Lišáci - Myšáci a Šibeničák  (Foxes, Mice and Gallows Hill)
R: Věra Plívová-Šimková V: Filmové studio Barrandov, 1970 Sk: Hofman Ota Dr: Marcela Pittermannová VV: František SandrErich Švabík N: Věra Plívová-Šimková S: Věra Plívová-ŠimkováFrantišek Pavlíček TS: Věra Plívová-Šimková PR: Jaromír Dvořáček AR: Bohumil KoškaMarie Zahradníková K: Emil Sirotek AK: Karel Hurský Hu: Zdeněk Liška; archivní – píseň Zelení hájové, píseň Zvon zvoní, zvon zvoní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: hlas ženskýsbor dětský Arch: Jindřich Goetz Kost: Marie Knotková Ma: Rudolf BunešMarie Machová St: Miroslav Hájek Zv: Blažej Bernard H: Zdeněk Tůma (Jožka zvaný Zrzek), Jan Kraus (Olda zvaný Myšák), Milan Bakeš (Tonda zvaný Dýmák), Vladimír Rieger (Vincek), Zdeněk Matys (Gula), Blažena Hendrychová (Barborka), Yveta Buriánková (Kačka, sestra Barborky), Alena Hartychová (Andula), Kateřina Šimková (Maruška), Šárka Nováková (Lipka), Tomáš Šimek (Malý, Jožkův bratr), Luděk Kučera (Fanda, Jožkův bratr), Jiří Hartman (hajný, Barborčin otec), Vladimír Ptáček (předseda JZD, Myšákův otec), Václav Babka (učitel), Miloš Bílek (hrobník, Zrzkův otec), Augusta Karel [dab] (hlas Zrzkova otce), Slávka Hubačíková (Zrzkova matka), Galatíková Věra [dab] (hlas Zrzkovy matky), František Pacholík (děda Petárek), Lohniský Václav [dab] (hlas dědy Petárka), Bohumil Koška (zvěrolékař), Fišerová Zuzana [dab] (hlas Barborky) Spol: Růžena BedriováVilemína BinterováSísováJaromír Švarc Stp: 074.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 30.10.1970 
 
   Děti z podhorské vesnice u vrchu zvaného Šibeničák měly donedávna nepsaného vůdce v Zrzkovi, synovi hrobníka. Do vsi se ale přistěhoval nový kluk Olda zvaný Myšák, který měl díky otci, předsedovi JZD, přístup k družstevním koním, na kterých se mohl vozit a o které s nadšením pečoval. Všichni kluci, zájemci o jízdu, se stali členy Myšákovy party a Zrzek osaměl. Jen Barborka, dcera hajného, se kterou prožívali platonickou dětskou lásku, s ním zůstala. Myšák si své vůdcovství užívá a nutí členy party, aby Zrzka šikanovali. Chlapci si dělají naschvály a nepřátelství mezi oběma kluky narůstá. Myšák má zakázané vyjížďky poté, co si hrál na koridu s ochočeným srnečkem Zuzikem, a hajný to žaloval jeho otci. Nejvíc se ale Myšák bojí o život klisny Sylvy, která čeká hříbě a její život je kvůli kýle ohrožen. Barborka se pohádá se Zrzkem a okázale se věnuje Myšákovi. Parta chce v noci ukrást Zrzkovi jeho nedávno chyceného havrana, ale na hřbitově se všichni bojí a Myšáka Zrzek zavře do márnice. Sylva druhý den nepřežije porod hříběte. Nešťastný Myšák se mládě pokouší zachránit. Zrzek mu doporučí pro hříbě kozí mléko od dědy Petárka. V průběhu úspěšné péče o hříbě se Myšák a Zrzek spřátelí a mezi dětmi ve vsi zavládne klid.
   Until recently, the children from a village at the foot of the Gallows hill have had a tacit leader in Jožka nicknamed the Gingerboy [Zrzek], the gravedigger's son. But now a new boy Olda, nicknamed Mouse [Myšák], has moved into the village. Thanks to his father, the head of the village co-op, he has access to the co-op's horses, which he can ride freely and which he looks after enthusiastically. All the boys who want a ride become members of the Mouse's gang and the Gingerboy finds himself alone. Barborka, the gamekeeper's daughter and his platonic girlfriend, is the only one to stay with him. Mouse takes advantage of his domination and forces the boys from his gang to bully Gingerboy. The boys are malicious and the ill-feeling between the two boys grows. Mouse is banned from riding after he plays at a corrida with the tame fawn Zuzik and the gamekeeper complains about it to his father. But more than anything else, Mouse fears for the life of the mare Sylva, who is expectant and whose life is at risk because it has a hernia. Barborka has a fight with Gingerboy and makes a display of her new affection for Mouse. At night, the gang wants to steal the raven that Gingerboy has recently caught, but they are overcome with fear at the graveyard. To make it even worse, Gingerboy catches Mouse and locks him in the morgue. The next day, Sylva dies giving birth to the foal. The unhappy Mouse is desperate to save the young foal. Gingerboy advises him to feed it goat's milk from grandpa Petárek. During their successful care for the foal Mouse and Gingerboy become friends and there is finally peace among the children in the village.