Marketa Lazarová  (Marketa Lazarová)
R: František Vláčil V: Filmové studio Barrandov, 1967 Sk: Švabík - Procházka Dr: Josef Träger VV: Josef Ouzký N: román Marketa Lazarová; František PavlíčekFrantišek Vláčil S: František PavlíčekFrantišek Vláčil TS: František PavlíčekFrantišek Vláčil PR: Milan Kadlec AR: Aleš DospivaEva Kubesová K: Bedřich Baťka DK: Zdeněk Prchlík AK: Vladimír Zajíc Hu: Zdeněk Liška; archivnípíseň Nahr: FISYO, Kühnův smíšený sbor Dir: František BelfínPavel Kühn Zp: Kühnův smíšený sbor Arch: Oldřich Okáč Výtv: Pištěk Theodor ml.Zbyněk SekalJan KoblasaMiloslav HotovýJaroslav Vožniak Kost: Pištěk Theodor ml.Ondrej Brezovský Ma: Jiří HurychStanislav PetřekLibuše MachkováMiloš Bobek St: Miroslav Hájek Zv: František Fabián Op: Škorpil Václav M. PhDr.Mencl Václav prof.PhDr.ing.arch. kom: Zdeněk Štěpánek H: Josef Kemr (loupeživý rytíř Kozlík, zeman na R), Naďa Hejná (Kateřina, Kozlíkova žena), Hegerlíková Antonie [dab] (hlas Kateřiny), Jaroslav Moučka (Jan, Kozlíkův syn), František Velecký (Mikoláš, Kozlíkův syn), Kostka Petr [dab] (hlas Mikoláše), Karel Vašíček (Jiří, Kozlíkův syn), Ivan Palúch (Adam zvaný Jednoručka, Kozlíkův sy), Trojan Ladislav [dab] (hlas Adama), Martin Mrázek (Václav, Kozlíkův syn), Václav Sloup (Simon, Janův syn), Pavla Polášková (Alexandra, Kozlíkova dcera), Slunéčková Karolina [dab] (hlas Alexandry), Alena Pavlíková (Drahuše, Kozlíkova dcera), Michal Kožuch (Lazar, zeman na Obořišti), Růžek Martin [dab] (hlas Lazara), Zdeněk Lipovčan (Jakub, Lazarův syn), Magda Vášáryová (Marketa, Lazarova dcera), Vránová Gabriela [dab] (hlas Markety), Harry Studt (saský hrabě Kristián), Vlastimil Harapes (mladý Kristián, syn hraběte), Thiele Klaus-Peter [dab] (hlas mladého Kristiána), Zdeněk Kutil (hraběcí komorník Reiner), František Nechyba (vozka), Zdeněk Kryzánek (královský hejtman Pivo), Zdeněk Řehoř (pobočník Sovička), Oto Ševčík (zběhlý františkán), Vladimír Menšík (potulný mnich Bernard), Karla Chadimová (převorka), Tomášová Marie [dab] (hlas převorky), Pavel Landovský (Smil, Kozlíkův syn), Ladislav Považay (Burjan, Kozlíkův syn), Václav Kovařík (pacholek Bohdan), Petr Sedlák (pacholek Jakub), Jan Pohan (královský voják), František Hlinovský (královský voják), Jaroslav Mařan (královský voják), Otto Lackovič (královský voják), Majka-Čech (královský voják), Václav Antoš (královský voják), Alena Bradáčová (střapatá děvečka), D. Delišová (děvečka), Čestmír Čivrný (zbrojnoš), Josef Bradáč (zbrojnoš), J. Hořánek (zbrojnoš), Antonín Hardt (voják-vozka), Luděk Drábek (voják), Jaroslav Klenot (voják), Karel Kryška (voják), Ludvík Wolf (voják), J. Kuchař (voják), George Pokrovskij (voják), Jan Vítek (voják), K. Jech (tambor), J. Rochová (dubl za Poláškovou), J. Tomšíková (dubl za Poláškovou), O. Koch (šermíř), Zbyšek Šrůta (šermíř), B. Svoboda (šermíř), Josef Šulc (kornet) Spol: D. Maxová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 24.11.1967 
 
   Polovina 13. století. Na tvrzi Roháčku žije loupeživý rytíř Kozlík se svými osmi syny a devíti dcerami. Za kruté zimy přepadli jeho synové Mikoláš a Adam průvod saského hraběte Kristiána a zajali jeho syna. Starému šlechtici se podařilo uprchnout, a mladý Kristian je proto ponechán na živu jako rukojmí. Mezi jemným mladíkem a divokou Kozlíkovou dcerou Alexandrou vzplane vášnivá láska. Královský hejtman Pivo chystá proti Roháčku trestnou výpravu. Zeman Lazar z Obořiště se přiživuje na vykrádání vozů. Mikolášovu žádost o pomoc při obraně ale odmítne a nechá ho zbít. Kozlík pošle syny toto zneuctění pomstít. Na Obořiště mezitím dorazil Pivo s vojáky. Pobočníka Sovičku bratři zabijí a Pivo je pronásleduje po lesích. Obyvatelé Obořiště se neubrání nájezdu, většina je pobita a Lazar ukřižován na vratech. Mikoláš si odveze jeho dceru, mladičkou Marketu, která se měla stát jeptiškou, a znásilní ji. Pivo po čase nalezne lesní úkryt Kozlíkovy rodiny a dojde ke krvavé bitvě. Většina synů je zabita a raněný Kozlík zajat. Kristián z hrůzy zešílí a Alexandra ho později v lese zabije. Mikoláš se neúspěšně pokusí otce zachránit. Marketa se vrací domů, ale otec ji nesmlouvavě vyžene. Dívka se uchýlí do kláštera. Odtud je povolána k umírajícímu Mikolášovi a je s ním oddána. Po čase porodí ona i Alexandra zdravé syny.
   It is the mid-13th century. The robber-knight Kozlík lives in a stronghold Roháček with his eight sons and nine daughters. During a cruel winter, his sons Mikoláš and Adam attack the entourage of the Saxon Count Christian and capture his son. But the old nobleman manages to escape and Christian the Younger is thus left alive as a hostage. The refined youth and Kozlík's wild daughter Alexandra fall passionately in love. Meanwhile, royal district administrator Pivo prepares a punitive expedition against Roháček. Squire Lazar of Obořiště lives well, profiting by robbing wagons. He, however, turns down Mikoláš's call for help in the defence of the stronghold and lets him be beaten. Kozlík sends his sons to revenge this desecration. In the meantime, Pivo and his soldiers have arrived at Obořiště. His aide Sovička is killed by the brothers and Pivo pursues them into the forests. The defenders of Obořiště lose the battle. Most of them are slaughtered and Lazar is crucified on the stronghold's main gate. Mikoláš takes away his daughter, the very young Marketa, and rapes her. After some time, Pivo finds the forest shelter of Kozlík's family and a bloody fight breaks out. Most of the sons are killed, too, and the wounded Kozlík is arrested. The young Christian goes mad out of horror and Alexandra later kills him in the forest. Mikoláš tries to save his father, but does not succeed. Marketa returns home but her father drives her away. The girl takes refuge in a convent. From there, she is called for to see the dying Mikoláš and is married to him. After some time, both her and Alexandra deliver healthy sons.