Jeden z nich je vrah  (One of Them Is the Murderer)
R: Dušan Klein V: Filmové studio Barrandov, 1970 Sk: Šmída - Dufek Dr: Pavel Hajný VV: Zdeněk Oves N: Jiří PodlesnýLuděk StaněkVáclav Šašek S: Václav Šašek TS: Dušan Klein PR: Růžička Jiří st. AR: Marta KřesinováNavrátilová Jarmila (2) K: Jiří Stöhr DK: Karel Hejsek AK: Viktor Růžička Hu: Svatopluk Havelka; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Vladimír Labský Kost: František ZapletalJiřina Fíbrová Ma: Rudolf BunešMarie Machová St: Josef Dobřichovský Zv: Dobroslav Šrámek Op: Plaček Karel mjr.Strnad Miloš kpt. H: Jiří Adamíra (vyšetřovatel Hájek), Bohumil Šmída (řidič Jan Krása), Ilja Prachař (referent ministerstva kultury Nová), Josef Somr (řidič Karel Jelínek), Bohuš Záhorský (policejní lékař), Jiří Holý (řidič Karel Marek), Václav Lohniský (narkoman Jarýnek), Zdeněk Kutil (řidič Karel Hess), Miloš Vávra (příslušník VB Votava), Josef Haukvic (příslušník VB Adam), Václav Sloup (mladý příslušník SNB), Jana Gazdíková (mladá žena u výslechu), Jaroslav Moučka (náčelník VB), Miriam Kantorková (Jarýnkova milenka), Jan Teplý (nadporučík, vězeňský vychovatel), Jiřina Bílá (Jelínkova žena), František Hanzlík (muž v uniformě), Zdeněk Hess (host ve vinárně), Marta Richterová (Novákova milenka), Zdeněk Skalický (číšník), Svatopluk Skládal (lékař v nemocnici), Gustav Vondráček (stráž ve vězení), Miloš Zavřel (barman), Schánilec Jan [dab] (hlas příslušníka Votavy), Šimánek Otto [dab] (hlas příslušníka Adama) Spol: Hana StibůrkováRůžena HejskováAleš Voleman Stp: 092.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 23.04.1971 
 
   Bývalý řidič dálkové dopravy Marek si odseděl trest za pašování uměleckých předmětů do ciziny a je propuštěn na svobodu. Před lety se obětoval a vzal na sebe vinu i za své společníky - řidiče Krásu, Jelínka, Hesse a referenta Nováka z ministerstva kultury, který jim dával tipy. Marek vyhledá Hesse a sdělí mu, že teď od nich všech očekává náhradu za zmařený život. Hess vytáhne revolver, ale Marek ho překvapivě odzbrojí a zastřelí. Hessovo tělo spustí v jeho autě do Slapské přehrady. Ostatním společníkům se přizná ke svému činu a vydíráním od nich získá pravidelnou rentu. Peníze pak propíjí ve společnosti alkoholika a narkomana Jarýnka. Po čtyřech měsících je nalezeno auto s tělem. Vyšetřovatel Hájek postupně skládá střípky mozaiky. Společníci slíbili kdysi Markovi postarat se o jeho rodinu. Žena ale po rozchodu s milencem spáchala sebevraždu a děti skončily v dětském domově. Pln nenávisti Marek vydírá Krásu, Jelínka a Nováka a nadměrným pitím alkoholu páchá pomalou sebevraždu. Jednoho dne je Marek nalezen mrtvý. I když pitva potvrdí, že rány kladivem někdo zasadil už mrtvému a Jarýnek se přizná k zabití, přesto chce Hájek donutit Krásu a ostatní k přiznání starého činu. Krása pod nátlakem slábne, hrozí, že se přizná, a tak je nalezen oběšený. Hájek ví, že jeden z dvou zbylých mužů je vrah. Možná oba...
   Marek, formerly a driver of a long-distance lorry, has served his term for smuggling art works abroad and is released from jail. Years ago, he sacrificed himself and confessed his guilt on behalf of his companions - the drivers Krása, Jelínek and Hess and Novák from the Ministry of Culture who gave them tips. Marek finds Hess and tells him that now he expects the gang to compensate him for the wasted years of his life. Hess pulls a gun on him but Marek unexpectedly disarms him and shoots him dead. He lowers Hess' body in his car into the Slapy reservoir. He confesses his act to the other companions and, through blackmail, manages to receive from them a regular rent. He then drinks away the money in the company of the alcoholic and drug-addict Jarýnek. Four months later, the car containing the body is found. Investigator Hájek gradually puts together the pieces of the mosaic. Long ago, Marek's companions promised to take care of his family. But his wife committed suicide after she split with her lover and his children ended up in an orphanage. Marek, full of hatred, blackmails Krása, Jelínek and Novák and, by his excessive drinking, also commits slow suicide. One day, Marek is found dead. Although the autopsy proves that the hammer strokes were already given to a dead person and although Jarýnek confesses to the murder, Hájek wants to force Krása and the others to confess to the initial crime. Krása is weakening under the pressure, there is a danger he would confess, and is found hung. Hájek knows that one of the two remaining men is the murderer. Maybe even both of them.