Martin a devět bláznů  (Martin and Nine Fools)
R: Milan Vošmik V: Filmové studio Barrandov, 1966 Sk: Švabík - Procházka Dr: Marcela Pittermannová VV: Jaroslav Jílovec N: Ota Hofman S: Ota Hofman TS: Milan Vošmik PR: Drahomíra Králová K: Jan Novák DK: Rudolf Jokl Hu: Svatopluk Havelka; archivní – anonym /15. stol./: píseň Narodil se Kristus pán, Alejandro F. Roth: píseň Santa Anna Maria, Jaromír Vomáčka: píseň Veselé Vánoce Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: Jan FranusZdeněk Borovec Zp: sborYvetta SimonováMilan ChladilSetleřiMagda Hrnčířová Arch: Vladimír Labský Kost: Růžena Adamcová Ma: Oldřich Mach St: Miroslav Hájek Zv: Emil Poledník H: Jaroslav Vízner (kapitán VB dr.Martin), Vladimír Hrubý (kriminalista Kraus), Karel Effa (strážmistr VB Kvašňák), Jiří Lír (podporučík VB), Martin Růžek (plukovník VB), Jan Kraus (uličník Exner), Kučera Jaroslav (dítě) (uličník Mandlík), Daniel Zázvorka (uličník Kučera), Tereza Holovská (Zuzanka), Josef Paclt (zmrzlý kluk), Josef Vytasil (chlapeček Jája), Valentina Thielová (prodavačka Reňáková), František Šlégr (hlídač Grandner), Čestmír Řanda (kapitán VB, velitel znojemského od), Jiří Štíbr (chuligán), Josef Truneček (chuligán), Jindřich Poledňa (chuligán), Nováková Jana (herečka) (chuligánka), Alena Pencová (pokladní), Josef Hlinomaz (František Mach, vedoucí samoobsluh), Marie Nademlejnská (trafikantka), Bohumila Šourková (sekretářka), Barbora Ziková (holčička), Bohuslav Kalva (podpraporčík VB), Emil Poledník (inventurník) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 26.05.1967 
 
   Kapitán Martin z dětského oddělení VB a jeho kolega Kraus jsou povoláni do Znojma, aby pomohli vyřešit případ ukradených hraček, nalezených v podzemních chodbách města. Místní příslušníci VB jsou přesvědčeni, že zloději jsou známé "firmy" ze základní školy Exner a Mandlík. Martin má však pochybnosti, které ještě zesílí, když je vykradena místní samoobsluha a v trafice ohlášeno velké manko zahraničních cigaret. Martin vyslýchá děti, prohlédne prodejny a zkoumá podzemí. Klíčí v něm podezření, že jde o rafinovanější podvodníky, kteří si vyhlédli podzemní chodby jako úkryt pro kradené zboží. Zatím ví o dvou vchodech do podzemí: jeden z věže a jeden z ulice, který byl po krádeži ihned zazděn. Martin je přesvědčen, že musí existovat ještě jeden vchod, s nímž zloději právě počítají. Vydá se proto znovu dolů a s kolegou Krausem pomocí gumových míčku zkoumají, zda skutečně jedna chodba končí v řece. Při experimentu odhalí partu místních výrostků, k nimž patří také prodavačky z vykradených obchodů. V podzemí si nerušeně užívají nakradeného alkoholu a cigaret. Výrostci Martina napadnou a zle by se mu vedlo, kdyby mu nepomohly děti, vedené Mandlíkem a Exnerem. Ty v podzemí samy pátraly po zlodějích, aby se očistily z podezření.
   Captain Martin from the police's child department and his colleague Kraus are called to Znojmo to help solve a case regarding stolen toys found in the town's subterranean passages. The members of the local police department are convinced that the thieves are the well-known "customers" from the Znojmo elementary school, pupils Exner and Mandlík. Martin, however, has doubts about these culprits. These doubts grow even stronger after the local self-service shop is robbed and the local tobacco store reports that it is missing a lot of imported cigarettes. Martin questions the children, inspects both shops and searches through the underground. There is a suspicion growing in him - the culprits must be more refined criminals who have picked the subterranean passages as a cache for their thefts. For the moment, he knows about two entrances to the underground - one leading from the town tower and another from the street, while the latter was bricked up right upon the robbery. Martin is convinced that there must be yet another entrance - the one which the thieves rely on. He thus sets off to the underground again with his colleague Kraus, throwing little rubber balls to one of the passages to find out if it really ends up in the river. During the experiment, they run into a gang of local youngsters, including both the woman shop-assistants from the robbed stores, who, undisturbed, are enjoying the stolen alcohol and cigarettes. The youngsters attack Martin. Things would have gone badly for him if he were not helped by the children, led by Mandlík and Exner, who were searching for the robbers on their own to clear themselves of suspicion.