Martin a červené sklíčko  (Martin and the Red Glass)
R: Milan Vošmik V: Filmové studio Barrandov, 1966 Sk: Švabík - Procházka Dr: Marcela Pittermannová VV: Jaroslav Jílovec N: Ota Hofman S: Ota Hofman TS: Milan Vošmik PR: Drahomíra Králová K: Jan Novák DK: Rudolf Jokl Hu: Svatopluk Havelka; archivní – píseň Santa Lucia, tradicionál /úprava Kamil Hála/: píseň Jó, třešně zrály (Jailer, Give Me Water), tradicionál: píseň Červená řeka (Red River Valley), Jiří Šlitr: píseň Árie měsíce Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček T: Ivo FischerJiří Suchý Zp: Waldemar Matuškasbor Arch: Vladimír Labský Kost: Růžena Adamcová Ma: Oldřich Mach St: Miroslav Hájek Zv: Emil Poledník H: Jaroslav Vízner (kapitán VB dr.Martin), Jan Tříska (malíř a zámecký průvodce Syllaba), Vladimír Hrubý (příslušník VB Kraus), Václav Lohniský (fotograf Tondl), Jan Kotva (strážmistr VB Karlík), Jan Skopeček (podporučík VB), Martin Růžek (plukovník VB), Eva Svobodová (vdova Honzlová), Allan Laufer (Ital Luigi Volpicelli), Monika Švábová (Monika, prodavačka ve starožitnict), Karel Peyr (vedoucí starožitnictví), Šrámek Jiří [dab] (hlas vedoucího), František Blahoňovský (indián), Marek Vašut (indián), Zuzana Burianová (pionýrská vedoucí Zuzanka), Ivo Klegr (Pepík, Tondlův vnuk), Minka Malá (holčička s prstýnkem), Lubor Nový (kluk z průjezdu), Vladimír Brebera (zákazník ve starožitnictví), Pavla Martínková (nevěsta) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 31.03.1967 
 
   Při prohlídce pamětihodností starého zámku přidává průvodce do rutinního výkladu i vyprávění o loupežné vraždě, která se udála v roce 1923 po renovaci zámku. Tehdy byl zabit správce a ze starých zbraní a krucifixu bylo vyjmuto třicet tři malých briliantů. Po odchodu návštěvníků průvodce-malíř oprašuje exponáty. U vitríny se zbraněmi se vysype sklo a malíř najde jeden z briliantů. Na skle jsou jen otisky dětských prstů, proto je vyšetřování svěřeno dr. Martinovi, vedoucímu dětského oddělení VB. Martin s kolegou Krausem sledují zároveň několik stop. Jen přezíravou pozornost věnují místnímu strážmistrovi. Ten zjistil, že z dělníků, kteří pracovali na zámku v roce 1923, žijí ještě tři. Jednoho z nich vážně podezřívá. Po řadě zvratů ve vyšetřování se ukáže právě jeho hypotéza pravdivá. Podezřelý však před několika týdny zemřel a brilianty, které před lety ukradl, se ocitly na bezcenných dětských prstýncích v pouťových "štěstíčkách". Martin jeden z prstýnků objeví u holčičky na dětském táboře a je mu brzy jasné, kdo se je pokouší ukrást z pozůstalosti zemřelého muže. Po krátké honičce dostihne pachatele - fotografa Tondla. Z vyřešeného případu zůstane Martinovi dárek od holčičky - červené sklíčko, přes něž svět vypadá tak nádherně.
   At an old chateau, the custodian spices the routine commentary for visitors on a sightseeing tour with a story about murder and robbery which occurred at the chateau in 1923 during its restoration. The chateau manager was killed and thirty-three small diamonds were stolen from old weapons and a crucifix. When the visitors leave, the custodian, who doubles as a painter, dusts the exhibits. The glass of a weapons case breaks and falls out and the painter finds one of the diamonds. The fingerprints of a child are found on the glass and the investigation is thus entrusted to Captain Martin, the head of the police's child department. Martin and his colleague Kraus follow several leads simultaneously, paying only belittling attention to the local police constable. The police constable finds out that three workers from those who were involved in the chateau's restoration in 1923 are still alive, and seriously suspects one of them. After many reversals in the investigation, it is his hypothesis, which turns out to be the truth. The suspect, however, died several weeks ago and the diamonds stolen by him were inserted into priceless child's rings, which are part of the "fortune-telling" envelopes sold at the country-fairs. Martin discovers one of the rings on the finger of a little girl at a children's pioneer camp and it is soon clear to him who is trying to steel the jewels from the heirs of the dead man. After a short pursuit he captures the culprit - the photographer Tondl. Martin is left with a gift from the little girl as a memento of the case - a little red glass through which the world looks so beautiful.