Jak se kalí ocel /Místo v houfu/  (How to Harden Steel, A)
R: Václav Gajer V: 1964 VV: Ladislav HanušJaroslav Prokop N: Antonín Máša S: Antonín Máša AR: Jan MoravecEliška DoubkováJana Koubová K: Ivan V. Frič DK: Vojtěch Kuthan Hu: Luboš Fišer; archivní – Luboš Fišer: píseň Jdi a uč se moudrým býti, Luboš Fišer: píseň Mateřídouška, Luboš Fišer: píseň Nezapomeň, Jiří Šlitr: píseň Chybí mi ta jistota, píseň Když jsem byl ještě malý Nahr: Jazzový orchestr Čs.rozhlasu, FISYO Dir: Karel KrautgartnerŠtěpán Koníček T: Karel Jaromír ErbenJiří Suchý Zp: Hana HegerováJiří Ornestsbor Arch: Vladimír Labský Kost: Svatava SophováMarie Jindrová Ma: Josef MannLibuše Švejdová St: Jiřina Lukešová Zv: Roman Hloch H: Milan Kos (Milan Petráň), Aleš Košnar (Piskáč), Jiří Ornest (Buchal), Jaroslava Vošmiková (Květa), Julie Juhanová (Bláža), Vlastimil Hašek (řidič agitačního auta), Eva Lecchiová (Růžena), Alois Dvorský (venkovan), Viktor Očásek (venkovan), František Nechyba (venkovan), Věra Kalendová (venkovanka), Dagmar Kmínková (venkovanka), Jiřina Bílá (venkovanka), Helena Růžičková (venkovanka Mařena), Jarmila Beránková (venkovanka), Blažena Slavíčková (venkovanka), Marie Nademlejnská (venkovanka), Darja Hajská (venkovanka), Libuše Jiskrová (venkovanka), Karel Richter (vedoucí tajemník ČSM Vašek), Jiří Menzel (tajemník ČSM Bohouš), Zdeněk Kopal (tajemník ČSM), Magdalena Burýšková (hospodářka ČSM), Zdeněk Dušek (montér Bohouš), Tříska Jan [dab] (hlas montéra), Míla Myslíková (manželka vedoucího tajemníka), Josef Filip (kluk se stříkací pistolí), Jiří Novotný (motospojka ze svazu mládeže), Jana Paroulková (venkovanka), Jindřich Pavlišta (venkovan), posluchači FAMU (studenti) Spol: Jiří KotlářŠtěpánka Stříbrná Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Začaly prázdniny a šestnáctiletý Milan Petráň je s kamarády u vody, kde čeká na příchod Květy, kterou má rád. Posel na motocyklu ho však urychleně posílá na okresní výbor svazu mládeže kvůli důležitému úkolu. Naléhavost vzkazu kontrastuje s lenivou atmosférou, která panuje mezi funkcionáři. První tajemník Milana pošle do okolních vesnic, aby z automobilu opatřeného amplionem vyzýval družstevníky předepsanými hesly k plnění žňových plánů. Cynické poznámky řidiče auta nejprve Milana pohoršují. Pak se ale tváří tvář těžce pracujícím vesničanům setká s oprávněným posměchem a rozhodne se svůj "bojový úkol" ukončit. Večer potká tajemníka, který jde se ženou do kina, a svůj neúspěch mu hlásí. Tajemníkova lhostejná reakce Milana přesvědčí o formálnosti celé akce. Zklamaný mladík navíc vzápětí potkává kamarády a především Květu přivinutou k jednomu z nich. Zahořklý Milan jde domů a cestou píše křídou na domy svůj názor. Nejprve H, na další zeď O, pak V, nakonec N a O.
   AHow to Harden Steel - The summer holiday has begun and sixteen-year old Milan Petráň is by the waterside with his friends, waiting for the arrival of Květa whom he is fond of. But a messenger arrives on a motorcycle telling him his presence is urgently required at the Regional Committee of the Czechoslovak Youth Movement. The urgency of the message sharply contrasts with the lazy atmosphere among the functionaries. The head secretary sends Milan to the neighbouring villages to appeal to the members of the cooperatives to fulfil the harvest plans with prescribed mottos from a car with a loudspeaker. Milan first takes umbrage at the cynical comments of the car's driver but when he meets the hard working villagers and their justified mockery face to face, he decides to wrap up his "strategic task". In the evening, he runs into the head secretary on his way to cinema with his wife and briefs him about his failure. The secretary's indifferent reaction convinces Milan that the whole undertaking was nothing but a matter of formality. In no time, the disappointed young man meets his friends, and finds Květa nestled against one of them. The bitter Milan goes home and, on the way, writes his opinion in chalk on the houses. First there comes B, then O on another wall, then double L, then O, C on yet another, followed by the letters K and S.