O něčem jiném  (Another Way of Life)
R: Věra Chytilová V: Filmové studio Barrandov, 1963 Sk: Šmída - Fikar VV: Jiří Pokorný N: Věra Chytilová S: Věra Chytilová TS: Věra Chytilová PR: Jiří Menzel AR: Mojmír TicháčekJaroslava Čapková K: Jan Čuřík DK: František Uldrich AK: Jiří Macák Hu: Jiří Šlitr; archivní – Cole Porter: převzatá Begin the Beguinepíseň Nahr: Turnovský Karel, Šlitr Jiří, Živný František, Rokl Rudolf Zp: Eva Olmerová Arch: Vladimír Labský Kost: Dagmar CejnkováJarmila RomanováAnna Blažková St: Miroslav Hájek Zv: Miloslav Hůrka Op: Jaroslava MatlochováLuboš Ogoun H: Eva Bosáková (gymnastka Eva), Věra Uzelacová (Věra), Josef Langmiler (Josef, Věřin manžel), Jiří Kodet (Jirka, Věřin milenec), Uzelac Milivoj ml. (Milda, syn Věry a Josefa), Jaroslava Matlochová (trenérka), Luboš Ogoun (baletní mistr, Evin trenér), Vladimír Bosák (Evin manžel dr.Bosák), Dagmar Cejnková (Dada, Věřina přítelkyně), Jiří Cejnek (Dadin manžel), Oldřich Červinka (novinář), Rudolf Kyznar (klavírista), Věra Čáslavská (gymnastka), František Filipovský (Filipovský František, on sám,mezi), Antonín Bahenský (fotoreportér), Helena Štvánová (prodavačka) Spol: Vladimíra KopeckáAnna KřemenováMarta Kaplerová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 20.12.1963 © Národní filmový archiv 
 
   Eva je gymnastka a připravuje se na významné závody, po nichž chce opustit kariéru vrcholové sportovkyně. Věra je v domácnosti a pečuje o čtyřletého synka a manžela. Ženy se neznají a přece mají mnoho společného. Jsou stejné generace, něco kolem třicítky, obě se dostaly do kolotoče každodenních stereotypů, které je unavují a znechucují. Věra řeší svou nespokojenost se životem v mileneckém vztahu, Eva je přinucena manželem, trenérkou a baletním mistrem pokračovat v nekonečné přípravě závodní sestavy. Nakonec se jí podaří naučit se i obávané salto nazad. Po určité době si Věra uvědomí, že si s milencem nerozumí a rozejde se s ním. Eva vyhraje závody. Nyní bude mít dost času na své záliby a na uskutečnění svých snů. Nedokáže však opustit tělocvičnu a stane se trenérkou. Ani Věra nezmění svůj život, i když jí osud nabídne příležitost: manžel jí totiž oznámí, že se s ní chce rozvést. Tehdy začne o manželství bojovat a dosáhne toho, že muž zůstane s ní a s dítětem.
   Eva is a gymnast, training for an important competition after which she wants to drop the career of professional sportswoman. Věra is a housewife caring for a four-year old son and a husband. The two women do not know each other, but still have many things in common - they both are in their thirties, and both have found themselves in the whirligig of day-to-day stereotypes which make them worn out and disgusted. Věra tries to solve her dissatisfaction with life by finding a lover, Eva is forced by her husband, her coach and a ballet master to carry on with her endless training for competition. Eventually she manages to learn even the feared backwards salto. After some time, Věra realizes she does not have anything in common with her lover, and splits with him. Eva wins the competition. Now, she will have enough time to indulge in her hobbies and to realize her dreams. She, however, is unable to leave the gym and becomes a coach herself. Věra does not change her life either, although fate offers her a chance: her husband tells her he wants to get divorced. Only then does she begin to fight for her marriage and eventually manages to get her husband to stay with her and the child.