Ostře sledované vlaky  (Closely Watched Trains)
R: Jiří Menzel V: Filmové studio Barrandov, 1966 Sk: Šmída - Fikar Dr: Václav Nývlt VV: Zdeněk Oves N: novela Ostře sledované vlaky S: Bohumil HrabalJiří Menzel TS: Jiří Menzel PR: Bohumil Kouba AR: Jana Novotná K: Jaromír Šofr DK: Jaromír Hník AK: Vojtěch Kuthan Hu: Jiří Šust; archivní – Leopold Korbař: píseň Hm hm, ach ty jsi úžasná, Jára Beneš: píseň Tvé foto, Jiří Srnka: píseň Modravé dálky Nahr: FISYO, Ústřední hudba Československé lido Dir: Štěpán KoníčekEduard Kudelásek T: Jaroslav MoravecVladimír RohanK.M. Walló Zp: R.A. DvorskýKarel LamačMíla Spazierová-Hezká Arch: Oldřich Bosák Kost: Olga DimitrovováJaroslav HolubRůžena Bulíčková Ma: Miloslav KoubekLibuše Švejdová St: Jiřina Lukešová Zv: Jiří Pavlík Op: J. ŠimákGolyšev František plk. H: Václav Neckář (železničářský elév Miloš Hrma /záš), Jitka Bendová (konduktérka Máša), Vladimír Valenta (přednosta stanice), Libuše Havelková (přednostova žena), Josef Somr (výpravčí Ladislav Hubička), Alois Vachek (staniční pomocník Novák), Jitka Zelenohorská (telegrafistka Zdenička Svatá), Vlastimil Brodský (rada Zednicek), Ferdinand Krůta (fotograf Noneman, Mášin strýc), Květa Fialová (hraběnka), Naďa Urbánková (Viktoria Freie), Jiří Menzel (psychiatr MUDr.Brabec), Václav Fišer (zedník), Karel Hovorka (hradlař), Jiří Kodet (příslušník SS), František Husák (příslušník SS), Jiří Hálek (zapisovatel u soudu), Miloslav Homola (krejčí), Pavla Maršálková (Milošova matka), Milada Ježková (Zdeniččina matka), Dagmar Zikánová (pokojská v hodinovém hotelu), Bohumil Koška (kontrolor), Antonín Pražák (kontrolor), Václav Kotva (kontrolor), Emil Iserle (soudce), Ivan Sova (prokurátor), Vladimír Hrabánek (železničář), František Marek (četnický strážmistr), Jana Hana Duffková (ošetřovatelka), Milan Frkal (voják), Golyšev František plk. (velitel transportu), Zuzana Minichová (sestřenka), Gustav Hrdlička (zákazník), Vlasta Kahovcová (zákaznice fotoateliéru), Mahulena Kulendíková (zákaznice fotoateliéru), Pavel Landovský (vandrák), Novák František (2) (četník), Vratislav Blažek (strojvůdce Kníže), Zdeňka Tichá (hotelová dívka), Jaroslav Toms (Němec), Nora Tvrzská (Němka), Josef Vondráček (četník), Miloň Novotný (farář), Abrhám Josef [dab] (hlas faráře), B. Cajthaml (Milošův otec), Karel Paták (příslušník wehrmachtu) Spol: Emanuela PeterováŠtěpánka StříbrnáBohumil Novýzaměstnanci ČSD Želez.st.LoděniceCajthaml B.- náčelník ŽS Loděnice Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 18.11.1966 
 
   Německo prohrává druhou světovou válku na všech frontách. Elév Miloš Hrma nastoupil na zácvik do malé železniční stanice. Přednosta stanice, vášnivý holubář, má laskavou manželku, ale přesto závidí výpravčímu Hubičkovi jeho úspěchy u žen. Milošovou zatím platonickou láskou je pohledná průvodčí Máša. Zkušený Hubička předává Milošovi odborné znalosti a zároveň se dozví, že mladík je dosud panic. Idylu stanice naruší příjezd rady Zednicka, který vysvětlí zaměstnancům, že ústup německých vojsk na všech frontách je plánovaný a Říše vyhrává. Máša stráví s Milošem milostnou noc. Své selhání řeší mladý muž druhý den pokusem o sebevraždu. Je zachráněn a lékař mu vysvětlí, že ejaculatio praecox je v jeho věku normální. Doporučí mu hledat pomoc u zkušené ženy. Hubička laškuje při noční službě s telegrafistkou Zdeničkou a potiskne jí zadeček úředními razítky. Její matka si stěžuje Hubičkovým nadřízeným. Přednostu připraví skandály o vytoužené povýšení na inspektora. Němci jsou nervózní, na českých tratích vyhazují partyzáni do povětří jejich transporty zbraní. I na této stanici má dojít k sabotáži. Mladá artistka Viktoria Freie, která přivezla pumu, zbaví na Hubičkovu žádost Miloše problému s panictvím. Osmělený mladík se v nouzové situaci ujme sám výbušniny. Akce se povede a transport vyletí do povětří. Přitom však zahyne i mladičký elév.
   It is the Second World War and Germany is losing on all fronts. The young Miloš Hrma has begun a training on probation in a small railway station. The station master, a passionate pigeon-breeder, has a kind wife, but is nevertheless envious of the train dispatcher Hubička's success with women. Miloš's still-platonic love is the pretty train dispatcher Máša. The experienced Hubička introduces Miloš to the facts of life, at the same time learning that the young man is still a male virgin. The idyll at the railway station is disturbed by the arrival of councillor Zednicek who explains to the employees that the withdrawal of the German army at all fronts is part of the military plan and the German army is in fact winning. Máša spends a night of love with Miloš. His experience of a sexual failure, he solve with attempting to commit suicide the next day. He is saved and the doctor explains to him that the phenomenon called ejaculatio praecox is normal at his age, recommending he get help from an experienced woman. During the night shift, Hubička flirts with the telegraphist Zdenička, covering her little bottom with official rubber-stamps. The girl's mother complains to Hubička's superiors. Due to the scandal, the station master is not promoted to the position of inspector as he desired. The Germans are nervous since the partisans keep blowing up their ammunition trains on the Czech railways. One of the planned acts of sabotage concerns the little railway station, too. At Hubička's request, Miloš is relieved from his male virginity problems by the young artiste Viktoria Freie who, at the same time, has brought a bomb to the station. In the state of emergency, the encouraged young man plants the explosive himself. The action is successful and the transport is blown up. But the young man dies, too.