Jarní povětří  (Spring Breeze)
R: Ladislav Helge V: Filmové studio Barrandov, 1961 Sk: Šebor - Bor Dr: František KožíkA.J. Liehm VV: Rudolf Fencl N: román Občan Brych S: Jan OtčenášekLadislav Helge TS: Ladislav Helge PR: Martin Hollý AR: Zdena ŠtekrováVáclav Matějka K: Josef Novotný DK: Josef Pávek AK: Bohumil Paris Hu: Svatopluk Havelka; archivní – Ludwig van Beethoven: převzatá Symfonie č.5 c moll (Osudová), Harry Warren: píseň Chattanooga Choo Choo, Jaroslav Ježek: píseň Proti větru, píseň Pochod rudých námořníků, Jaroslav Ježek: píseň Ezop a brabenec Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: Jan WerichJiří Voskovec Zp: sborsborové pískání Arch: Karel Lier Kost: Karel PostřehovskýFrantišek SadílekMarie Broncová Ma: František MalecLibuše ŠvejdováVlasta Poslušná St: Josef Dobřichovský Zv: Jiří PavlíkBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ Op: Kaláb Miloš doc.PhDr. H: Libuše Švormová (studentka Jana Stiborová), Jiří Vala (medik Jindra, Janin chlapec), Karel Höger (prokurista Karel Stibor, Janin ote), Marie Vášová (Anna, Stiborova žena, Janina matka), Blanka Bohdanová (studentka Zorka Doležalová), Ivan Mistrík (student práv Alek), Zdeněk Řehoř (Petr Malec), Jan Skopeček (Kejmar), Felix le Breux (JUDr.Benda, Alkův otec), Dalimil Klapka (student Ivan), František Šlégr (vrchní Kostečka), Josef Koza (muž na schůzi), Ivan Růžička (Vašek), Jiří Valenta (medik Valenta), Iva Janžurová (copatá studentka), Václav Mareš (student práv Kamil), Arnošt Faltýnek (předseda MO KSČ), Jiří Martínek (student), Stanislav Bruder (student), Josef Čermák (student), Zdeňka Polívková (studentka), Mojmír Fašung (student), Pavel Brezina (student), Miloš Hlavica (student), Rudolf Horák (student), Jan Liška (student), Ludmila Řandová (studentka), Josef Šulc (student), Jaroslav Jaroš (student), P. Pištora (student), J. Šulc (student), Vladimír Huber (starší muž na schůzi), Ladislav Kulhánek (profesor), Novotná Eliška (2) (zapisovatelka), Zdeněk Hess (Gusta), Kaláb Miloš doc.PhDr. (docent), Jaromír Borek (kytarista), Černá Zdeňka (2) (Líba, Kejmarova žena), Vladimír Tomeš (Láďa), Jan Schmidt (Borek), Jan Pohan (Dvořák), B. Mareš (číšník) Spol: Zdena ŠvarcováVlasta RubášováJan Oliva Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 24.02.1961 © Národní filmový archiv 
 
   Je jaro 1948, nedlouho po únoru, kdy komunisté získali moc v zemi. Studentka Jana Stiborová se účastní schůzí a debat, především kvůli svému chlapci, mediku Jindrovi, který je aktivním komunistou. Jana pochází z dobře situované rodiny úředníka, a proto před rodiči svoji známost tají. Dominantní otec se snaží řídit Janin život a chce, aby zůstala stejně apolitická jako on. Jana se ale chce dění zúčastnit a podá si přihlášku do komunistické strany. Jindrova odmítavá reakce, kdy její nadšení nepovažuje pro její původ za upřímné, vede k roztržce mezi milenci. U Stiborových se koná oslava Janiných narozenin a Jindra neočekávaně přichází dívce blahopřát. Mezi ním a Stiborem dojde ke střetu a Jindra je vykázán z bytu. Rozchod, který následuje, Jana těžce nese. Ale i Jindra si uvědomí, že s dívkou jednal příkře a nedovedl jí pomoci. Janu raní, když zjistí, jak pokrytecký je její otec, kterého dosud obdivovala. Stibor se z kariérních důvodů rozhodne vstoupit do strany a navíc se Jana z tajně vyslechnutého hovoru rodičů dozví, že jejich dokonalé manželství je jen formálním svazkem. Na hádku s otcem reaguje Jana definitivním odchodem z domova. Přestože si s Jindrou vše vysvětlí, rozhodne se dívka postavit na vlastní nohy a nastěhuje se na studentskou kolej.
   It is spring 1948, soon after the February putsch in Czechoslovakia when the Communists seized power in the country. The student Jana Stiborová takes part in gatherings and debates, but does so mainly to please her boyfriend, the medical student Jindra who is an active Communist. Jana comes from the well-established family of an official, and therefore tries to seal off her love affair from her parents. The dominant father tries to rule Jana's life and wants her to remain as apolitical as himself. Jana, however, wants to take part in the period events and applies for membership in the Communist Party of Czechoslovakia. Jindra considers her act false due to her family background and his reaction results in a rupture between the lovers. The Stibor family celebrates Jana's birthday in their apartment and Jindra unexpectedly comes over to congratulate the girl. There is a quarrel between him and Stibor and Jindra is thrown out of the flat. Jana cannot bear the subsequent split. But even Jindra himself realizes that he had handled the girl too harshly and had proven himself unable to help her. Jana is deeply hurt when she finds out how hypocritical her father is when he decides to enter the Communist Party for the sake of his career. Moreover, Jana learns from a secretly heard discussion between her parents that the seemingly perfect marriage is only a formal matter. The quarrel with her father results in her ultimately leaving home. Although they explain everything to each other with Jindra, Jana decides to stand up on her own and moves to a student's dormitory.