Ohlédnutí  (Looking Back)
R: Antonín Máša V: Filmové studio Barrandov, 1968 Sk: Šebor - Bor/Novotný - Kubala Dr: Vladimír Körner VV: Jiří Krejčí N: Milena HonzíkováAntonín Máša S: Antonín Máša TS: Antonín MášaIvan Šlapeta PR: Jan Kratochvíl AR: Karel BrchelMarta Kunstová K: Ivan Šlapeta DK: Josef Pechar AK: Richard Valenta Hu: Svatopluk Havelka; archivní – píseň Bílá hůl (?), píseň Nesem vám noviny, František Kmoch: píseň Lví silou, vzletem sokolím, Václav Dobiáš: píseň Budujeme (Teď,když máme,co jsme chtěli) Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: Tomáš BečákFrantišek KmochFrantišek Halas Zp: Galatíková Věra [dab]Eva Olmerovásbor Arch: Jan Oliva Kost: Svatava SophováRůžena AdamcováYvonne Těhníková Ma: Oldřich MachFrantišek PilnýNataša Ouzká St: Miroslav Hájek Zv: Jiří Kejř Op: Eduard Čejka H: Jiřina Třebická (Olga Machová, profesorka a spisova), Petr Čepek (scenárista František Černý), Věra Galatíková (barová zpěvačka Helena, Františ.př), Taťána Fischerová (Veronika, Františkova přítelkyně), Pavol Simko (komisař Míša Barečnyj), Valerie Kaplanová (Hodačová), Václav Kaňkovský (Hodač), Miroslav Nohýnek (partyzán Lojza Pondělíček, strážmi), Pavel Moskalyk (partyzán Míťa), Ján Dzubák (partyzán Vaska), Josef Bárta (partyzán), Václav Halama (partyzán), Milena Dvorská (Marie, Františkova manželka), Josef Vondráček (Karel Kvapil, Olžin přítel v mládí), Libuše Švormová (Kvapilova manželka), Ladislav Štětka (MUDr.Mach, Olžin otec), Vladimír Zátka (František jako dítě), Josef Roubíček (Františkův kamarád v dětství), Karel Hábl (student v komisi), Oldřich Vízner (student před komisí), Josef Mojžíš (brýlatý člen komise), Jindřich Heidelberg (úředník ministerstva vnitra), Josef Pechar (muž ve vinárně), Stanislav Liška (muž ve vinárně), Richard Valenta (Mariin milenec), Vlasta Fáberová (švagrová), Ladislav Gzela (vězeň gestapa), Václav Kotva (vězeň gestapa), Růžena Gottliebová (sekretářka), Ivan Kheil (dozorce), Bohumil Koška (dozorce), Inocenc Březina (otec), Miloš V. Kratochvíl (přednášející na filozofické fakult), Václav Petrus (velitel studentů), Jaroslav Franta (důstojník SS), Stanislav Hájek (důstojník SS), Vladimír Pospíšil (důstojník SS), K. Blahout (gestapák), Miloslav Novák (gestapák), Jindřich Sejk (gestapák), Jiří Svárovský (gestapák), Ladislav Vičar (gestapák), Jiří Kasík (partyzán), Vincenc Vávra (partyzán), Pokorný František (2) (švagr), Antonín Stockinger (bratr), Václav Hladík (bratr), Karel Manžel (dědeček), Jiří Žák (milenec), Jana Březinová (milenka), F. Sedlák (německý voják), Z. Janas (architekt), Jan Chodský (farář), K. Burda (sebevrah), Ferdinand Petr (hudebník), František Tuček (hudebník), F. Zedník (hudebník), Z. Zrno (hudebník) Spol: Věra MayerováVilemína BinterováJitka Šulcová Stp: 093.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 03.01.1969 
 
   Mladý filmový scenárista František má pro natáčení zpracovat úspěšnou novelu Ohlédnutí. Sejde se s její autorkou, asi o deset let starší vysokoškolskou profesorkou a spisovatelkou Olgou Machovou. Zpočátku si naprosto nerozumějí. František je skeptik, který prožívá morální krizi, je nespokojený se svojí prací i soukromým životem - s manželkou nežije a k různým milenkám ho nepoutá žádný cit. Občas se opíjí a tropí výtržnosti. Olga je rovněž osamělá, ale svůj život považuje za naplněný. Ve své novele zrekapitulovala své dosavadní zážitky. Za okupace byla jako mladičká dívka zatčena a mučena, otce jí zabilo gestapo. Umírající vězenkyni Němci propustili, ale Olga se uzdravila a zbytek války prožila u partyzánů. Olgu následky mučení připravily o možnost mít děti a následně i o vztah s milovaným mužem. Přesto je tvrdošíjně optimistická a její těžce vydobytá moudrost a vyrovnanost Františka při jejich pracovních setkáních a výletech na místa Olžina dětství a mládí velmi ovlivňují. Oba nesourodí lidé se sblíží, ale Olga zabrání tomu, aby jejich vztah přerostl v lásku. František se pokusí najít lásku u bývalé milenky, ale zdá se, že je na některé věci pozdě. Olga odjíždí na půl roku do ciziny.
   Young script-writer František is hired to write a film script based on the successful novel Looking Back. He meets with the novel's female author, a University professor and writer named Olga Machová, approximately ten-years-older than him. In the beginning, they do not understand each other at all. František is a sceptic experiencing a moral crisis, unsatisfied with both his work and his private life - he lives separated from his wife and has no deeper feelings for his numerous lovers. He even gets drunk from time to time and breaks the public peace. Olga is lonesome, too, but considers her life fulfilled. In her novel, she summed up her previous experiences. During the German occupation, she was a very young girl, was arrested and tortured, and her father was killed by Gestapo. The Germans released the dying woman prisoner, but Olga recovered and spent the rest of the war with the partisans. The consequences of torture, however, deprived Olga of the possibility to have children and, subsequently, also of her relationship with a beloved man. Despite all that, she remains a stubborn optimist. Her hard-earned wisdom and equanimity strongly influence František during their working sessions and trips to the places of Olga's youth. The two incongruous people gradually become close; Olga, however, prevents their relationship from turning to love. František then tries to find love with his former lover, but it seems that it is already too late for anything. Olga eventually leaves abroad for half a year.