Naše bláznivá rodina  (Our Crazy Family)
R: Jan ValášekKarel Kachyňa V: Filmové studio Barrandov, 1968 Sk: Švabík - Procházka VV: Kučera Jaroslav (výroba) N: Jan Procházka S: Jan Procházka TS: Jan Valášek PR: Drahomíra KrálováMilada Mikešová AR: Stanislava HutkováMichaela Kirchnerová K: Jan Stallich DK: Stanislav Kautský Hu: Miloš Vacek; archivní Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček Arch: Vladimír Labský Kost: Dagmar Krausová Ma: Miloslav Koubek St: Jaromír Janáček Zv: Jiří Lenoch H: Bohumila Houdková (Jana Solničková), Jarmila Srbová (Zuza, starší sestra Jany), Jiřina Jirásková (maminka Solničková), Vladimír Menšík (tatínek Luděk Solnička), Jiřina Šejbalová (Jedličková, babička Solničkových), Bohuš Záhorský (zelinář Skoumal, babiččin ženich), Ferdinand Krůta (školník), Josef Bláha (primář), Karel Urbánek (soused Mašát), Zdeněk Hodr (učitel matematiky), Alena Karešová (učitelka), Jana Prachařová (učitelka dějepisu), Stanislav Remunda (učitel), Karel Augusta (příslušník VB), Jaromír Hanzlík (rotný VB), Dagmar Dvořáčková (krásná dívka), Václav Halama (ledař), Gustav Hrdlička (divák v kině), Jiřina Bílá (zmrzlinářka), Josef Roubíček (žák Růžička), Helena Růžičková (prodavačka), Pospíšil Michal (2) (chlapeček s pistolkou), Alena Kreuzmannová (zdravotní sestra), Karolina Slunéčková (zdravotní sestra), Jiří Růžička (Janin spolužák), Jan Kraus (kluk v telefonní budce), H. Rivinková (artistka), J. Janečková (žena na ulici) Spol: Aleš Voleman Stp: 074.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 08.11.1968 
 
   V rodině dvanáctileté Jany všichni nosí brýle a všichni jsou také pěkně potrhlí. Jana mívá smůlu, tu si zlomí ruku, tu nohu či něco jiného. Rodinka ji chodí navštěvovat do nemocnice, a když se dívka vrátí domů, vždycky ji čekají dárky. Při posledním návratu si Jana všimne, že to mezi rodiči neklape a že otec nespí s matkou v ložnici. Svěří se starší sestře Zuze se svými obavami, že se rodiče chtějí rozvést. Obě dívky začnou jednat. Nejprve pátrají, zda nemají rodiče už někoho jiného. První šetření ukáže, že tatínek ani maminka nikoho nemají. To stojí za velkou oslavu, na kterou přivede babička navíc svého novopečeného ženicha. Tatínek se však vytasí se vstupenkami do cirkusu. A je po radosti, neboť podle zkušeností jiných dětí rodiče začínají s cirkusem, potom dětem koupí zmrzlinu a nakonec na lodičkách jim oznámí rozvod. Zdá se, že přesně tak postupují rodiče Jany a Zuzy. Dívky jsou smutné, ale vše se rázem změní, když jim rozpačitý tatínek oznámí, že čekají další děťátko. Bouřlivá radost skončí nedobrovolnou koupelí pod jezem, odkud si Jana odnese další zlomeninu.
   Everybody wears glasses in the family of twelve-year old Jana, and everybody is also quite mad. Jana often has bad luck - one time she breaks her arm, another time her leg or something else. The family always visits her in the hospital, and when the girl returns home, there are always many gifts waiting for her. Upon her most recent return, Jana notices that things are out of tune between the parents and that father does not sleep with mother in the bedroom. She reveals to her older sister Zuza her worries that their parents want to get divorced. Both girls begin to act immediately, trying to find out first if the parents have someone else. The first investigation shows that the parents do not have anybody. That is worth a great celebration, to which their grandmother brings her brand new groom. But when daddy unexpectedly produces tickets to the circus, the joy is over - for, according to the experience of other children, the parents always begin with the circus, then buy ice cream for the kids and eventually take them for a boat ride to announce their divorce. It seems that the parents of Jana and Zuza are following exactly this scenario. The girls are sad but everything changes in an instant when their puzzled daddy announces that they will have another baby. The boisterous celebrations result in an involuntary bath under a weir, where Jana ends up with another fractured bone.