB), Jan Víšek (policejní lékař u Fojtové), Vyčítal Jan (2) (chlapec), Václav Němec (technik VB), B. Čeleda (příslušník VB) Spol: Věra RathováEva HoráznáLibuše Jahodová Stp: 094.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 27.03.1970 
 
   Major Kalaš z pražské kriminální služby je poslán na sever Čech do městečka Dubá, aby pomohl při vyšetřování záhadného úmrtí dítěte. Cikánský chlapec, jehož tělo bylo nalezeno pod skálou, zahynul před třemi týdny. Trpělivým vyšetřováním a ověřováním výpovědí mohou Kalaš i jeho místní spolupracovník poručík Vlach postupně vyloučit některé podezřelé: chlapcova nevlastního otce, násilnického chuligána Vavrocha i Burdu, který byl nedaleko místa činu na záletech. Podezřelý je cihlář Fojt, osaměle žijící vdovec. Jeho syn žije v Praze, ale nyní je v nemocnici na léčení po dopravní nehodě. Během vyšetřování je nalezen další mrtvý chlapec, který vykrvácel po říznutí pilkou do tepny. Obě smrti jsou zřejmě činem vraha - úchylného pedofilního sadisty, kterého sexuálně uspokojí pohled na krev malého kluka. Pak zemře manželka mladého Fojta. Zdánlivá sebevražda plynem je posouzena jako vražda. Mladá žena zahynula patrně jako nepohodlný svědek. Alibi mladého Fojta padne, když se potvrdí, že několikrát opustil nemocnici. Pokusí se ještě svalit vinu na svého otce, ale usvědčí jej záznam skryté kamery z čekárny před ordinací, na kterém je vidět, že si uschoval zakrvácený fáč zraněného kluka, který vytáhl z odpadkového koše.
   Major Kalaš from the Prague criminal intelligence service has been sent to a small town of Dubá in North Bohemia to help with the investigation of the puzzling death of a child. A Gypsy boy has been killed three weeks ago and his body found under a rock. After a thorough investigation and checking the testimonies, Kalaš and his local colleague Lieutenant Vlach can gradually rule out some of the suspects: the boy's stepfather, the aggressive hooligan Vavroch, and Burda, who was caught in flagrante not far from the scene of the crime. Bricklayer Fojt, a friendless widower, is also among the suspects. His son lives in Prague, but has been hospitalised after a road accident. As the investigation continues, another dead boy is found. The boy has bled to death after someone cut his artery with a handsaw. Both deaths are obviously the work of a murderer - a perverted paedophile, sadist who gets sexual satisfaction from the sight of a young boy's blood. Then the wife of the young Fojt also dies. Her death appears to be a suicide by gassing, but is finally exposed as murder. It seems that the young woman was done away with as an unwanted witness. The young Fojt's alibi falls through when it is confirmed that he left the hospital on several occasions. He makes one last attempt to throw the blame on his father but the surveillance camera recording from the hospital waiting room shows him hiding a boy's bloody bandage that he has pulled out of the rubbish bin, and his guilt is proved.