Já,spravedlnost  (I, Justice)
R: Zbyněk Brynych V: Filmové studio Barrandov, 1967 Sk: Šebor - Bor Dr: František KožíkVěra Kalábová VV: Eliška Nejedlá N: román Já, spravedlnost S: Miloš MacourekZbyněk Brynych TS: Zbyněk BrynychJosef VanišJaromír Borek PR: Jaromír Borek AR: Viktor KarásekHana Cillerová K: Josef Vaniš DK: Václav Helliman AK: Bohumil Vodička Hu: Jiří Sternwald; archivní Nahr: Hudba Československé lidové armády, FISYO, skupina Jana Hammera Dir: František Belfín Arch: Milan Nejedlý Kost: Jan KropáčekEliška Hofová Ma: Anežka KunováJiří BudínIvana Peštuková St: Miroslav Hájek Zv: Ladislav Hausdorf Op: Bohumil Černý H: Karel Höger (MUDr.Josef Heřman), Angelica Domröse (Inge Stahlová), Jiří Vršťala (profesor Rolf Harting, býv.důstojn), Fritz Diez (Adolf Hitler), Jindřich Narenta (muž v brýlích), Karel Charvát (Herbert), Oto Ševčík (Henri), Jindřich Blažíček (tlustý muž), Karel Peyr (garážmistr), Rudolf Macharovský (muž s klíči), Oldřich Stodola (holohlavý muž), Ervín Zolar (žalobce), Paul Leclér (vrátný), Richard Lederer (zvukař), Jan Schánilec (Bormannův muž), Jiří Fuchs (sluha Inge), Rajmond Gabriel (příslušník MP), Petr Oliva (příslušník MP), Zdeněk Matouš (muž č.1), T. Lederer (muž č.2), Jiří Svárovský (muž č.3), H.J. Müller (muž č.4), Vladimír Zoubek (muž č.5), K. Špička (muž č.6), Jan Diviš (muž č.7), Karel Dellapina (muž č.8), Milan Sandhaus (muž č.9), Jaroslav Tomsa (muž č.10), Vilém Pruner (muž č.11), Karel Hábl (muž č.12), Miroslav Nosek (muž č.13), J. Rek (muž č.14), Ludvík Wolf (muž č.15), Jan Váňa (muž č.19), Jindřich Sejk (muž č.20), Viktor Oktábec (muž č.21), Jiří Cimický (muž č.22), Ivan Foltýn (muž č.24), Hana Davidová (sestra), Jan Kropáček (americký důstojník), Jaroslav Klenot (příslušník amerického komanda č.1), Pavel Navara (příslušník amerického komanda č.2), Jindřich Vítek (příslušník amerického komanda č.3), Karel Vítek (příslušník amerického komanda č.4), Otakar Rademacher (příslušník amerického komanda č.10), P. Stejskal (příslušník amerického komanda č.11), Josef Schneider (sovětský voják č.1), Jiří Kasík (sovětský voják č.2), Karel Engel (sovětský voják č.3), Josef Bárta (sovětský voják č.4), Vlk Jaroslav (2) (sovětský voják č.5), Eduard Pavlíček (pumpař), J. Maroušková (dubl za Domröseovou /pád ze schodi) Spol: Jiřina SrbováJitka ŠulcováVilemína BinterováSedláček Jan (2) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 12.04.1968 
 
   Rok 1946. Při norimberském procesu chybí jeden z hlavních aktérů druhé světové války - Adolf Hitler, který údajně spáchal sebevraždu. - Český lékař dr. Heřman je unesen z Prahy do sanatoria profesora Rolfa Hartinga. Sanatorium je maskovaná vojenská pevnost, zřejmě s nacistickou posádkou. V podzemí jsou vězeňské kobky a popravčí místnost. V noci je Heřman odveden k pacientovi, v němž ke svému zděšení pozná Hitlera. Odmítne s Hartingem spolupracovat a rozhodne se uprchnout. Je však dobře střežen. Při vyjížďce autem se seznámí s Inge, která mu naznačí, že pracuje proti Hartingovi. Po určité době Heřman zjistí, že Harting a jeho lidé nejsou Hitlerovi přívrženci. Naopak ho chtějí za jeho zločiny potrestat. Podle nich je jedna smrt pro Hitlera málo. Organizují proto "přepadení" sanatoria americkými a sovětskými vojáky. Hitler je pak uvržen do podzemní kobky, "odsouzen" k smrti a dovlečen do popravčí cely, kde musí prožít hrůzu nastávající smrti.V poslední chvíli ho Harting "vysvobodí", aby mohlo mučení později znovu pokračovat. Harting žádá Heřmana, aby Hitlera oslepil. Bojí se, že by vůdce mohl poznat, jaká hra se s ním hraje. Heřman souhlasí, místo zákroku mu však vpíchne smrtící injekci. Inge, která chtěla vůdce osvobodit, Heřmana zastřelí.
   At the year 1946, the time of the Nuremberg Process. One of the main actors of the Second World War, who reportedly committed suicide, Adolf Hitler is, however, missing. The Czech doctor Heřman is kidnapped from Prague and driven to the sanatorium of Professor Rolf Harting. The sanatorium is a disguised military stronghold, most probably occupied by a Nazi garrison, with prison cells and an execution chamber in the basement. At night, Heřman is taken to a patient in whom he, to his horror, recognizes Hitler. He refuses to cooperate with Harting and decides to flee. But he is well-guarded. During a car ride, he meets Inge who indicates that she is working against Harting. After some time, Heřman finds out that Harting and his people are not in fact Hitler's followers - on the contrary, they want to punish him for his crimes. In their opinion, one death is not enough for Hitler. They therefore make up a simulated "attack" on the sanatorium by American and Soviet troops. Hitler is then thrown into an underground cell, "sentenced" to death and drawn into the executor's cell where he has to experience the horror of the upcoming death. He is "liberated" at the last minute by Harting, so the torture might continue later. Harting asks Heřman to blind Hitler, being afraid that the fuhrer will realize what a kind of play has been played with him. Heřman agrees, but instead of operating on Hitler, he injects him poison. Inge, who wanted to liberate the fuhrer then shoots Heřman dead.