Na Žižkově válečném voze  (On Žižka's Battle Waggon)
R: Milan Vošmik V: Filmové studio Barrandov, 1968 Sk: Švabík - Procházka VV: Vladimír Vojta N: kniha Na Žižkově válečném voze S: J.A. Novotný TS: Milan Vošmik PR: Helena RohanováDrahomíra Králová AR: Eliška Vojtová K: Jan Novák DK: Ladislav Chroust AK: Jiří Zavřel Hu: Svatopluk Havelka; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Vladimír Labský Výtv: Vladimír Dvořák Kost: Lída NovotnáMarie RubášováBlažena Ševčíková Ma: Otakar KošťálKarel KonrádEva Feiferová St: Miroslav Hájek Zv: Milan R. Novotný Op: Wagner Eduard pplk.František MichálekČestmír Čivrný kom: Otomar Korbelář H: Josef Filip (Ondra z Kolče), Jan Kraus (Sulík), František Hanus (Vít Pračka, vůdce bratříků), Vladimír Ráž (zeman Tůma z Kolče, Ondrův otec), Ilja Prachař (hejtman Jan Žižka z Trocnova), Martin Růžek (Švamberk), František Filipovský (Adam Chrůst), František Smolík (felčar Sivá hlava), Josef Větrovec (kastelán Mikšík), Vladimír Hrubý (špeh Konrad Hornung), Karel Smyczek (špeh Kuno), Miloš Vavruška (Švamberkův pobočník), Josef Vorel (německý žoldnéř), František Michálek (posel/dubl hlavních rolí), Zdeněk Grygárek (rytíř u Švamberka), Jiří Cimický (měšťan), Ilona Kubásková (hysterická žena), Luděk Marold (bojovník) Spol: Miroslava ŠvestkováJitka ŠulcováAleš VolemanVilemína Binterová Stp: 074.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 29.11.1968 
 
   Ovdovělý zeman Tůma jede se svou čeledí na pomoc Kouřimi, kterou napadly papeženské houfy. Jeho synek Ondra se tajně pustí v otcových stopách. Kastelánovi Mikšíkovi, který má Ondru v péči, nezbývá než se vydat za chlapcem. Oba padnou do zajetí kutnohorských vojáků. Mikšík se obětuje a umožní Ondrovi útěk. Na cestě Ondra potká chlapce Sulíka, sirotka. Chlapci se spřátelí a pokračují v putování společně. Při návratu najdou Tůmovu tvrz vypálenou, rozhodnou se proto najít tábor hejtmana Žižky z Trocnova. V pustém mlýně, kde odpočívají, vyslechnou rozhovor nepřátelských jezdců o léčce uchystané Žižkovým bojovníkům. Odvážně ukradnou jezdcům koně a uhánějí k táboru jednookého hejtmana. Díky jejich zprávě se pak Žižkovi lidé vypořádají s nepřátelským Švamberkem. Ondra se dozví, že jeho otec je v zajetí u Švamberka. Vydá se sám do Švamberkova sídla, aby otce vysvobodil. Je však dopaden a odsouzen k upálení. Sulík a mohutný Žižkův bojovník Vít Pračka Ondru zachrání. Žižka nabídne Švamberkovi za Tůmu tři zajaté rytíře. Při výměně se Švamberkovi lidé opět projeví věrolomně a napadnou Žižkovy vyjednávače. Pračka, Tůma, Sulík i Ondra bojují jako lvi a vyhrají. Ondra má znovu otce a Sulík nalezne ochránce v panu Pračkovi.
   Widowed yeoman Tůma and his household are on their way to help the town of Kouřim, which is under attack by the papist troops. His son Ondra is secretly following his father. Mikšík the castellan, who is responsible for Ondra, finds himself forced to set off after the boy. They are both captured by soldiers from Kutná Hora. Mikšík sacrifices himself to give Ondra a chance to flee. On the way, Ondra runs into the orphan Sulík. The two boys become friends and begin to wander together. Upon their return, they find that Tůma's stronghold has been burnt down, and thus decide to look for the camp of General Žižka of Trocnov, commander of Hussite forces. While resting in an abandoned mill, they overhear a conversation between enemy cavalrymen about a trap they have set for Žižka's men. They courageously steal the cavalrymen's horses and rush to the camp of the one-eyed general. Thanks to their report, Žižka's people turn the tables on their enemy, Schwamberg. Ondra learns that his father was captured by Schwamberg. He sets off on his own to his manor to free his father, but is caught and sentenced to be burned at the stake. Happily, he is saved by Sulík and Žižka's strongman Vít Pračka. Žižka offers Schwamberg three of his captured knights in exchange for Tůma. During the exchange, Schwamberg's people betray the truce and attack Žižka's negotiators. Pračka, Tůma, Sulík and Ondra fight like lions and eventually win. Ondra has a father again and Sulík finds a protector in the feudal lord Pračka.