Kladivo na čarodějnice  (Witch Hunt,The)
R: Otakar Vávra V: Filmové studio Barrandov, 1969 Sk: Šebor - Bor VV: Jaroslav Solnička N: román Kladivo na čarodějnice S: Otakar VávraEster Krumbachová TS: Otakar VávraEster Krumbachová PR: Milan Jonáš AR: Milan KlacekI. KrkoškováDagmar Nováková K: Josef Illík DK: Adolf Hejzlar Hu: Jiří Srnka; archivní – Antonio Vivaldipřevzatá, Adam Václav Michna z Otradovicpřevzatá, Jiří Srnka: píseň Vojenská píseň Nahr: FISYO, Česká filharmonie, Pražští madrigalisté T: Ester Krumbachová Zp: Pražští madrigalisté Arch: Karel Škvor Výtv: Ester Krumbachová Kost: Jarmila KonečnáVěnceslava RůžičkováBlažena Ševčíková Ma: Jiří ŠimonLibuše ŠvejdováJ. Novák St: Antonín Zelenka Zv: František Strangmüller Op: Mencl Václav prof.PhDr.ing.arch.František Spurný H: Elo Romančík (děkan Kryštof Alois Lautner), Vladimír Šmeral (inkvizitor Jindřich František Bobl), Soňa Valentová (kuchařka Zuzana Voglicková), Josef Kemr (písař Ignác), Lola Skrbková (žebračka Maryna Schuchová), Jiřina Štěpničková (porodní bába Dorota Groerová), Marie Nademlejnská (kořenářka Davidka), Miriam Kantorková (lazebnice Dorota Tobiášová), Lubor Tokoš (barvíř Kašpar Sattler), Blažena Holišová (Marie, Sattlerova žena), Jaroslava Obermaierová (Alžběta zvaná Lízl, dcera Sattlero), Jiří Holý (farář König), Rudolf Krátký (bývalý soudce Kašpar Hutter), Čestmír Řanda (děkan Vojtěch Winkler), Blanka Waleská (hraběnka de Galle), Martin Růžek (biskup), Josef Bláha (hrabě Šternberk, státní sekretář), Eduard Cupák (farář Schmidt), Ilja Prachař (rychtář Gaup), Gustav Opočenský (sekretář Schmidt, bratr faráře), Václav Lohniský (mnich), Štěpán Zemánek (Vinarský), František Holar (kat Jakub Hay zvaný Jokl), Zdeněk Kryzánek (lesmistr Zeidler, přísedící), Miloš Willig (JUDr.Mayer), Josef Mixa (sluha Florian), Josef Elsner (hejtman), Karel Bělohradský (biřic), Karel Čížek (biřic), Zdeněk Dohnal (biřic), Eduard Pavlíček (biřic), Jan Pohan (biřic), Marie Cingrošová (matka s dítětem), Ladislav Gzela (žebrák), Miloš Hájek (mydlář Jan Přerovský), Zdeněk Hodr (Vraný), Jiří Hurta (mnich), Zbyněk Jirmář (Grescenius), Jiří Lír (sekretář soudu), Vladimír Navrátil (lokaj), Jindřiška Gabriela Preissová (měštka), Prokeš Jan (2) (Umlauf), Boleslava Svobodová (lazebnice), Vladimír Švabík (sluha), Alois Vachek (kostelník Bittner), Zbyněk Bruthans (Carolus), M. Kapoun (ministrant), Ivana Horká (cechmistrová), E. Lázničková (cechmistrová), Yvona Odehnalová (cechmistrová), M. Svoboda (starý dozorce), J. Umlauf (mrzák), I. Bobková (tanečnice), Zdeněk Derka (tanečník), J. Janovcová (tanečnice), O. Mazůrek (tanečník), Vladislav Šebesta (tanečník), M. Ždánská (tanečnice), Otakar Rademacher (pomocník kata), J. Bartoš (pomocník kata), L. Kot (pomocník kata), Zuzana Rumlová (nahá žena), Yvonne Kodoňová (nahá žena), L. Divišová (nahá žena), E. Maragnová (nahá žena), S. Procházková (nahá žena), R. Propperová (nahá žena), L. Šindlerová (nahá žena) Spol: Irena HruškováEliška ŠvarcováJan Kňákal Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 23.01.1970 
 
   17. století. Žebračka Maryna Schuchová schovala při přijímání hostii do šátku. Faráři Schmidtovi přiznala, že ji chtěla dát porodní bábě Groerové pro nemocnou krávu. Mladý farář ji označí za čarodějnici a přesvědčí šumperskou hraběnku de Galle, aby povolala inkvizitora Bobliga z Edelstadtu. Nedostudovaný právník vidí v nabídce velkou příležitost. Mučením a zastrašováním přinutí ženy z města, aby vypovídaly o svých stycích s ďáblem a aby se zpaměti naučily Bobligovy výmysly, nutné pro inkviziční tribunál. Boblig se chce zmocnit jmění bohatých měšťanů, a proto je obviní z čarodějnictví. V jeho počínání mu překáží děkan Lautner. Proto i jeho Boblig označí za společníka ďáblova. Lautner marně žádá o pomoc olomouckého biskupa a další kněze. Krajem se šíří strach, Bobliga se bojí i hraběnka. Farář Schmidt si s hrůzou uvědomí, co způsobil svou horlivostí. Lautner je spolu s mnoha dalšími uvězněn a mučen. Zpočátku je přesvědčen, že je možné uhájit pravdu, ale zůstane sám. Ostatní měšťané jsou zlomeni a jako ve snách odříkávají naučené role. Na Šumpersku hoří hranice, na jedné z nich je upálen i děkan. Boblig vládne všem, protože všichni mají strach. V klidu a blahobytu se pak inkvizitor dožije vysokého věku a ještě se na stará kolena ožení.
   The time is the seventeenth century. The beggar Maryna Schuchová hides the Host in her scarf at the Communion. She admits to the parish priest Schmidt that she intended to give it to the midwife Groerová to heal her ailing cow. The young priest declares her a witch and convinces the Šumperk countess de Galle to summon the inquisitor Boblig from Edelstadt. This failed student of law sees the offer as a great opportunity. He uses torture and threats to force the women from the to testify to their meetings with the devil and learn by heart the lies he has made up for the inquisition tribunal. Boblig accuses the wealthy burghers of witchcraft as well, and so wants to seize their possessions. Dean Lautner, who has stood in the way of Boblig's misdoings, is also accused as the devil's partner. Lautner requests the help of the bishop of Olomouc and other members of the clergy, to no avail. Terror spreads throughout the region, and even the countess fears Boblig. Horrified, Schmidt witnesses the consequences of his religious zeal. Lautner and many others are imprisoned and tortured. At first, Lautner is convinced that truth will prevail, but he remains entirely alone. Other burghers are broken and in a delirium-like state keep repeating the parts they learnt by rote. The stakes are burning in the Šumperk region, and the dean himself is finally burnt at one of them. Fear gives Boblig power over everyone. The inquisitor continues to enjoy a peaceful and opulent life to the ripe old age, and even marries late in life.