Jak se zbavit Helenky  (How to Get Rid of Helen)
R: Václav Gajer V: Filmové studio Barrandov, 1967 Sk: Šebor - Bor Dr: František Kožík VV: Jiří Bečka N: povídka Vdovec po snu S: Zdeněk Mahler TS: Václav Gajer PR: Václav Matějka AR: Jaroslav TomsIrena Klausová K: Jaroslav Tuzar DK: Alexandr Rašilov AK: Antonín Vojáček Hu: Luboš Fišer; archivní – Johann Sebastian Bachpřevzatá Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček Arch: Vladimír Labský Kost: Jan SkalickýRůžena AdamcováYvonne Těhníková Ma: Jiří ŠimonMarie DžbánkováJana Bozděchová St: Zdeněk Stehlík Zv: Jiří Kejř H: Václav Voska (hlasatel Petříček), Jiřina Jirásková (redaktorka ženského vysílání Viki), Eduard Cupák (sportovní redaktor), Consuela Morávková (rozhlasová technička), Hana Brejchová (hlasatelka Marcelka, Petříčkova ko), Josef Kemr (profesor Slavík), Viola Zinková (kantýnská Helenka), Jan Libíček (rozhlasový technik), Ferdinand Krůta (zemědělský redaktor), Vladimír Stach (zřízenec pohřební služby), František Holar (úředník), Nina Popelíková (žena v seznamovací kanceláři), Oldřich Hoblík (režisér), Jaroslav Satoranský (řidič), Stanislav Litera (příslušník VB), Milada Kadeřábková (písařka), Eva Foustková (zřízenkyně s poštou), Jan Diviš (redaktor), Elena Hálková (dáma se psem), Vladimír Navrátil (směnař v rozhlase), Jiří Ornest (učeň), Antonín Jedlička (on sám, strýček Jedlička), Josef Svátek (režisér), Štěpánka Cittová (dozorkyně), Václav Halama (opilec v hospodě), Emil Iserle (hlídač v parku), Alois Vachek (úředník u poste restante), Jan Teplý (příslušník VB v kanceláři) Spol: Kateřina ReimanováMarta StrangmüllerováMiloslava VojnováMarta Kaplerová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 12.01.1968 
 
   V rozhlasovém studiu čte hlasatel Petříček večerní zprávy. Viki, redaktorku ženského vysílání, dráždí stereotypní informace a také Petříčkův melodický hlas a procítěný projev. Napadne ji žert a ihned jej uskuteční. Zavolá hlasateli z vedlejší místnosti telefonem a vydává se za nešťastně provdanou ženu, jíž dodává sílu žít právě Petříčkův hlas. Padesátiletého starého mládence hovor zaujme. Rozvedená pětatřicetiletá Viki vystupuje v práci jako vtipná a suverénní žena, komentující vše okolo sarkastickými poznámkami. Sportovní redaktor, který jí nadbíhá, ji vyprovokuje k pokračování. Viki začne psát Petříčkovi dopisy, ve kterých se vyznává ze své osamělosti. Hlasatel odpovídá neznámé Helence magnetofonovými páskami, které posílá na adresu poste restante. Viki je ale skutečně osamělá a nešťastná, a proto pozve Petříčka na rande na Hlavní nádraží. Muž ji tam zahlédne, ale netuší, že je to "Helenka", a schová se před ní. Zklamaná Viki mu napíše dopis, ve kterém se s ním loučí před sebevraždou. Petříček se ze zoufalství opije a napadne příslušníka VB. Od lékaře na záchytce se dozví adresu jediné Heleny, která tu noc zemřela. Na pohřbu neznámé ženy způsobí jejímu muži skandál. Viki se Petříčkovi přizná a oba jsou za narušení veřejného pořádku odsouzeni na dva týdny do vězení. Ve vězeňské
   Radio announcer Petříček reads the evening news in a studio. Viki, the female editor of a woman's programme, is annoyed by the stereotypical information he provides as well as by the speaker's melodious voice and his heart-felt performance. Then she gets an idea for a joke. She calls the speaker from the neighbouring room on the phone and pretends to be an unhappily married woman who draws all her strength to live from Petříček's voice. The fifty-year old bachelor is intrigued by the conversation. At work, the divorced thirty-five-year old Viki appears to be a witty and independent woman sarcastically commenting on everything around her. The sports editor who courts her encourages her to continue with her joke. Viki begins to write letters to Petříček in which she confesses to him about her loneliness. The speaker responds to the unknown woman named Helenka with tape recordings which he sends to a poste restante address. Viki, however, is indeed lonesome and unhappy, and invites Petříček for a date to the Central Railway Station. The man spots her there but has no idea that this is the Helenka and hides from her. The disappointed Viki writes him a letter saying farewell to him before committing suicide. Petříček, desperate, gets drunk and attacks a policeman. The doctor at the detention centre where Petříček ends up informs him of the address of the only woman named Helen who died that night. At the funeral of the unknown woman, Petříček starts a scandal with her husband. Viki eventually confesses to Petříček about all the circumstances and they are both sentenced to two weeks' imprisonment for infringement of the public order. In the prison lounge, the two lonesome people finally have a decent conversation - about Helenka.