Já truchlivý Bůh  (I, the Distressing God)
R: Antonín Kachlík V: Filmové studio Barrandov, 1969 Sk: Švabík - Procházka VV: Petr Čapek N: povídka Já truchlivý Bůh ze sbírky Směšné lásky S: Milan KunderaAntonín Kachlík TS: Antonín Kachlík PR: Miroslav Kubišta AR: Karel KovářLilian Havlíčková K: Jan Němeček DK: Pavel Nečesal AK: M. Kudrna Hu: Vladimír Sommer; archivní – Giuseppe Verdi: převzatá Rigoletto, Wolfgang Amadeus Mozart: převzatá Turecký pochod, Antonín Dvořák: převzatá Rusalka (árie Měsíčku na nebi hlubokém), Gioacchino Rossini: převzatá Lazebník sevillský /Il barbiere di Siviglia/ Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček Arch: Milan Nejedlý Kost: Jan KropáčekEliška HofováJana Ledecká Ma: František MalecMarie DžbánkováJiří Nevařil St: Jaromír Janáček Zv: Emil Poledník H: Miloš Kopecký (Adolf), Pavel Landovský (Řek Apostol Certikidis), Hana Lelitová (studentka konzervatoře Jana Maláto), Procházková Alena [dab] (hlas Jany), Jiřina Jirásková (rozvedená paní Štenclová), Ivana Mixová (operní zpěvačka), Květoslava Houdlová (oční lékařka, Adolfova bývalá spol), Jindra Reháková (Certikidisová, Apostolova žena), Pavla Maršálková (Malátová, Janina matka), Zdeněk Kryzánek (Janin otec), Jarmila Gerlová (odmítnutá milenka Jana), Syslová Dana [dab] (hlas odmítnuté milenky), Vlastimil Maršíček (tenorista Lambrecht), Jiří Přichystal (operní pěvec), Daniela Pokorná (Janina přítelkyně), Jana Karpašová (Janina přítelkyně), Ilona Jirotková (Janina přítelkyně), Boleslava Svobodová (Růžena), Vladimír Klemens (učitel hudby), Milivoj Uzelac (dirigent), Helena Bendová (domovnice), Karel Hanzlík (baleťák), Jan Víšek (lékař v nemocnici), Jestřáb MUDr. (lékař), Otakar Chaloupka (dirigent mistr Ořechovský-Burský), Antonín Kachlík (operetní režisér Žoužel), Edita Dindělová (dívka), Alena Balejová (dívka), Jana Lauferová (dívka), Marta Richterová (dívka), P. Horáková (dívka), J. Kovářová (dívka), František Kubíček (vrchní), Orchestr Brno 60 (orchestr), Marie Fingerová (paní), K. Bílý (hudebník), J. Dziodzik (hudebník), K. Šumpik (hudebník) Spol: Jarmila KostolnáAnna MejtskáLadislava KlusáčkováSedláček Jan (2) Stp: 082.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 17.10.1969 
 
   Adolfovi, neodolatelnému svůdci žen, se líbí adeptka operního zpěvu, Janička. Dívka však dává přednost slavným mužům, Adolf proto nemá u ní nejmenší naději. Jednoho dne se v nemocnici seznámí s řeckým partyzánem Apostolkem, který na něho zapůsobí svou bezprostředností a snadností, s jakou řeší všechny problémy, zvláště pak ty se ženami. Adolf dostane nápad. Poučí Apostolka o společenském chování, oblékne jej podle poslední módy a představí ho Janičce jako řeckého dirigenta. Janička se do něho rázem zamiluje a ani Apostolkovi se nevede lépe. Adolf však s jejich láskou není spokojený. Chtěl se přece pobavit a také trochu pomstít Janičce, a to se mu nepovedlo. Podle svého plánu předstírá Adolf Apostolkův návrat do Řecka. Janička brzy zjistí, že čeká dítě. Adolf jí nabídne sňatek, ale Janička ho odmítne: rozhodla se být svobodnou matkou a možná čekat na Apostolkův návrat. Adolf žárlí a v jednu chvíli uvažuje, že dívce řekne pravdu, ale nakonec to neudělá. Dítě se narodí a Janička hrdě jezdí s kočárkem. Přestože Adolf Janičku ztratil, cítí, že díky svému žertu se stal neviditelnou součástí jejího života a že vlastně patří k sobě.
   Adolf, the irresistible seducer of women, is fond of Janička, a novice opera singer. The girl, however, prefers famous men and Adolf thus does not have a single chance with her. One day in a hospital, he meets a Greek partisan named Apostolek who impresses him with his spontaneity and ease in solving all problems, especially those with women. Adolf has an idea. He makes Apostolek familiar with social manners, dresses him after the latest fashion and introduces him to Janička as a Greek conductor. Janička instantly falls in love with the made-up composer and Apostolek does no better. But Adolf is not satisfied with their love affair - he wanted to have fun and also his revenge on Janička, but failed. He, however, follows his plan closely and makes up Apostolek's return to Greece. Janička finds out she is pregnant. Adolf offers to marry her but Janička rejects him: she decides to be a single mother and maybe also to wait for Apostolek's return. Adolf is jealous and contemplates telling the truth to the girl, but eventually does not. The child is born and Janička proudly walks around with the perambulator. Although Adolf lost Janička, he feels that, due to his joke, he has become an invisible part of her life and that they, in fact, belong together.