Panenství a kriminál  (Virginity and Prison)
R: Václav Lohniský V: Filmové studio Barrandov, 1969 Sk: Šmída - Daniel Dr: Pavel HajnýJan Libora VV: Jaroslav JílovecJana Koubová N: Rudolf Ráž S: Rudolf RážVáclav Lohniský TS: Rudolf RážVáclav Lohniský PR: Zdena Pavlátová AR: Lubomír BřinčilLadislava BoudováHana Nývltová K: Václav Hanuš DK: Michal Kulič AK: Jiří Pospíšil Hu: Jaromír Vomáčka; archivní – píseň Jé jé jé jé, co se děje, píseň My jsme děti dvacátého století, lidová píseň: píseň Šly panenky silnicí, lidová píseň: píseň Na tom pražském mostě Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček Zp: Vladimír MenšíkVáclav MarešAntonín Soukupsbor mužský Arch: Bohuslav Kulič Kost: Irena NývltováFrantišek ZapletalVlasta Malíková Ma: Oldřich MachJan ŠtětinaJan Valkoun St: Antonín Zelenka Zv: František Šindelář H: Vladimír Menšík (vedoucí drogerie Karel Souška), Lucie Žulová (Lidunka Kotrbcová, Souškova neteř), Jaroslava Adamová (Soušková, Karlova manželka), Růžena Lysenková (Jiřina Kotrbcová, matka Lidunky), Jiří Vondráček (prodavač František Mrkáček), Jaroslav Moučka (kočí Eda Škutina), Josef Hlinomaz (poručík VB Petříček), Karolina Slunéčková (Souškova milenka zvaná Bambulka), Josefa Pechlátová (Pecháčková), Pavla Maršálková (cukrářka Stříbrná), Fiala Karel (výroba) (Velký muž), Zdeněk Braunschläger (Malý muž), Karel Augusta (obhájce JUDr.Tomášek), Oldřich Velen (předseda soudu), Otakar Brousek (prokurátor), Ota Žebrák (vězeň Béďa), Ivo Gübel (vězeň Vokřál), Stanislav Vyskočil (učitel), Lohniský Václav [dab] (hlas učitele), Bedřich Prokoš (lékař na psychiatrii), Světla Svozilová (prodavačka v mlékárně), Jan Teplý (lékař na středisku), Božena Böhmová (Škutinová), Michal Kazda (syn Souškových), Albert Julius (2) (syn Souškových), Karel Linc (host vinárny, svědek u soudu), Václav Mareš (traktorista), Ladislav Navrátil (plešatý muž v hospodě), Luděk Pilc (advokát), Antonín Soukup (Pecháček), Miloslav Svoboda (hostinský Pepíček), Václav Švec (vrchní v kavárně), Arnošt Faltýnek (přísedící), Jiří Flíček (venkovan), Václav Halama (Josef), Zdeněk Kutil (bachař u soudu), Miloslav Šindler (bachař u soudu), Jiří Hartman (novinář), Lubomír Bryg (číšník), Jaroslav Toms (příslušník SNB), Aleš Morávek (mladý lékař), O. Havelková (servírka), A. Pešek (číšník), J. Pleticha (barman), Klusáková (zdravotní sestra), Jozífková (zapisovatelka), Rudolf Hřebec (hudebník), Josef Charvát (hudebník), František Kozohorský (hudebník), Petr Mandel (hudebník), Jaroslav Malý (hudebník), Ladislav Odcházel (hudebník), Ladislav Vondráček (hudebník), Josef Šebetka (hudebník), Sládek Josef (2) (hudebník), František Smejkal (hudebník), Antonín Novák (hudebník), Alois Zouhar (hudebník), Karel KosJar. Drážďanský Spol: Eliška ŠvarcováVěra Líznerová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 16.01.1970 
 
   Drogista Souška je počestným občanem městečka Sedlolupy a má být zvolen předsedou Národního výboru. Jeho neteř Lidunka slaví šestnácté narozeniny a přinutí milovaného strýčka, aby ji vzal s sebou do Prahy. V Malostranské kavárně dívka zjistí, že strýček má ve městě milenku. Začne ho proto lehce vydírat. Strýček s ní musí strávit večer v nočním podniku se šampaňským. Když se pozdě v noci vracejí, pokusí se Lidunka Souška svést. Ten však odolá a neteř v pořádku vysadí před jejím domovem. Mírně přiopilé dívce se nechce domů, a přijme proto pozvání Souškova učedníka Františka, aby s ním šla pozorovat na půdu zářící měsíc. Tady Lidunka vyprovokuje mládence, který ji dávno tajně miluje, k milování. Doma pak svým chováním naznačí, že byla znásilněna. Její matka rozhořčeně vzbouří úřady i veřejné mínění. Všichni se domnívají, že násilníkem byl Souška. Lidunka podezření nevysvětlí a Souška je zatčen a odvezen do vězení. Po noci lásky si František dělá na Lidunku nárok, ale ta ho nechce. Tehdy zoufalý František popíše v noci celé městečko velkými nápisy, jimiž přiznává vinu na ztrátě Lidunčina panenství. Souška je osvobozen a spoluobčany bouřlivě přijat. Večer ho v hospodě přátelé opijí a pak ho téměř násilím dostrkají do stodoly, kde čeká Lidunka.
   Drugstore manager Souška is a honourable citizen of the little town of Sedlolupy and is to be elected the chairman of the local National Committee. His niece Lidunka is celebrating her sixteenth birthday and forces her beloved uncle to take her with him to Prague. In Prague's famous Lesser Town Café [Malostranská kavárna], the girl finds out that the uncle has a lover in the city, and thus begins to blackmail him a little. Uncle Souška has to spend the evening with her in a nightclub with champagne. On their return late at night, Lidunka tries to seduce the uncle, but he manages to resist and drops the girl in front of her house. The slightly drunk girl, however, does not want to go home yet and thus accepts the invitation of Souška's apprentice František to look at the Moon with him from the attic window. Here, Lidunka provokes the youngster, who has been in love with her for a long time, to make love to her. At home, she suggests by her behaviour that she was violated. Her mother exasperatedly rouses both the authorities and the public opinion. Everybody thinks that the ruffian was Souška. Lidunka does not explain the situation and Souška is arrested and taken to jail. After their night of love, František makes a claim on Lidunka, but she does not want him. The desperate František then writes graffiti all over the little town, admitting his guilt on the loss of Lidunka's virginity. Souška is liberated and boisterously welcomed by his co-citizens. In the evening, his friends make him drunk in a pub and then almost by force push him to the barn where he is expected by no one else but Lidunka.