Kinoautomat Člověk a jeho dům  (Kino-Automat - Man and His House)
R: Ján RoháčRadúz ČinčeraVladimír Svitáček V: Filmové studio Barrandov, 1967 VV: Ladislav Kalaš N: Radúz ČinčeraMiroslav HorníčekPavel JuráčekJán RoháčVladimír Svitáček S: Radúz ČinčeraMiroslav HorníčekPavel JuráčekJán RoháčVladimír Svitáček AR: Věra PištěkováJiřina MatiaskováJana Rozbrojová K: Jaromír Šofr Hu: Evžen Illín; archivnípíseň Nahr: Orchestr Karla Vlacha Dir: Milivoj Uzelac Zp: Vokální soubor Jiřího Linhy Arch: Boris Moravec Kost: Jan BrychtaVěnceslava Kulhavá Ma: Miloslav Jandera St: Miroslav Hájek Zv: Bedřich PoledníkJiří HoraIvo Špalj H: Miroslav Horníček (Petr Novák), Libuše Švormová (Marta, Novákova žena), Josef Somr (Pavel Svoboda), Karla Chadimová (Eva, Svobodova žena), Miroslav Macháček (štábní kapitán v.v.), Leopolda Dostalová (sousedka Zemková, bývalá učitelka), Jan Libíček (vrátný), Jan Vostrčil (strýc Jan), Věra Tichánková (teta), František Kovářík (děda), Vlasta Jelínková (babička), Václav Lohniský (příbuzný), František Peterka (hasič, přítel Svobodové), Štěpánka Řeháková (studentka), Jiří Schmitzer (student, milenec studentky), Vránová Alena [dab] (hlas Kinoautomatu) Spol: Bohumil MikaZdeněk Malina Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů 
 
   Hoří velký pražský dům. Pan Novák, nájemník bytu v šestém patře, se považuje za pachatele požáru. Ten den měla jeho manželka narozeniny a on šel domů s kyticí a mírně opilý. Tak se stalo, že omylem zazvonil u vedlejšího bytu sousedů Svobodových. Pak se ale vzpamatoval a přece jenom trefil do svého bytu. Mladá pohledná paní Svobodová se sprchovala. Když vyběhla zjistit, zahalena pouze v osušce, kdo zvonil, dveře jí zaklaply průvanem. Zoufalá blondýnka zvonila u Nováka a vnutila se mu do bytu, kde ji vzápětí objevil její manžel a Novákova žena. Žárlivostí zuřivý Svoboda odmítl svou ženu pustit domů a uražená paní Nováková odjela taxíkem. Manžel ji zkoušel dostihnout autem, ale byl zadržen policií. Po návratu domů se situace zkomplikovala, protože polonahá Svobodová stále byla v obýváku Novákových a na návštěvu přijeli gratulovat příbuzní. V úkrytu na balkoně prochladlá blondýnka dlouho nevydržela, zvláště když si uvědomila, že nechala doma zapnutou žehličku. Proběhla před vyděšenými Novákovými příbuznými a s hysterickým křikem se dobývala do svého bytu. Novák se pokusil vypnout hlavní přívod elektřiny do domu, ale komisní vrátný mu v tom zabránil. - Teď stojí Novák i s manželkou, která mu odpustila, před hořícím domem a je přesvědčen, že požár zavinil. Věci však nejsou vždy takové,
   A big Prague apartment building is on fire. Mr Novák, tenant of the apartment on the sixth floor, considers himself the culprit of the fire. On that day, his wife had a birthday and Mr Novák went home with a bouquet and was slightly drunk. Thus, it happened that he mistakenly rang the bell of the neighbouring flat of the Svobodas. Then he sobered somewhat and eventually found the way to his own apartment. The young and pretty Mrs Svobodová was taking a shower. When she ran out to find out who rang the bell, wrapped only in a bath sheet, the draft slammed her door shut. The desperate blonde rang Mr Novák's bell and forced herself into his apartment, where she was soon discovered by her husband and Mr Novák' wife. Mr Svoboda, blinded by jealousy, refused to let his wife home, and the offended Mrs Nováková left by taxi. Her husband tried to catch up with her in his car, but was detained by the police. After his return home, the situation became even more complicated, for the half-naked Mrs Svobodová was still in the Nováks' living room and their family relatives had arrived to congratulate Mrs Nováková. The blonde, chilled to the bone, did not stay long in her hide-out on the balcony, especially as she realized she had left a plugged-in iron at home. Rushing pass the alarmed Nováks' relatives, she began to scream hysterically trying to get into her flat. Novák tried to switch off the house electricity mains, but the unpleasantly strict doorman kept him from doing it. - Now, Mr Novák, alongside his wife who has already forgiven him, stands in front of the burning building and is convinced it was him who caused the fire. But things are not always what they seem. The iron was switched off by Mr Svoboda right upon his return and the house was set on fire by a very old lady teacher from the seventh floor, now in her second childhood, who wanted to enjoy the firemen's rescue slide chute.