"Pane, vy jste vdova!"  (You Are a Widow, Sir)
R: Václav Vorlíček V: Filmové studio Barrandov, 1970 Sk: Cop Karel VV: Jiří KrejčíLadislav Novotný N: Miloš MacourekVáclav Vorlíček S: Miloš MacourekVáclav Vorlíček TS: Miloš MacourekVáclav Vorlíček PR: Jaroslav Pour AR: Stanislava HutkováVěra Rathová K: Václav Hanuš DK: Michal Kulič AK: Jiří Pospíšil Hu: Svatopluk Havelka; archivní – Svatopluk Havelka: píseň Pane, vy jste vdova, lidová píseň: píseň Když jsem já sloužil Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: Pavel Kopta Zp: Petr Spálený Arch: Oldřich Bosák Kost: Pištěk Theodor ml.Ondrej BrezovskýJaroslava Haderková Ma: Oldřich MachJan ŠtětinaJan Valkoun St: Miroslav Hájek Zv: František Fabián Tr: Vladimír Dvořák H: Iva Janžurová (herečka Evelyna Kelettiová), Jiří Sovák (král Rosebud IV.), Eduard Cupák (major Robert Steiner), Olga Schoberová (herečka Molly Adamsová, snoubenka), František Filipovský (král Oscar XV.), Čestmír Řanda (generál Omar Otis), Jan Libíček (kuchař Bobo), Otto Šimánek (průmyslník Alfréd Keletti, muž Eve), Luděk Kopřiva (divadelní režisér Brand), Helena Růžičková (vražedkyně Fany Stubová), Vladimír Menšík (povaleč Bloom, přítel Stubové), Oldřich Velen (generál letectva), Jaroslav Mareš (jednooký generál Hartman), Miloš Kopecký (profesor Somr, majitel sanatoria), Jiří Hrzán (astrolog Stuart Hample), Jiří Lír (herec Gugenheim), Stella Zázvorková (Mary, Otisova žena), Stella Májová (Gerta, přítelkyně Otisové), Lubomír Kostelka (tajemník Kelettiho), František Husák (komorník), Vlastimil Hašek (asistent v Somrově sanatoriu), Oldřich Celerýn (asistent v Somrově sanatoriu), Zdeněk Braunschläger (asistent v Somrově sanatoriu), Svatopluk Skládal (generál), Karel Peyr (generál), Karel Effa (zřízenec na patologii), Richard Záhorský (kněz), Oleg Reif (inspicient v divadle), Václav Štekl (herec v divadelní hře), Miloš Willig (herec v divadelní hře), Milan Jonáš (redaktor, Hamplův kolega), Viktor Maurer (dirigent divadelního orchestru), Zdeněk Svěrák (kritik na představení), Ladislav Smoljak (kritik na představení), Zdeněk Blažek (novinář), Vítězslav Černý (řezník/muž v livreji?), Jaroslav Tomsa (tajný policista), Josef Kotapiš (kněz), Gabriela Bártlová-Buddeusová (dáma), Jiřina Bílá (dáma), Josef Burda (vojenský kapelník), Zdena Burdová (asistentka režie), Jan Cmíral (policista), Vlastimil Čaněk (reportér), František Miroslav Doubrava (tympánista), Jana Hana Duffková (herečka v zákulisí), Karel Houska (lékař na prosektuře), Václav Fišer (dozorce), Vladimír Foukal (kulisák), Karel Hovorka (jevištní mistr), Vladimír Hrubý (kulisák), Pavel Jiras (zahradník/komorník), Stanislav Juna (ministr), Milan Kindl (uhlíř), Petr Kopřiva (číšník), Václav Kotva (uvaděč), Fiala Pavel (2) (hudebník), I. Gazda (hudebník), František Horáček (hudebník), František Kovář (hudebník), J. Kozlík (hudebník), V. Lachman (hudebník), V. Müller (hudebník), M. Šavrda (hudebník), M. Veselý (hudebník), František Kubíček (poddůstojník), Ladislav Mrnka (poddůstojník), Michal Dohányos (novinář), Milan Muchna (novinář), Jana Sedlmajerová (novinářka), V. Slapnička (novinář), B. Bílek (novinář), Bohumil Rod (kulturista), Pavel Zradička (kulturista), J. Fabich (kulturista), J. Horký (kulturista), Vladimír Linka (tympánista), Luďa Marešová (šatnářka), Zdeněk Martínek (ministr), Pavel Navara (tajný), Zdeněk Novotný (novinář/uvaděč v divadle), Eduard Pavlíček (pobočník Oscara XV.), Věra Petáková (nápovědka), Vladimír Pospíšil (velitel roty), Alena Procházková (komorná), Eva Rubínová (stevardka), Růžička Jiří st. (rekvizitář), Zdeněk Srstka (zřízenec v divadle), Karel Vítek (zřízenec v divadle), Eva Trunečková (šatnářka), Vítězslav Vejražka (ministr), Jar. Šuman (vězeň s boulí), Arnošt Böhm (dubl - artistický výkon), Vladimír Navrátil (fotoreportér) Spol: D. ŠpačkováJitka ŠulcováSísováBohumil Nový Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 15.01.1971 
 
   Král Rosebud IV. vítá na letišti sousedního krále Oscara XV. Velitel čestné roty Bobo dá povel k poctě zbraň a nešťastnou náhodou usekne Oscarovi ruku. Rosebud Boba propustí a ohlásí rozpuštění armády. To se nelíbí generálům, a začnou proto připravovat na krále atentát. Bobo hledá útěchu u svého přítele astrologa Hamplea a při té příležitosti chce zvědět pravdu o své budoucnosti. Oba jsou výsledkem bádání z astrologických map překvapeni. Hample bude zabit, pak mu Bobo zachrání život, potom se astrolog stane vdovou, ožení se s herečkou Molly a zároveň si vezme Mollyina příštího manžela, důstojníka Steinera. Hvězdy nelžou a osud Boba a Hamplea se postupně naplňuje. Astrolog zachrání krále Rosebuda před atentátem, a generálové ho proto zlikvidují. Jeho mozek je dán k dispozici profesorovi Somrovi, který ho voperuje do umělé bytosti podobné herečce Kelettiové. Hample jako Kelettiová pak s Bobem čelí mnoha nástrahám generálů, kteří k odstranění krále neváhají použít časované bomby, vědeckých výsledků profesora Somra i vražedných choutek sadistické Stubové. A když Steiner už jako Mollyin manžel přijde o život, do jeho hlavy vloží Somr Hampleův mozek a krásná Molly nyní patří astrologovi. Hvězdy nelžou.
   King Rosebud IV welcomes the neighbouring King Oscar XV at the airport. When Bobo, the commander of the troop of honour, gives the command "Present Arms!", he by unfortunate accident chops off Oscar's arm with his sword. Rosebud fires Bobo and announces the disbanding of the army. The generals are not favour of that by any means, and thus begin to plot the King's assassination. Bobo seeks comfort with his friend, astrologer Hample, and on that occasion also wants to know the truth about his future. The study in the astrological maps thoroughly surprises both men. Hample would be killed but Bobo will save his life, then the astrologer will become a widow, will marry the actress Molly whom she loves and at the same time will marry Molly's future husband, officer Steiner. The stars do not lie and the fates of Bobo and Hample are gradually fullfilled. The astrologer saves King Rosebud from assassination and the generals therefore liquidate him. His brain is provided to Professor Somr who implants it into his creation, an artificial being reminiscent of the actress Kelettiová. Hample as Kelettiová and Bobo then face various stratagems of the generals who, in order to remove the King, use a time bomb, the scientific results of Professor Somr and the murderous appetites of sadistic Mrs Stubová. And when Steiner, already Molly's husband, loses his life, Somr implants Hample's brain into his head and the beautiful Molly now belongs to the astrologer. The stars, indeed, do not lie.