Obchod na korze  (Shop on Main Street,The)
R: Ján KadárElmar Klos V: Filmové studio Barrandov, 1965 Sk: Feix - Brož VV: Ladislav HanušJaroslav Prokop N: kniha Obchod na korze, Ladislav Grosman: novela Past S: Ladislav GrosmanJán KadárElmar Klos TS: Ján KadárElmar Klos PR: Juraj Herz AR: René MattesTomáš ŠkrdlantZdena Pavlátová K: Vladimír Novotný DK: Miloš Petrolín AK: Jiří ZavřelJiří Kučera Hu: Zdeněk Liška; archivní – tradicionál: píseň Židovská píseň, píseň Živijó, živijó, lidová slovenská píseň: píseň Píšťalička píská, otec mater stíská, lidová slovenská píseň: píseň Husári, husári, máte ruže na tvári, píseň Slováci sme od rodu, lidová slovenská píseň: píseň Tam okolo Levoči Nahr: FISYO, Umělecký soubor polské armády Dir: Štěpán KoníčekTeodor Ratkowski T: S. Sanderejlidová slovenská píseň Zp: J. WożniakFrantišek ZvaríkElena ZvaríkováHana Slivkováhlas mužskýsbor Arch: Karel Škvor Kost: Marie RosenfelderováLudmila Kaválková Ma: Rudolf HammerAnna VolšičkováJiří Budín St: Jaromír Janáček Zv: Dobroslav Šrámek H: Ida Kamińska (Rozália Lautmannová), Jozef Kroner (truhlář Tono Brtko), František Zvarík (Markus Kolkocký, Tonův švagr), Hana Slivková (Evelyna, Tonova žena), Hollý Martin st. (Imro Kuchár, účetní v důchodu), Elena Zvaríková (Ružena, Markusova žena), Martin Gregor (holič Josef Katz), Adam Matejka (městský sluha Piti Báči), Mikuláš Ladižinský (gardista Marian Peter), Alojz Kramár (Balko Báči), Eugen Senaj (tiskař Blau, pokladník židovského), František Papp (železničář Andorič), Gita Mišurová (Andoričová), Lujza Grossová (Eliášová, sousedka Lautmannové), Tibor Vadaš (trafikant Gejza), František Bujdák (František Labuda), Andrej Šilan (gardista), Anton Baláž (myslivec), Martin Hajný (farář), Štefan Petrák (řezník Boško), V. Sedláková (Eržika, dcera Andoričových), Ladislav Farkaš (mladý muž), Elena Šoltésová (žena v davu), Jozef Hatok (muž na korze), Milan Drotár (muž na korze), Július Piussi (muž na korze), Jozef Stražan (muž na korze), Oldřich Kratochvíl (muž na korze), F. Vychodil (muž na korze), Juraj Herz (židovský muž), Ladislav Fecko (muž v davu), Stanislav Kubiš (železničář), Václav Podhorský (muž v hospodě), Zdeněk Skalický (muž v hospodě), Štefan Servátka (muž v hospodě), Jozef Príhoda (stavbyvedoucí), Pavol Simko (četník), Ján Mišura (rabín), J. Mittelmann (Daniel, syn Eliášové), Ján Pelech Spol: Štroblová Jana (2)Diana HeringováJan Kňákal Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 08.10.1965 
 
   Je rok 1942. Fašistická vláda Slovenské republiky přejímá norimberské zákony. Židovské podniky předává do rukou prověřených slovenských občanů. Slušný a pracovitý truhlář Tono Brtko žije v malém městě a drží se stranou nových mocipánů. Jeho chamtivá manželka Evelyna ale požádá o protekci švagra Markuse, příslušníka Hlinkových gard. Tono je nedobrovolně jmenován takzvaným arizátorem galanterního krámku vdovy Lautmannové na hlavní třídě. Svátečně oblečen je odeslán ženou k převzetí majetku. Stařičká a nahluchlá paní Lautmannová svět už moc nevnímá a nechápe, co jí rozpačitý Tono chce. Brtkův známý Imro Kuchár, vážený příslušník židovské obce, stařence, o kterou se stará po smrti jejího muže, doporučí Tona jako pomocníka. Imro ví, že v krámě není téměř žádné zboží, a proto Tonovi vyplácí malou částku z fondu obce. Evelyna je spokojená, peníze považuje za tržbu. Brtko se s Lautmannovou spřátelí a v bytě za obchodem renovuje její letitý nábytek. Zakrátko začnou dostávat židovští obyvatelé předvolání do transportu. Jen na vdovu úřady zapomněly. Jednoho dne je korzo plné lidí přichystaných k nucenému odjezdu. Zoufalý Brtko ochromen strachem se snaží zabránit staré paní, aby vyšla na korzo hemžící se vojáky, a strčí ji prudce za dveře sklípku. Transport odjíždí. Brtko objeví tělo mrtvé Lautmannové, která se zabila pádem ze schodů, a sám se oběsí.
   It is the year 1942. The Fascist government of the Slovak Republic adopts the Nuremberg laws, transferring the Jewish enterprises into the hands of well-screened Slovak citizens. Tono Brtko, a decent and industrious cabinet-maker, lives in a small town and keeps himself away from those who are now in power. His greedy wife Evelyna, however, asks her brother-in-law Markus, member of Hlinka's guards, to pull some strings for them. Tono is involuntarily appointed the so-called aryanizer of the little haberdashery of the widow Lautmannová on the main street. Dressed for the occasion, he is sent by his wife to take over the property. The very old and almost deaf Mrs Lautmannová does not perceive the world much any more and does not understand what the puzzled Tono wants from her. Brtko's acquaintance Imro Kuchár, an esteemed member of the local Jewish community, suggests to the old woman, whom he has been caring for since the death of her husband, to take Tono as a shop assistant. Imro knows that there are almost no goods left in the little shop and thus pays Tono a small amount from the community funds. Evelyna is satisfied, considering the money to be sales from the shop. Brtko becomes friends with Lautmannová and renovates her age-old furniture in the flat behind the shop. The Jewish inhabitants of the town soon begin to be summoned to the transport. Only the old widow was forgotten by the authorities. One day, the main street is crowded with people prepared for the forced departure. The desperate Brtko, paralyzed with fear, tries to prevent the old lady from going out to the main street, which is bustling with soldiers, and pushes her harshly behind the door of the cellar. The transport leaves. Brtko discovers the body of the dead Lautmannová, who killed herself falling down the stairs to the cellar, and hangs himself.