Hvězda zvaná Pelyněk  (Star Called Wormwood,The)
R: Martin Frič V: Filmové studio Barrandov, 1964 Sk: Šebor - Bor VV: Rudolf Fencl N: Jiří Procházka S: Jiří ProcházkaJiří Fried TS: Martin Frič PR: Václav Berdych AR: Jiří StránskýZdena Štekrová K: Jaroslav Tuzar DK: Milan Duda AK: Emil Hora Hu: Dalibor C. Vačkář; archivní – Strauss Johann ml.: převzatá Na krásném modrém Dunaji, Karel Hašler: píseň Když jsme byli v Itálii, píseň Šup sem, šup tam, Karel Hašler: píseň Anduličko, píseň Páni, dámy, jen do toho, píseň Točte se, pardálové, píseň Dvacetikoruna není tak veliká, píseň Nemelem, nemelem, Karel Hašler: píseň Bílý kvíteček, Karel Hašler: píseň Pětatřicátníci, píseň Šly panenky silnicí, lidová píseň: píseň Na tom pražském mostě, lidová píseň: píseň Okolo Hradce, František Kmoch: píseň Andulko šafářova, lidová slovenská píseň: píseň Hej, Slované Nahr: FISYO, Ústřední hudba Československé lido Dir: František BelfínŠťastný Karel mjr. T: Karel Hašlerlidová píseňSamo Tomášik Zp: Jiřina Bohdalovásbor Arch: Jan Zázvorka Kost: Vladimír DvořákRůžena AdamcováFrantišek KaulerEmilie FišarováYvonne Těhníková Ma: Gustav HrdličkaFrantišek KlemaIvana MestekováMiloš BobekKarel KonrádJitka Vrbatová St: Jan Kohout Zv: Emanuel Formánek Op: Bíca Alois plk. H: Jiřina Bohdalová (zpěvačka Tonka), Vlasta Matulová (majitelka vinárny paní Hilda), Deyl Rudolf ml. (střelec František Noha, bývalý art), Jiří Sovák (vojín Emil Červenka), Radoslav Brzobohatý (kaprál Stanislav Vodička /desátník), Jan Tříska (střelec Lojzík Hlas), Martin Růžek (závodčí Vojtěch Kovář), Josef Větrovec (vojín Josef Pelnář), Jaroslav Mareš (voják Karel Werner), Gustav Heverle (vojín Kolařík), Jaroslav Raušer (hauptman Dicker /hejtman,kapitán/), Čestmír Řanda (feldvébl Klozberg /rotmistr/), Bohumil Švarc (oberleutnant Čekal /nadporučík/), Zdeněk Štěpánek (generál), Bedřich Prokoš (hauptman Flibor, velitel 18. regim), Míla Myslíková (Emka), Štěpán Bulejko (feldkurát /polní kurát/), Jan Pohan (generálův pobočník), Blažena Slavíčková (poštovní úřednice), Karel Houska (hejtman), Mirko Čech (skladník), Karel Kocourek (telegrafista), Josef Šulc (svobodník), Libuše Mincová (hudebnice ve vinárně), Jana Řídká (hudebnice ve vinárně), Ela Šilarová (hudebnice ve vinárně), Věra Ublová (hudebnice ve vinárně), L.H. Struna (voják s knírem), Jan Víšek (voják), Zdeněk Braunschläger (maďarský voják), Mirko Musil (voják s triedrem), Richard Záhorský (voják pivař), Vladimír Hlavatý (pucflek Wenzel), Jiří Cimický (povstalec), Vladimír Linka (povstalec), K. Kvasnička (povstalec), Eduard Hauptman (důstojník), Richard Lederer (písař), Vladimír Pospíšil (voják vtipálek), Zdeněk Procházka (ordonanc) Spol: Jana CunderlováJarmila MüllerováKarel Vacek Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 26.02.1965 
 
   Koncem května roku 1918 se do Rumburku vracejí navrátilci z ruského zajetí. Doufají, že válka už pro ně skončila. Chtějí svůj zadržovaný žold a pak už jen domů. Zatím se rádi pobaví v místní vinárně U Růže severu, kde zpívá a tančí temperamentní Tonka, která se svérázným způsobem sblíží s vojákem Nohou. Civilní obyvatelstvo strádá hladem a nedostatkem. V kasárnách a na cvičišti dále pokračuje rakouský dril. Jeho brutalita a nesmyslnost vyvolává stále častěji nespokojenost vojáků. A když se roznese zpráva, že mají znovu jít na frontu, dojde ke vzpouře. Navrátilci z Ruska, ovlivněni revolucí, vědí, jak si počínat. Ihned obsadí četnickou stanici a poštu. Nádraží dostane na starost neukázněný vojín Červenka. Ten se však staví nejdříve ve vinárně a mezitím feldvébl Klozberg podá zprávu o vzpouře do Litoměřic. Červenka také zaviní rozkol mezi vojáky. Zatímco menšina na Nohovu radu odjíždí vlakem, aby se spojila s dělníky, většina, vedená humanistickým idealistou kaprálem Vodičkou a vojínem Červenkou, se vydá pěšky domů. Na cestě jsou však zaskočeni přivolaným 18. regimentem, který do nich začne střílet. Vojáci, kteří na Vodičkovu výzvu již předtím odhodili zbraně, jsou pochytáni. Dostiženi jsou i navrátilci s Nohou. Tři z nich, Vodička, Koval a Noha, jsou odsouzeni k smrti. Zbytek rumburské posádky za několik dní nastoupí cestu na frontu.
   At the end of May 1918, released prisoners return to the Rumburk garrison from Russian captivity, hoping that the war is over for them. The only thing they want is to get their withheld soldier's pay and then go home. In the meantime, they take pleasure in having fun in the local wine cellar The Northern Rose [U Růže severu] and listen and watch the temperamental Tonka sing and dance. In an odd way, she gets close to the soldier Noha. The civilian inhabitants suffer from hunger and shortages. In the barracks and on the training grounds, however, the Austrian drill continues. Its brutal and absurd character is more and more often becoming the cause of the soldiers' discontent. Upon hearing the spreading news that they should return to the front, a rebellion breaks out. The returnees from Russia, influenced by the The October Revolution, already know what to do - and immediately occupy the gendarme's post and the post office. Guarding the railway station is the responsibility of the undisciplined private Červenka. But before he gets there, he cannot resist stopping in the favourite wine cellar and the Sergeant Klozberg reports to Litoměřice about rebellion. Červenka also causes a disharmony among the soldiers. While the minority, on Noha's advice, leave by train to join the workers, the majority, headed by Corporal Vodička, a humanistic idealist, and private Červenka, sets off home on foot. On the way, they are ambushed by the 18th battalion that was sent from Litoměřice and find themselves in the midst of a fight. All the soldiers who had thrown away their weapons earlier at Vodička's call are captured, as well as the returnees with Noha. Three of them - Vodička, Koval and Noha - are sentenced to death. The rest of the Rumburk garrison is indeed sent to the front in a few days.