Kuřata na cestách  (Road to Life,The)
R: Václav Vorlíček V: Filmové studio Barrandov, 1962 Sk: Švabík - Procházka VV: Gustav Rohan N: Oldřich Kryštofek S: Milan Pavlík TS: Václav Vorlíček PR: Jaroslav Pour AR: Karel ČáslavskýMojmír TicháčekMarie Zatloukalová K: Václav Huňka DK: Josef Pechar AK: Zdeněk Prchlík Hu: Svatopluk Havelka; archivní – Svatopluk Havelka: píseň Rudé šátky na slunci hoří Nahr: FISYO, Kühnův dětský pěvecký sbor Dir: Štěpán KoníčekMarkéta Kühnová T: Josef Brukner Zp: Kühnův dětský pěvecký sbor Arch: Bohumil Pokorný Kost: Emilie KůtováBohumila Maršálková Ma: Jan ValkounVlasta Poslušná St: Zdeněk Stehlík Zv: Pavel JelínekBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ Op: Vorlíčková Soňa /kostýmy/ H: Jiří Sovák (předseda zemědělského družstva Kal), Libuše Havelková (prodavačka Klemperová), František Filipovský (kominík Josef Klempera), Otto Šimánek (učitel Hudrava), Jan Šmíd (předseda okresního výboru ČSM Berá), František Kovářík (děda včelař), Josef Hlinomaz (účetní Vrána), Renata Kroutilová (Hanka, dcera Klemperových), Pavel Nový (Vláďa), Jaroslav Drbohlav (Tonda, Kalábův syn), Jiří Brantner (Vašek), Eva Vesecká (Zuzana), Václav Růžička (Filip), Jan Klosar (Karlík, Hančin bratr), Zuzana Hrnčířová (Maruška), Helena Štvánová (knihovnice Táňa), Pavel Bártl (veterinář), Věra Kalendová (družstevnice Kalcíková), Dana Nejdlová (matka Marušky), Václav Podhorský (muž u mlátičky), Ladislav Gzela (ovčák Průcha), Luďa Marešová (traktoristka u mlátičky), Karel Hovorka (listonoš), Ivana Skaláková (družstevnice) Spol: Jaroslava RadováM. VaněčkováJaroslav Brabenec Stp: 068.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 01.06.1962 © Národní filmový archiv 
 
   Při školní pionýrské hře objeví školáci náhodou opuštěnou drůbežárnu. Najdou v ní nepoškozenou umělou líheň a rozhodnou se vypěstovat kuřata. Všichni shánějí čerstvá vejce, jen Vláďa na ně nemá čas, protože dává do pořádku líheň. Hanka si opatří knížku o chovu slepic a nakonec se o líheň musí starat sama. Zájem chlapců se přesunul k cyklistickým závodům. Účetní družstva zjistí, že ve staré drůbežárně běží elektrický proud. Předseda Kaláb, který věc prošetřuje, objeví fungující líheň a v ní vajíčka, označená jmény. Ihned zatelefonuje na okresní výbor ČSM, že v jeho družstvu už existuje pionýrské hospodářství, které před časem slíbil vybudovat. Úsilí dětí, především Hanky a Vládi, je jednoho dne odměněno: kuřata se klubou ze skořápek. Vylíhlá kuřata však způsobí dětem velké starosti. Z rozhovoru předsedy a zedníka se jim zdá, že se bude drůbežárna přestavovat. Proto kuřata nejdříve přestěhují do knihovny a potom do stanu v ovocném sadu. Zde je objeví učitel Hudrava, který je pak spolu s návštěvníkem z okresu odveze zpět do vybílené drůbežárny. Děti jsou šťastny a spokojen je i Kaláb, který se bál ostudy. Když totiž nenalezl kuřata na svém místě, domníval se, že se dětem experiment nepodařil.
   Playing a game of pioneers at school the children, by chance, come upon an abandoned poultry-house. There they find a hatchery in working order and decide to breed chicken. They all go looking for fresh eggs, except for Vláďa who is busy setting the hatchery to work. Hanka finds a book about poultry farming and ends up looking after the hatchery all by herself since the boys' interest has in the meantime switched to cycle races. The cooperative accountant realizes that someone is using the electricity at the old poultry farm. The co-op's leader Kaláb, who looks into the matter, finds the hatchery working, and finds eggs in it marked with names. He immediately telephones the local Czechoslovak Youth Movement committee with the information that his co-op has already set up the pioneering farm that he promised to build a while before. One day the children's efforts, especially those of Hanka and Vláďa, pay off: the chickens emerge from their shells. But the newly hatched chicks cause the children a lot of trouble. They overhear a conversation between the co-op's leader and a builder and conclude that the men plan to renovate the poultry farm. The children move the chicks, first to the library and then to a tent in the orchard. Their teacher Hudrava finds the chicks there and, joined by a district officer drives them back to the freshly whitened poultry-house. The children are happy and Kaláb, who was afraid of disgracing the co-op, is also pleased, since when he had noticed that there were no chickens at the poultry-house, he had thought the children's experiment had failed.