Marie  (Marie)
R: Václav Vorlíček V: Filmové studio Barrandov, 1964 Sk: Šebor - Bor VV: Josef Císař N: novela Marie S: Alexandr KlimentVáclav Vorlíček TS: Alexandr KlimentVáclav Vorlíček PR: František Matoušek AR: M. MisárekMarta Marková K: Josef Střecha DK: Ivan Wurm AK: Bohumil Rath Hu: Svatopluk Havelka; archivní – Jaromír Vomáčka: píseň Dříve než rozkvete kvítí Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček Arch: Bohumil Pokorný Kost: Karel PostřehovskýMiloslava SkořepováMarie Řehořová Ma: Anežka KunováPetr JílovecJiřina Davidová St: Jan Chaloupek Zv: Adolf NacházelBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Blažena Holišová (Marie), Ilja Racek (Jaroslav, Mariin manžel, provozář), Stanislav Remunda (Jenda), Věra Bublíková (Věra, Jendova sestra, Mariina přít), Jitka Herešová (Hanka, dcera Marie a Jaroslava), Vlastimil Vondruška (Jirka, syn Marie a Jaroslava), Svatopluk Skládal (inženýr), Karel Hovorka (číšník), Jiřina Bílá (zaměstnankyně čistírny), Blažena Slavíčková (zákaznice v čistírně), František Pávek (předseda senátu Bedřich Majerník), Václav Kaňkovský (muž na poradě), Miroslav Valenta (muž na poradě), Eduard Pavlíček (muž na poradě), Zdeněk Braunschläger (manžel, Věřin známý), Karolina Slunéčková (manželka, Věřina známá), Sylva Byšická (vedoucí obchodu), Dagmar Kofroňová (hezká žena), Jan Bartoš (dělník), Zdeněk Skalický (barman), Ela Šilarová (hostinská), Miloslav Novák (manžel u soudu), Kirschner Miloš [dab] (hlas Spejbla a Hurvínka), Fiala Karel (výroba) (železničář) Spol: Věra HouškováJana SukováAleš Voleman Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 07.08.1964 © Národní filmový archiv 
 
   Manželství Jaroslava a Marie, rodičů dvou školních dětí, je zdánlivě klidné a spořádané. Marie, která je v domácnosti, ale vnímá, jak se jí manžel odcizil a že se z jejich vztahu vytratila vřelost a láska. Marie tuší, že za manželovými večerními schůzemi se skrývá vztah k jiné ženě. Přesto nechce slyšet pravdu a doufá, že čas všechno spraví. Jejich děti, Hanka a Jirka, dostaly vlastní klíče a naráz skončilo společné prožívání nedělních výletů a návštěv kina. Marie neví, zda má závidět bezdětné a svobodné kamarádce Věře její nezávislý život. Jendovi, bratrovi Věry, se Marie líbí a snaží se s ní navázat hlubší vztah. Jeho dvoření Marie přijme, až když Jaroslav situaci vyhrotí a z domova se odstěhuje. Dětem táta chybí a Marie jeho nepřítomnost dlouho omlouvá služební cestou. Když si jednoho dne přijde Jaroslav pro prádlo, není schopen si pro synka udělat čas. Marie je rozhodnuta se rozvést. Jenda vozí děti i Marii na výlety. Přesto jeho nabídka k sňatku Marii zaskočí. Rozhodne se nastoupit do práce a nejdříve se postavit na vlastní nohy. Jendův návrh odmítne a jako symbol nového života zvolí i jiný, méně upjatý účes.
   The marriage of Jaroslav and Marie, parents of two schoolchildren, seems calm and orderly. Marie, a housewife, can however sense that her husband has become estranged from her and all the warmth and love have faded out of their relationship. Marie suspects that there is an affair with another woman behind her husband's evening business meetings but does not want to know the truth, hoping that time will heal everything. When their children, Hanka and Jirka, receive their own keys to the apartment, the family's Sunday trips and cinema visits are instantly over. Marie is not sure whether to envy her childless and single friend Věra her independent life. Věra's brother Jenda is fond of Marie and wants to develop a closer relationship with her. Marie accepts his wooing only when Jaroslav brings the situation to a head and moves away from home. The children miss their father and Marie keeps apologizing for his absence claiming they are business trips. Once Jaroslav comes home to pick up his clothes, but is even unable to find time for his son. Marie decides to get divorced, and although Jenda takes her with her children for trips, she is taken by surprise when he offers to marry her. She, however refuses the offer, since she has decided to get a job and stand on her own feet first. As a symbol of her new life, she also gets a different, less uptight haircut.