Jak se krade milión  (How I Stole a Milion)
R: Jaroslav Balík V: Filmové studio Barrandov, 1967 Sk: Šmída - Fikar Dr: Jan LiboraZdeněk Bláha VV: František Sandr N: Jan OtčenášekJaroslav Balík S: Jan OtčenášekJaroslav Balík TS: Jaroslav Balík PR: Jiří Hartman AR: Marta KřesinováDagmar Nováková K: Josef Hanuš DK: Ladislav ChroustJosef Pechar AK: Jiří KučeraBohumil Paris Hu: Karel Mareš; archivní – Karel Mareš: píseň Začínat stále znova, Karel Mareš: píseň Oliwer Twist, Karel Mareš: píseň Čekám, Karel Mareš: píseň Kdo vynalez', Karel Mareš: píseň Měsíc, Karel Mareš: píseň Fůra chyb Nahr: skupina Olympic, skupina Apollobeat, FISYO T: Pavel KoptaEva JarošováJiří Štaidl Zp: Josef Laufersbor dívčíMarta KubišováYvonne PřenosilováMiki Volek Arch: Bohuslav Kulič Kost: Zdena KadrnožkováMiloslava SkořepováFrantišek Kauler Ma: František ČížekIvana MestekováFrantišek Pilný St: Jiřina Lukešová Zv: Roman Hloch H: Rudolf Hrušínský (účetní Antonín Šafránek), Slávka Budínová (Eliška, Šafránkova žena), Ivan Vyskočil (opravář Toník, starší syn Šafránko), Jitka Zelenohorská (Eva, dcera Šafránkových), Josef Herčík (Pavlík, mladší syn Šafránkových), Čestmír Řanda (Farda, Šafránkův nadřízený), Svatopluk Beneš (kulturní referent Mareš), Libuše Švormová (lehká dívka Yvona), Josef Větrovec (účetní Pilc, Šafránkův kolega), Svatopluk Skládal (vedoucí samoobsluhy Lejsek), Jarmila Kolářová (sekretářka Vlasta Žaloudková), Jan Kotva (Mirek, Evin přítel), Ivana Herglotzová (Kamila), Dana Reimová (Marcela), Daniela Lamplová (Zita), Vítězslav Dlouhý (Saša), Ilona Holmanová (Monika), Jiří Steimar (strýček), Jaroslav Satoranský (ženich), Olga Bušková (nevěsta), Jindřich Narenta (vedoucí kontrolní komise), Gustav Heverle (člen komise), Jan Diviš (člen komise), Oldřich Velen (člen komise), Milan Jariš (člen komise), František Hruška (člen komise), Vladimír Linka (člen komise), Vladimír Navrátil (člen komise), František Miška (Pokorný, číšník v Est baru), Marta Kubišová (zpěvačka Ester), Josef Laufer (zpěvák v Lucerně), Ladislav Křiváček (defraudant), Václav Bouška (úředník), Jiří Hartman (nadřízený), Ladislav Hanuš (nadřízený), Ivo Niederle (příslušník VB), Viktor Maurer (prodavač v klenotnictví), Ivana Kudlová (prodavačka v klenotnictví), Vladimír Horka (kluk-družba), Josef Vytasil (kluk-družba), Josef Koníček (člen veselé společnosti), Allan Laufer (člen společnosti), Karel Kryška (člen společnosti), Gino Hašler (člen společnosti), Josef Koníček (člen společnosti), Drahuše Hodrová (členka společnosti), Růžička Jiří st. (člen společnosti), Helena Růžičková (členka společnosti), Olga Světelská (členka společnosti), Marta Richterová (členka společnosti), Mil. Voldová (členka společnosti), Vladimír Huber (číšník), Miroslav Neoveský (televizní hlasatel), Ivo Vrzal (mladík u muzea), Jan Malát (ministrant), skupina Apollobeat (hudebníci v Est baru), skupina Olympic (hudebníci v Trilobit baru) Chor: Josef Koníček Spol: Ivana NevolováEva HoráznáVěra Líznerová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 29.09.1967 
 
   Vzorný účetní Antonín Šafránek žije spořádaným životem občana malého města. Manželka Eliška se stará o jejich tři děti a zoufale se snaží vyjít každý měsíc s mužovým malým platem. Smutně přitom pozoruje luxusní život souseda Lejska a jemu podobných, kteří si neváhají přilepšovat podvody. Jednoho dne se neomylný Šafránek při vyúčtování hotovosti splete a večer mu zbude v pokladně devět stokorun. Náhodná podniková kontrola proběhne druhý den ráno bez závad a účet je uzavřen. Překvapený účetní nemůže peníze vrátit. Poctivého muže to trápí, ale nakonec dá peníze ženě a vydává je za prémie. Pokušení je příliš velké. Nedostatečná kontrola umožní Šafránkovi, aby postupně nakradl milion korun. Bankovky doma obtížně schovává, pod záminkou výhry ve sportce koupí rodině spoustu dárků, ale zbývá stále většina peněz. Vymyslí si úmrtí dávno neviděného strýčka, po kterém může dědit, a odjede do Prahy. Neplánovaně tam financuje divoký večer skupině lehkých dívek a příživníků. Účetní se vrátí domů, ale zanedlouho dorazí do města jeho noční kamarádky i živý strýček. Ani ministerská revize, kterou na sebe anonymně poštval, nic neodhalí. Nadřízený, kterému se svěřil, ho přemlouvá k utajení celé věci. Šafránek vyleze na kostelní věž a bankovky rozhodí na náměstí mezi spoluobčany.
   The exemplary accountant Antonín Šafránek lives his orderly life as a citizen of a small town. His wife Eliška brings up their three children and desperately tries to get by on her husband's low salary every month. At the same time, she sadly watches the luxurious life of their neighbour Lejsek and other people like him who have no qualms about improving their standard of living by cheating. One day, the infallible Šafránek makes a mistake in the cash clearance and there are nine one-hundred Crown bills left in the safe. An unexpected company control carried out the next day passes without problems and the account is closed. The surprised accountant cannot return the money. The fair man is worried by the situation but eventually hands the money over to his wife, claiming them to be a bonus to his salary. The temptation is too strong. The insufficient control enables Šafránek to gradually steal one million Crowns. He has many problems to hide the banknotes at home and, under the pretext of a lottery winnings, buys innumerable gifts for the family. Most of the money, however, is still left. Šafránek makes up the death of an uncle whom he had not seen for years and from whom he may inherit some property, and leaves for Prague. There he, unexpectedly, finances a wild party for a group of tarts and parasites. The accountant returns home but soon afterwords, both his night friends and his alive uncle arrive at the town. The ministerial audit which he had anonymously set against himself, however, does not reveal anything. The superior to whom he had confessed talks him into concealing the whole thing. Šafránek climbs up to the church tower and throws the banknotes down to the square among his fellow-citizens.