Na kometě  (On the Comet)
R: Karel Zeman V: Filmové studio Barrandov/KF Praha/Filmové studio Gottwaldov, 1970 Sk: Hofman Ota VV: Vladimír VojtaZdeněk Stibor N: román Na kometě /Hector Servadac/ S: Jan ProcházkaKarel Zeman TS: Karel Zeman PR: Milan Vácha AR: Ivana SkabranskáKarel SmyczekEliška Vojtová K: Stahl Rudolf ml.Jaromír Holpuch DK: Karel Dobřichovský AK: Jiří Pechar Hu: Luboš Fišer; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Jiří HlupýZdeněk Ostrčil Výtv: Karel Zeman Kost: Jan KropáčekNaděžda Ptáčková Ma: Vladimír ČernýFrantišek PilnýAlena Šedová St: Josef Valušiak Zv: František Strangmüller Tr: Bohuslav PikhartArnošt KupčíkJosef ZemanJaroslav BařinkaFrantišek Krčmář Op: František Michálek H: Horváth Emil ml. (geometr poručík Servadac), Tříska Jan [dab] (hlas Servadaca), Magda Vášáryová (Angelika, dívka z Valencie), Drbohlavová Jana [dab] (hlas Angeliky), František Filipovský (plukovník Picard), Josef Větrovec (šejk), Čestmír Řanda (španělský konzul), Vladimír Menšík (židovský hrnčíř Silberman), Jiřina Jirásková (Ester, hrnčířova žena), Karel Effa (kaprál Ben), Jaroslav Mareš (kaprál Lafitte), Steva Maršálek (Muhdí), Josef Hlinomaz (kapitán Lacoste), Jaroslav Štercl (námořník s klíči), Eduard Kohout (Murphy), Karel Pavlík (Oliphant), Zdena Bronislavská (tanečnice v kavárně), Zdeněk Braunschläger (koloniální voják), Jiří Lír (dělostřelec Ali), Pavel Libovický (Antonio, bratr Angeliky), Jaroslav Klouda (Pepino, bratr Angeliky), Hanuš Bor (Luigi), Miloš Nesvadba (Husejn), Miloslav Holub (Hikmet), Vladimír Hrubý (turecký voják), Antonín Soukup (voják na stráži), Jaroslava Vošmiková (dívka), Václav Kaňkovský (kormidelník), Dimitrij Turčaninov (tanečník na lodi), Jiří Paclík (tanečník na lodi), František Doleček (tanečník na lodi), Zdeněk Formánek (tanečník na lodi), Ivan Chrz (unesený námořník), Bohumil Koška (důstojník na koni), Pavel Jiras (velitel děla), Teresia Elad (domorodkyně), M.L. Lukongo (domorodkyně), Jean Lifendi (domorodec), Stanislav Junek (Arab), Michael Kodais (Arab), Antoine Massouh (Arab), Josef Matar (Arab), Mušrik Rahbány (Arab), Willy Kuk-Znamínko (arabský číšník), Eva Rubínová (orientální tanečnice), Marta Richterová (orientální tanečnice), Lolka Šoupalová (orientální tanečnice), Taťána Unkurovová (orientální tanečnice), Blažena Kramešová (orientální tanečnice), Iva Šašková (krásná Arabka), Oldřich Velen (majitel harému), Ladislav Gzela (námořník), Miloš Vosmanský (námořník), B.K. Sarap (nosič), Duggirala Visweswaram (nosič), Zdeněk Vašek (Turek), Jaroslav Tomsa (kaskadér), Karel Engel (kaskadér), Miloslav Šindler (dubl za Větrovce), Vladimír Navrátil (dubl za Řandu) Spol: Miroslava ŠvestkováMilada MalínskáGabriela GlobočníkováMarta Kaplerová Stp: 074.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 09.10.1970 
 
   Poručíka Servadaca, příslušníka francouzské posádky v africké kolonii, zaujme při procházce tržištěm portrét krásné dívky. Při vyměřování mořského pobřeží se Servadac zřítí do moře. Neumí plavat, ale má štěstí. Zachrání ho Angelika, navlas podobná dívce z portrétu, které se podařilo uprchnout svým únoscům z parolodi. Na nebi se objeví nevídaný úkaz - druhé slunce, které je ve skutečnosti kometou. Servadac odvede Angeliku do citadely, kam pozval plukovník Picard rovněž španělského konzula, připravujícího potají se šejkem a domorodci vzpouru proti Francouzům. Konzulův pekelný stroj selže právě ve chvíli, kdy kometa míjí Zemi a přitáhne k sobě část afrického kontinentu i s francouzskou kolonií. Servadac zjistí, že kometa letí k Marsu, s nímž se pravděpodobně srazí. Blízkost konce změní chování lidí. Servadac s Angelikou si vyznají lásku, z nepřátel se stanou přátelé, domorodci odmítnou bojovat. Servadacovy výpočty jsou však chybné, a když Servadac přizná, že nehrozí žádné nebezpečí, vše se vrátí do starých kolejí. Konzul znovu kuje pikle, aby se spolu se šejkem zmocnil afrického území. Pomstychtiví bratři odvážejí Angeliku na rybářském člunu na Sicílii. Servadac skočí za člunem do moře. Na mořském břehu probudí sluha Ben svého pána, který v ruce drží podobenku krásné Angeliky.
   Lieutenant Servadac, a member of the French garrison in an African colony, is intrigued during his walk by a portrait of a beautiful girl in the marketplace. While delineating the seashore, Servadac falls into the sea. He cannot swim but luckily he is saved by Angelica, a girl as like as two peas to the girl from the portrait, who has just managed to escape a group of kidnappers from a steamboat. An unprecedented phenomenon appears in the sky - a second sun, which is in fact a comet. Servadac takes Angelica to the citadel, where Colonel Picard has also invited the Spanish consul, unaware that the consul has been conspiring with the sheikh and the natives to prepare a rebellion against the French. The consul's infernal machine fails at the very moment when the comet passes the Earth and pulls with it part of the African continent, including the French colony. Servadac finds out that the comet is heading to Mars, into which it is most probably going to crash. The approach of death changes the behaviour of people. Servadac and Angelica declare their love to each other, enemies become friends, the natives refuse to fight. Servadac's calculations, however, are mistaken, and as soon as Servadac reveals that there is no threat, everything returns to the beaten track - the consul again begins to plot to seize the African territory with the sheikh. The revengeful brothers take Angelica to Sicily on a fishing boat. Servadac jumps into the sea to follow them. On the seashore, batman Ben wakes up his master, who is holding the portrait of the beautiful Angelica in his hand.