Magdalena /Povídky o dětech/  (Magdalena /Tales about Children/)
R: Milan Vošmik V: 1964 Dr: Marcela Pittermannová VV: Kučera Jaroslav (výroba) N: Jan Procházka S: Jan Procházka TS: Milan Vošmik AR: Jiří HrabětaEliška ŠtíbrováJaroslava Čapková K: Josef Vaniš DK: Václav Helliman AK: Bohumil Vodička Hu: Svatopluk Havelka; archivní – Jiří Šlitr: píseň Sluníčko Nahr: FISYO, Orchestr Karla Duby Dir: František BelfínProcházka Zdeněk (3) T: Jiří Suchý Zp: Jiří SuchýVrbová Zuzana (2) Arch: Vladimír Labský Kost: Libuše HozováJaroslav HolubDaniela Burgetová Ma: Miloslav KoubekBožena Došlá St: Jan Kohout Zv: Adolf NacházelBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Magdaléna Holendrová (Magdalena Procházková), Valentina Thielová (maminka), Irena Kačírková (učitelka), Vladimír Menšík (tatínek), Kamil Hurt (žák Kamil Vaníček), Borovička Josef (2) (chlapec), František Chalupa (chlapec), René Kahuda (chlapec), Radovan Soldán (chlapec), Vladimíra Jusková (dívka), Marie Fišarová (dívka), Alena Kobyljanská (dívka), Alica Príkazská (dívka), Lada Bočková (dívka) Spol: Jiřina BrandejsováJarmila MüllerováMarta Kaplerová Fo: 35 mm Ve: česká 
 
   Šestiletá Magdalena nemůže dospat. Dnes jde poprvé do školy. Tatínek ještě spí, ale maminka už musela vstát, aby se postarala o Magdalenina bratříčka, který je ještě mimino. Dívenka se zatím sama umyla i oblékla. Maminka ví, že je Magdalena velmi samostatná, a proto ji pustí do školy samotnou. V davu dětí u školy se holčička neztratí a brzy najde i svoji třídu. Maminky přivádějí ostatní prvňáky. Vedle Magdaleny sedí chlapeček Kamil, který tiše polyká slzy. Učitelka se seznámí s dětmi a první den ve škole rychle uteče. Magdalena odchází domů. Pak si ale všimne Kamila, který stojí před školou a zase pláče. Dívence se ho zželí. Vezme ho za ruku a odvede chlapce domů. Na druhý den si s ním domluví setkání před vyučováním. Kamil se usmívá.
   Six-year old Magdalena cannot have her sleep out. Today is her first day at school. Her dad is still asleep but her mum has had to get up and take care of Magdalena's baby brother. In the meantime, the little girl washes and dresses herself. Her mum knows that Magdalena can already look after herself and lets her go to school alone. The girl doesn't lose her way in the crowd of children and quickly finds her class. Other mothers bring in their first-formers. A little boy called Kamil sits next to Magdalena. He is quietly swallowing tears. The teacher meets the children and the first day of school passes quickly. Magdalena is getting ready to go back home. Then she notices Kamil standing in front of the school. He is crying again. The little girl feels sorry for the boy. She takes him by the hand and goes with him to his home. She makes plans to meet him the next day before school. Kamil is smiling happily.