Obžalovaný  (Defendant,The)
R: Ján KadárElmar Klos V: Filmové studio Barrandov, 1964 Sk: Feix - Brož VV: Ladislav Hanuš N: novela Obžalovaný S: Vladimír ValentaJán KadárElmar Klos TS: Ján KadárElmar Klos PR: Juraj Herz AR: René MattesZdena Pavlátová K: Rudolf Milič DK: Josef Pechar AK: Jiří Širc Hu: Zdeněk Liška; archivní – lidová píseň: píseň Jede Kudrna okolo Brna Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: lidová píseň Zp: Jiří Michný Arch: Boris Moravec Kost: Zdena ŠnajdarováMarie Rosenfelderová Ma: Otakar KošťálVáclav VolkKarel Konrád St: Jaromír Janáček Zv: Miloš Alster H: Vlado Müller (ředitel Josef Kudrna), Zora Jiráková (Kudrnova manželka), Martin Štěpánek (Kudrnův syn), Blažek Jaroslav JUDr. (předseda senátu), Pavel Bártl (soudce z lidu Kábrt), Milan Jedlička (soudce z lidu František Duchoň), Miroslav Macháček (okresní prokurátor), Jiří Menzel (obhájce František Horáček), Kamil Bešťák (obhájce Hruška), Jiří Schulz (obhájce Miroslav Procházka), Pavel Spálený (inženýr Richard Potůček, obžalovan), Richard Lederer (úředník Karel Zelenka, obžalovaný), Jiří Michný (svědek Rezek), Fišer Stanislav (2) (svědek Kolek, odborový funkcionář), Štefan Petrák (svědek Vondruška), Vladimír Ptáček (svědek Vaňátko, předseda ZV KSČ), Ota Sklenčka (inženýr Jan Kalista, bývalý ředite), Jaroslav Dufek (svědek Karel Křivánek, montér z Kl), Jindřich Narenta (odborný znalec z ministerstva), Josef Somr (vězeň-lékař Schwarcz), Blanka Bohdanová (redaktorka Ekonomic.rozhledů Dobeš), Jiří Bruder (redaktor Práce Bureš), Vlastimil Fišar (redaktor Rudého práva Šmíd), Ota Žebrák (spoluvězeň Meduna), Elmar Klos (staršina), Stanislav Zindulka (vězeňský lékař-kapitán), Gustav Vondráček (holič ve vězení), Ivana Skaláková (zapisovatelka), Marta Richterová (Zelenková), Marcela Sedláčková (Potůčková), Sylva Byšická (Duchoňová), Jiří Chalupa (zdravotník), Miloslav Šindler (dozorce), Miloslav Svoboda (dozorce), Emanuel Kovařík (dozorce), František Suk (dozorce), Vladimír Hrabánek (dozorce), Luděk Marold (náměstek na ministerstvu), Řanda Čestmír [dab] (hlas náměstka), Otto Ohnesorg (zřízenec), Ladislav Zápotocký (dědeček Kudrna), Maria Secová (uklízečka) Spol: Zbyněk HlochJana TěžkáDiana Heringová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 25.02.1964 © Národní filmový archiv 
 
   Před okresní soud jsou přivedeni tři obžalovaní: ředitel Josef Kudrna a jeho podřízení - inženýr Potůček a úředník Zelenka. Jsou obžalováni z rozkrádání národního majetku, které zjistila hospodářská kontrola na stavbě elektrárny v Blahovicích. Škoda, která vznikla neoprávněným vyplácením prémií, činí zhruba pět milionů korun. Zelenka a Potůček se skutečně osobně obohatili - přidělovali si odměny a získávali podíl z neoprávněně vyplacených peněz jiným pracovníkům. Ke svému činu se přiznali. S Kudrnou je to jiné. Čestný a nesmírně pracovitý muž, který se do své funkce vypracoval z pozice dělníka, si nejprve žádnou vinu nepřipouští. Otřesen se až u soudu dozví, že se oběsil náměstek Ludl, který byl odpovědný za finance a rozkrádání umožnil. Kudrna tlačený ministerstvem do splnění termínu dokončení stavby za každou cenu, dával vyplácet prémie, aby povzbudil dělníky k vyššímu výkonu. Některé papíry předložené podřízenými však podepisoval, aniž je četl. Stavba byla dokončena včas, dokonce nebyl vyčerpán celý rozpočet. Kontrola pozvaná předsedou ZV KSČ však zjistila zmíněné účetní nedostatky. Zelenka s Potůčkem dostávají vysoké tresty. Kudrna, jehož trest je nizoučký a odpovídá době vazby, však svůj rozsudek odmítne. Cítí za celou záležitost spoluvinu.
   Three defendants are brought to the regional court: Director Josef Kudrna and his subordinates - engineer Potůček and clerk Zelenka. They are being tried for the unlawful appropriation of national property, which was discovered during an audit at the construction site of a power plant in Blahovice. The financial loss caused by the unjustified disbursements of bonuses amounts to approximately five million crowns. Zelenka and Potůček indeed grew rich personally, assigning bonuses to themselves and giving shares from the unjustly paid money to other employees. They confess to their crime. The situation with Kudrna is different. This honest and immensely industrious man, who worked his way up from being a worker to his recent position, first does not admit any guilt to himself. Shattered, he learns only in court that his deputy Ludl, who was responsible for the finances and made the unlawful appropriation possible, has hanged himself. Kudrna was pushed by the ministry to meet the final term of the power plant's construction at any cost and gave orders for bonus payments for workers to encourage them to work harder. He, however, signed some documents submitted to him by his subordinates without reading them. The construction was finished in time, without even spending the whole budget. The inspection, called for by the chairman of the Factory Committee of the Communist Party of Czechoslovakia, nevertheless found the aforementioned irregularities in the bookkeeping. Zelenka and Potůček are sentenced to jail for many years. However, Kudrna, whose sentence is very low and corresponds to the period of his detention, rejects his verdict, feeling equally responsible for the whole matter.