Lék  (Medicine,The)
R: Pavel Mertl V: Studio FAMU, 1961 VV: Jana KresslováKarel Kochman S: Pavel Mertl K: Tůma Vladimír (kamera) Zv: Oldřich Tichý H: František Holar (soused Marek), Oldřich Janovský (lékař), Růžena Lysenková (lékařova manželka), Petr Kostka (odbojář Průšek) Spol: Vávra Otakar /režie/ (pedagogické vedení), Zeman Bořivoj /vedoucí cvičení/ (pedagogické vedení), Hanuš Václav /kamera/ (pedagogické vedení), Dobřichovský Josef /střih/ (pedagogické vedení), Šmída Bohumil /produkce/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   V období stanného práva za německé okupace Československa očekávají netrpělivě lékař a jeho žena příchod odbojáře Průška, kterého ilegálně ukrývají. Je večer, manželé poslouchají zakázanou rozhlasovou stanici a dozvídají se, že sovětská vojska postupují. Ozve se zvonek a přichází postarší soused Marek. Nemá už lék na srdce a bojí se třetího záchvatu, protože ví, že už by ho nepřežil. Marek je velmi upovídaný a manželům se zdá vlezlý. Marek mluví o zprávách ze zahraničního rozhlasu a lékař se ho začíná bát. Rychle dá Markovi lék a snaží se ho vystrnadit. Do bytu přichází zraněný Průšek. Teď už nechce lékař souseda pustit domů, aby je nezradil. Oknem je slyšet hluk přijíždějících motocyklů a německé povely. Lékař ošetřuje raněného a Marek využije jeho nepozornosti. Z Průškova kabátu si vezme pistoli a opustí byt. Na schodišti se ozve střelba. Lékař vyjde na chodbu a na rozkaz německých vojáků prohlédne ležícího Marka. Konstatuje jeho smrt a vojáci odcházejí. Lékař si uvědomí, že soused obětoval svůj život.
   Czechoslovakia is under German occupation and martial law has been declared. A doctor and his wife nervously expect the arrival of Průšek, the resistance fighter they are hiding illegally. It is evening; the couple listen to a banned radio station and learn of the advance of the Soviet army. The doorbell rings and their elderly neighbour Marek turns up. He has no heart medicine left and worries that he may have a third heart attack which he wouldn't survive. Marek is unusually talkative and the couple find him meddlesome. Marek starts talking about the news from the foreign radio station and the doctor begins to fear him. He quickly gives Marek the medicine and is anxious to get rid of him, but Průšek comes into the flat wounded. Now the doctor doesn't want to let his neighbour leave for fear that he might inform on them. The noise of the arriving motorcycles and the German commands are heard outside the window. The doctor treats the wounded man and Marek takes advantage of his concern with his task. He takes the gun from Průšek's coat and leaves the flat. A shooting is heard on the staircase. The doctor comes out to the hall and the Germans order him to examine Marek, who is lying on the floor. He pronounces the old man dead and the soldiers leave. The doctor realizes that his neighbour has sacrificed his life.