Návrat ztraceného syna  (Return of the Prodigal Son,The)
R: Evald Schorm V: Filmové studio Barrandov, 1966 Sk: Novotný - Kubala Dr: Alexandr Kliment VV: Václav Rouha N: Evald Schorm S: Evald SchormSergej Machonin TS: Evald Schorm PR: Josef Krameš K: František Uldrich AK: Petr Pešek Hu: Jan Klusák; archivní – lidová píseň: píseň Na tom pražském mostě, lidová /upravil Miloš Vacek/: píseň Do lesíčka na čekanou Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Bohumil Pokorný Kost: Svatava Sophová Ma: Vladimír Černý St: Jiřina Lukešová Zv: František Šindelář H: Jan Kačer (inženýr Jan Šebek), Jana Brejchová (Jana, Šebkova manželka), Jiří Menzel (Jiří, přítel Šebkových), Milan Morávek (lékař), Dana Medřická (Olga, manželka lékaře), Anna Lebedová (Skaličková, Janina matka), Antonín Lebeda (Skalička, Janin otec), Jiřina Třebická (zdravotní sestra), Jiří Kylián (tanečník Zdeněk, pacient psych.léč), Abrhám Josef [dab] (hlas Zdeňka), Nina Divíšková (mladá pacientka), Klára Kačerová (dcerka Šebkových), Hana Kreihanslová (uklízečka), Josef A. Stehlík (farář), Bohumil Koška (ošetřovatel), Leoš Suchařípa (ředitel projektového ústavu), Josef Šulc (náměstek), Vlastimil Brodský (cizí muž), Josef Vondráček (pacient), Josef Janeček (artista s maringotkou), Olympie Janečková (artistova žena), Karel Hovorka (cirkusák), Josef Krameš (polykač ohně), Arnošt Bělohlávek (starší muž), Jiří Hartman (malíř), Milan Maryška (tančící mladík), Rudolf Tichý (akrobat na kole), Václav Čekal (artista-klaun), O. Plichta (artista s velbloudem), M. Říhová (artistka s medvědem), F. Sibera (žonglér), Mukenšnáblovi C. a L. (parterní akrobaté), E. Zemanová (artistka-kaučuk), Nouzovi J. a K. (artisté s poníky), A. Olexa (artista s hadem) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 10.03.1967 
 
   Inženýr Jan Šebek se dostal po nezdařeném pokusu o sebevraždu do psychiatrické léčebny. Lékař se pomocí rozhovorů s pacientem i dotazů u lidí z jeho okolí snaží zjistit, co vedlo mladého a zdánlivě spokojeného muže k rozhodnutí ukončit život. Pohledná Janova manželka Jana tvrdí, že o žádném důvodu neví, ale téměř veřejně a s požehnáním svých rodičů udržuje milenecký vztah s rodinným přítelem Jiřím. V zaměstnání je považován Jan za člověka trochu divného, ale hodného. Manželé Šebkovi bydlí u Janiných rodičů a Jan špatně snáší zvláště afektovanou a pokryteckou tchyni a její předstíranou laskavost. V léčebně se spřátelí se spolupacientem Zdeňkem a úspěšně odolává nadbíhání lékařovy ženy. Pokusí se o útěk a po čase, i když se příčinu depresí nedaří zjistit, je na zkoušku propuštěn. Vztah s Janou se zdá být v pořádku. Přesto chování Janiných rodičů a některých kolegů na pracovišti dráždí nervově labilního Jana tak, že se znovu zhroutí a vrací se do léčebny. Tragická smrt Zdeňka, který nesnesl šikanu jiného pacienta, přiměje Jana znovu k neúspěšnému útěku. Přesto jej pustí lékař na revers se ženou domů. Cestou se zastaví u jakési vsi. Jan je vesnickou ženou označen omylem za hledaného vraha a zfanatizovaný dav, který jej pronásleduje, způsobí, že muž se definitivně zhroutí.
   Engineer Jan Šebek is undergoing treatment in a mental home after his unsuccessful attempt to commit suicide. His therapist, via discussions both with the patient and with people who know him, tries to find out what made the young and seemingly satisfied man decide to end his own life. Jan's pretty wife Jana claims not to know about anything but she is conducting an affair with a family friend, Jiří, almost publicly and with the blessing of her parents. At work, Jan is considered to be a bit weird but a nice person. The Šebeks live with Jana's parents and Jan cannot stand his affected and hypocritical mother-in-law and her fake kindness. In the hospital, he makes friends with fellow patient Zdeněk and successfully resists the wooing of the doctor's wife. He even tries to run away and after some time, when the doctors fail to find the cause of his depression, is released on probation. The relationship with Jana seems to be just fine. But despite that, the behaviour of Jana's parents and some colleagues at work irritates the mentally unstable Jan to such an extent that he breaks down again and returns to the asylum. The tragic death of Zdeněk, who could not bear the pestering of another patient, forces Jan to attempt another unsuccessful escape - but the doctor still lets him go home with his wife upon obligation. On the way home, the couple drops by in a village. A village woman mistakenly confuses Jan for a wanted murderer and the fanatic crowd pursuing him makes the man break down completely.