Naděje  (Hope)
R: Karel Kachyňa V: Filmové studio Barrandov, 1963 Sk: Švabík - Procházka VV: Kučera Jaroslav (výroba) N: Jan Procházka S: Jan ProcházkaKarel Kachyňa TS: Karel Kachyňa PR: Milada Mikešová AR: Lubomír BřinčilIrena Vachatová K: Josef Vaniš DK: Václav Helliman AK: Bohumil Vodička Hu: Novák Jan (skladatel); archivní – lidová píseň: píseň Bude zima, bude mráz, lidová: píseň Bude zima, bude mráz Nahr: FISYO Dir: František BelfínŠtěpán Koníček T: lidová píseň Zp: hlas dětský Arch: Leoš Karen Kost: Lída NovotnáJaroslav HolubIda Šmídková Ma: Stanislav PetřekJiřina BissingerováRudolf Buneš St: Jan Chaloupek Zv: Brunclík Bohumír /zvukové efekty/Jiří Lenoch H: Hana Hegerová (dělnice Magdalena Hrivňáková), Rudolf Hrušínský (Ignác Šavlíř zvaný Lucin), František Peterka (Čtvrtníček), Otto Šimánek (kantýnský Fojtář), Václav Neužil (Jůza), Pavel Spálený (dělník, Lucinův věřitel), Ladislav Kazda (dělník, Lucinův věřitel), Josef Koza (řidič), Josef Vondráček (řidič v garáži), Viktor Očásek (vrátný v nádražní nocležně), Jan Faltýnek (výčepní), Lenka Fišerová (ošetřovatelka), Ivana Bílková (žena v kiosku), Josef Bárta (hráč karet), Zdeněk Leština (hráč karet), Václav Král (pokladní na nádraží), Ladislav Gzela (vrátný v ubytovně), Jaroslav Nekolný (venkovan), František Vicena (inženýr), Eva Jiroušková (pacientka), Darja Hajská (pacientka), Helena Růžičková (pacientka), Halina Píchová (pacientka), Miriam Kantorková (pacientka), Jindřiška Gabriela Preissová (pacientka), Věra Laňková (účetní), Ingrid Kostková (ošetřovatelka), Eva Řepíková (mladá matka na nádraží), Vojtěch Šašek (vrátný), Antonín Šeplavý (náhodný chodec), Holý Jiří [dab] (hlas vyšetřovatele), Michaela Chrzanovská (Michalka) Spol: Leopold ZemanJana BeránkováJana Kulhánková Stp: 083.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 17.01.1964 © Národní filmový archiv 
 
   Ignác Šavlíř zvaný Lucin se v kantýně velké štěrkovny pokusí ukrást jinému dělníkovi z kapsy peníze. Je přistižen, zmlácen a vyhozen do podzimního bláta. Ujme se ho náhodně procházející dělnice Magdalena a vezme ho do svého domku, stojícího vysoko na navážce. Dva ztroskotanci spolu začnou žít. Lucin byl kdysi mistrem na stavbě a řidičem, ale nemírné pití alkoholu z něho udělalo pomocného dělníka, permanentního dlužníka a příležitostného zloděje. Magdalenina náruč sloužila často jako útočiště mnoha dělníků na jednu noc. Nešlo jí ale o peníze, spíše měla strach ze samoty a toužila po stálém citu a jistotě. Je velmi čistotná a má na Lucina dobrý vliv. Chtěla by spolu s ním odejít jinam, v Hradci má být otevřena nová stavba. Lucin se snaží sekat dobrotu, ale když se mu ostatní dělníci smějí pro jeho vztah k ženě špatné pověsti, opět se strašně opije. V prudké hádce Magdalenu udeří a ta upadne do bezvědomí. Lucin ji dopraví do nemocnice. Na policii se ke svému činu přizná a hluboce otřesen se rozhodne změnit svůj život. Uzdravující se Magdalena naopak tvrdí policii, že si zranění způsobila sama. Lucin se s ní přijde rozloučit do nemocnice. Zatím odjede do Hradce sám, ale brzy jí napíše. Oba mají naději na nový život.
   Ignác Šavlíř, nicknamed Lucin, tries to pick the pocket of another worker in the canteen of a large gravel-pit. He is caught, beaten up and thrown out to the autumn mud. He is taken care of by Magdalena, a worker who happened to go by. She takes him into her little house high above the dump. The two outcasts begin to live together. Years ago, Lucin was a master at a construction site and a driver, but excessive drinking made him solely an auxiliary worker, permanent debtor and occasional thief. Magdalena's arms have served as a harbour for many workers for just one night. She, however, was never after money - she rather feared loneliness and longed for stability and security. She is hygiene-minded and has a good influence on Lucin. She would like to leave with him for somewhere else - for example to Hradec, where a new construction site is opening. Lucin tries to toe the line, but when the other workers laugh at him for his relationship to a woman of bad reputation, he again gets terribly drunk. During a harsh quarrel, he hits Magdalena so hard he knocks her out. Lucin takes her to hospital. At the police station, he admits to what he has done and, deeply shattered, decides to change his life. The recovering Magdalena, on the contrary, claims to have caused the injury herself. Lucin comes to say goodbye to her in the hospital. He is going to leave for Hradec on his own for now, but will write soon. They both have the chance to start a new life.