Jarní vody  (Spring Waters)
R: Václav Krška V: Filmové studio Barrandov, 1968 Sk: Novotný - Kubala Dr: Alexandr Kliment VV: Václav Rouha N: novela Jarní vody /Vešnije vody/ S: Václav Krška PR: Jaroslav Beránek AR: Vilém HenzelMarie Hejzlarová K: Josef Illík DK: Adolf Hejzlar Hu: Jarmil Burghauser; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Jan Zázvorka Kost: Fernand VáchaZdena ŠnajdarováNita Romanečová Ma: Vladimír Černý St: Jan Kohout Zv: Blažej Bernard H: Vít Olmer (Dimitrij Pavlovič Sanin), Alžbeta Štrkuľová (Gemma Roselliová), Květa Fialová (Marja Nikolajevna Polozovová), Marie Glázrová (Lenora Roselliová, matka Gemmy), Vladimír Krška (Hyppolit Sidoryč Polozov, Marjin m), Josef Kemr (Pantaleone Cippatola, domácí příte), Luděk Munzar (obchodník Karl Klüber, snoubenec G), Pavel Zejfart (Emilio Roselli, Gemmin mladší brat), Jan Schánilec (baron Kristian von Dönhof), Karel Hábl (von Rychter), Tomáš Sedláček (poručík von Stahl), Jarmila Kronbauerová (hraběnka Despraunová), Karel Jelínek (hrabě), Olga Jungová (Arabella Agoutová), Rudolf Horák (Manfred von Callas), Vladimír Zoubek (Latouche), Klaudie Ferbrová (hospodyně Luisa), Richard Záhorský (komorník), Antonín Zíb (doktor), Jan Kotva (hotelový sluha), Zbyšek Olšovský (sluha Charles), Ela Šilarová (dáma v dostavníku), Zeman Josef (herec) (důstojník Callaniat), Ivan Procházka (de Vincente), Zuzana Šavrdová (služka Lény), Aleš Svítek (poslíček), Jiří Cimický (majordomus), Josef Čáp (krásný brunet na plese), Milivoj Uzelac (dirigent), Jiří MocekVránová Gabriela [dab] (hlas Gemmy), Milada Henychová (dáma na koni), Lenka Jiráčková (tanečnice), Albína Kliková (tanečnice) Chor: Viktor Malcev Spol: Marie Zahradníková Stp: 091.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 30.08.1968 
 
   Stárnoucí osamělý muž, Dimitrij Pavlovič Sanin, pořádá na svém sídle slavnost. Odchází do své pracovny a železný prsten, který nalezne ve stole, ho vrací ve vzpomínkách o čtyřicet let zpět, kdy byl čtyřiadvacetiletým pohledným mladíkem. Vracel se tehdy z Itálie domů do Ruska. V malém rakouském městečku chtěl strávit pouze jednu noc. Náhodně zabloudil do malé italské cukrárny, kde ho požádala o pomoc vyděšená dívka. Saninovi se podařilo probudit z mdlob jejího malého bratra. Krásná Gemma, dcera majitelky cukrárny, ho z vděčnosti pozvala na večeři. Sanin neplánovaně zůstal více dní. Na rozdíl od Gemmina snoubence, obchodníka Klübera, se dívky zastal před vlezlým důstojníkem a dokonce přistoupil na souboj. Důstojník se omluvil a Gemma se rozešla se svým upjatým ženichem. Romantický vztah Gemmy a Sanina přerostl v lásku. Sanin požádal Gemmu o ruku, rozhodl se prodat své sídlo v Rusku a investovat do cukrárny. Krajan Polozov ho seznámil se svou okouzlující ženou, která měla zájem o koupi. Během krátké doby se Sanin zařadil mezi milence poživačné Marji Polozovové a s Gemmou se dopisem rozloučil. Marja mu věnovala na památku železný prsten. - Sanin se probírá ze vzpomínek. Nikdy už nenašel lásku a nyní jen zatrpkle očekává smrt.
   An ageing lonesome man, Dimitri Pavlovich Sanin, holds a celebration at his manor. He leaves for his study and the iron ring which he finds in his table returns him in his memories forty years back to when he was a handsome twenty-four-year old young man. At that time, he was returning from Italy to Russia. He planned to spend just one night in a small Austrian town but accidentally wandered into an Italian sweetshop where he was asked for help by a scared girl. Sanin managed to awaken her small brother from unconsciousness. The beautiful and grateful Gemma, daughter of the sweetshop's owner, invited him for dinner. Contrary to his plans, Sanin stayed several days. Unlike Gemma's fiancé, the businessman Klüber, he took up her part against an impertinent officer and even agreed to a duel. The officer apologized and Gemma split up with her uptight groom. The romantic relationship between Gemma and Sanin gradually turned to love. Sanin asked for Gemma's hand, decided to sell his manor back in Russia and invest in the sweetshop. His fellow-citizen Polozov introduced him to his charming wife, who was interested in buying the manor. In a short time, Sanin became one of the lovers of the hedonist Marya Polozovova and said good bye to Gemma in a letter. Marya gave him an iron ring as a commemoration. - Sanin rouses from his memories. He never found love again and now only bitterly waits for death.