Mlčení mužů  (Silence of Men,The)
R: Josef Pinkava V: KF Praha/Filmové studio Gottwaldov, 1969 Dr: Milan Šimek VV: Zdeněk Stibor N: kniha Mlčení mužů S: Josef BoučekJosef Pinkava TS: Josef Pinkava PR: Zdeněk Zydroň AR: Zdeňka Stiborová K: Jiří Kolín DK: Emil Bártek Hu: Luboš Fišer; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Milan Nejedlý Kost: Naďa Škapová Ma: František ČížekVlasta Matuchová St: Antonín Štrojsa Zv: Radomír Koutek H: Erik Pardus (Standa Hálek), Svatopluk Matyáš (JUDr.Miroslav Böhm), Krampol Jiří [dab] (hlas Böhma), Jana Štěpánková (Standova matka), Václav Babka (Standův otec), Gustav Opočenský (kapitán SNB), František Šolc (listonoš Alois Škvor), Nina Popelíková (Slavíková), Rudolf Vavřínek (Lojza), Božena Böhmová (domovnice, Lojzova matka), Jitka Zelenohorská (úřednice na poště), Zora Kolovratová (bytná), Adolf Minský (Standův dědeček), Josef Haukvic (poručík SNB), Stanislav Junek (strážmistr SNB), Antonín Ženčák (železničář), Steva Maršálek (muž s mopedem), Milan Rabas (taxikář), Blanka Hlavová (sekretářka), Josef Šťovíček Stp: 077.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 14.11.1969 
 
   Dvanáctiletý Standa se nudí. Rád by šel ven, ale hrozně prší. Souseda, listonoše Škvora, od kterého si chtěl půjčit deštník, najde oběšeného. Šokovanému chlapci vzápětí zakryje ústa mužská dlaň. Mladý muž, který se schovával za dveřmi, ho prosí o mlčení. Vysvětlí chlapci, že nemá se smrtí starého pana Škvora nic společného, ale nechce být do věci zapleten. Představí se jako Mirek a slíbí Standovi, že mu vše později vysvětlí. Chlapec zjistí, že jeho nový známý je právníkem z advokátní poradny. Standa se má brzy s rodiči odstěhovat do jiného města. Matka i otec se chovají divně a Standa je přistihne při lhaní. Nejhorší zradou ale je, když se teprve od kamaráda z domu dozví o jejich rozvodu. Hledá pomoc u Mirka, ale ani ten nemá na Standu čas. Smluví si s ním schůzku na druhý den. Standa zahlédne v okně Mirkova pokoje dceru pana Škvora. Mirek jde druhý den na schůzku, ale je pozdě. Standa, roztrpčený další domnělou lží dospělého člověka, jde na VB podat svědectví o Mirkově přítomnosti ve Škvorově bytě. Mirek chtěl však pouze chránit pověst svého budoucího tchána. Poctivý listonoš si ve skutečnosti vzal život sám. Zůstal mu v rukou nevyplacený důchod náhle zemřelého kamaráda a on se bál, že bude považován za defraudanta. Standa opouští s maminkou město, aniž si může s Mirkem všechno vysvětlit.
   Twelve-year old Standa is bored. He would like to go out but it is pouring outside. When he wants to borrow an umbrella from his neighbour, the old postman Škvor, he finds him hanging dead. At that instant, the open mouth of the shocked boy is covered by the hand of a man hidden behind the door. The young man begs Standa for silence, explaining that he has nothing to do with the death of the old man but does not want to get involved in the case. He introduces himself as Mirek and promises Standa to explain everything later. The boy finds out that his new acquaintance works as a lawyer in a legal advice centre. Standa is soon to move with his parents to another town. But both his mother and father begin to behave weirdly and Standa catches them lying. The worst betrayal, however, is to learn about his parent's divorce - and that only from his friend living in the same house. He seeks for help from Mirek but the young man does not have time for him either and arranges to meet him only the next day. Standa afterwards spots the daughter of old man Škvor in Mirek's window. The next day, Mirek goes for the meeting, but it is already too late - Standa, vexed by yet another presumed lie of an adult, has already gone to the police to give his testimony about Mirek's presence in Škvor's flat. But the only intention of Mirek was to protect the reputation of his future father-in-law. The honest postman indeed took his own life. The pension of his unexpectedly deceased friend was left in his hands and Škvor was afraid to be considered an embezzler. Standa then leaves the town with his mother without even having the possibility to explain everything to Mirek.