Kateřina a její děti  (Catherine and Her Children)
R: Václav Gajer V: Filmové studio Barrandov, 1970 Sk: Cop Karel Dr: Alena Urbanová VV: Jiří Bečka N: román Hořké deště S: Jiří KřenekVáclav Gajer TS: Václav Gajer PR: Miroslav Kubišta AR: Josef SandrAnna Lackovičová K: Jan Čuřík DK: Oldřich Hubáček AK: Stanislav Šťastný Hu: Miloš Vacek; archivní – lidová píseň: píseň Zavrť sa mně, dcérečko, lidová píseň: píseň Ej, zomrela mně žena, lidová píseň: píseň Byla jsem ve Frenštátě, lidová píseň: píseň Pytlácká, lidová slovenská píseň: píseň Perina má čtyry rožky, lidová píseň: píseň Hore potůčky, zelené lúčky, lidová píseň: píseň Už mně koně vyvádějí Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček T: lidová píseňlidová slovenská píseň Zp: sborFrantišek HanusVladimír PtáčekDrahomíra HofmanováZora RozsypalováJorga KotrbováJana Vychodilová Arch: Bohuslav Kulič Kost: Lída NovotnáEva LackingerováNaděžda Ptáčková Ma: František MalecLibuše Beranová St: Zdeněk Stehlík Zv: Emil Poledník H: Zora Rozsypalová (dělnice na pile Kateřina Valigurov), Drahomíra Hofmanová (Marie, prostřední dcera Kateřiny), Jorga Kotrbová (Anděla, nejmladší dcera Kateřiny), Jana Vychodilová (Kateřina, nejstarší dcera Kateřiny), Karel Augusta (strážný na pile Jan Prda zvaný Mar), Václav Sloup (kočí Jan Dorňák), Petr Kopřiva (blázen Umpaj), Jaromír Hanzlík (učitel Jarda Pavlíček), Jiří Pleskot (řídící učitel), Zuzana Ondrouchová (servírka Jana), Jiří Tomek (Cyril Argaláš, Mariin muž), Oldřich Velen (hostinský, Janin otec), Jaroslav Cmíral (příslušník VB), František Čužna (příslušník VB), Karel Engel (rváč), Jaroslav Klenot (rváč), Jaroslav Tomsa (rváč), Zdeněk Srstka (rváč), František Hanus (kovář Podešva), Miriam Kantorková (Drozdová), Kreuzmannová Alena [dab] (hlas Drozdové), Jan Pohan (Pavel, manžel Kateřiny, kapitán ar), Ludmila Roubíková (porodní bába), Helena Růžičková (hostinská, Janina matka), Jaroslava Tichá (Koňařička), Vladimír Ptáček (hajný Klaban), Věra Tichánková (Brnoviačka), Marcela Martínková (tetka), Jan Teplý (úředník ve vězení), Miloš Grossman (účetní z pily), Oldřich Velen (hospodský), František Kubíček (strýc Ovenec), Jan Koliha (hudebník), Josef Lang (hudebník), Jiří Malý (hudebník), Ladislav Mrázek (hudebník), Karel Venzara (hudebník), Bohumil Slezáček (hudebník), Jar. Drážďanský (hudebník), Jar. Vokál (hudebník), Bernard Marek (hudebník) Spol: Věra LíznerováEva TruchláJana Šimůnková Stp: 080.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 00.09.1975 
 
   Po smrti svého muže se Kateřina Valigurová sama stará o tři dcery a hospodářství. Život se s ní nikdy nemazlil, a proto její jednání je často tvrdé. Své dcery však miluje nesentimentální láskou a snaží se, aby celá rodina žila podle ustálených pravidel. Nejstarší Kateřina je provdaná ve městě za důstojníka a Valigurka vdává prostřední dceru Marii. Na svatbě se však ženich Cyril porve s poťouchlým Marmeládou, a protože je v podmínce, je pár dní po svatbě odveden do vězení. Marie zůstane sama v Cyrilově domě a stane se pokušením pro vesnické muže. Lásku jí vyzná učitel a Marmeláda se pokusí ji znásilnit. Když se mu to nepodaří, roznáší o Marii klepy, že žije s bláznivým Umpajem. Nejmladší Anděla, která teprve hledá sama sebe, se dostane do konfliktu s matkou a uteče z domova. Naopak domů se vrátí Kateřina, kterou opustil muž. Hrdá Valigurka neunese tolik neštěstí a rozestůně se. Jednoho dne se objeví ve vesnici Anděla. Je těhotná a obě sestry se bojí tuto zprávu říci matce. Ta se však vzchopí. S novým životem v rodině najde znovu smysl pro žití. Zvesela se brodí všechny čtyři ženy sněhem, aby nechaly pokřtít pokračovatele rodu, Andělina synka.
   After the death of her husband, Kateřina Valigurová cares for her three daughters and a farmstead alone. Life has never been kind to her, and she, too, thus often behaves harshly. She, however, loves her daughters with a non-sentimental love and does her best for the family to live according to settled rules. The oldest daughter, Kateřina, lives in a city, married to an army officer, and Valigurová is now marrying off the second daughter Marie. But at the wedding, the groom Cyril has a fight with a guileful man nicknamed Marmalade [Marmeláda], and, being on probation, is taken to jail a few days after the wedding. Marie is left alone in Cyril's home and becomes a source of temptation for the village men - the village teacher confesses his love to her and Marmalade tries to rape her. When he fails, he begins to spread gossip about Marie, telling that she lives with the crazy Umpaj. Anděla, the youngest, who is still trying to find out who she is, runs away from home after a quarrel with her mother. Kateřina, on the contrary, returns home, having been abandoned by her husband. The proud Valigurová cannot bear so much unhappiness and falls ill. One day, Anděla appears in the village, pregnant. Both her sisters are afraid to tell the news to the mother, but she soon recovers. With the new life in the family, she also finds a new meaning of life. The four women merrily wade through the snow to have the successor of the family, Anděla's son, baptised.