Hra bez pravidel  (Game without Rules,A)
R: Jindřich Polák V: Filmové studio Barrandov, 1967 Sk: Šebor - Bor Dr: František Kožík VV: Rudolf Hájek N: Luděk StaněkVáclav Šašek S: Jindřich PolákVáclav ŠašekLuděk Staněk TS: Jindřich Polák PR: Tomáš Kulík K: Rudolf Milič DK: Milič Rudolf ml. Hu: Wiliam Bukový; archivní Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček Arch: Černý Karel (architekt) Kost: Karel Postřehovský Ma: Rudolf Hammer St: Josef Dobřichovský Zv: Emanuel Formánek Op: Menoušek Josef pplk. H: Svatopluk Matyáš (poručík VB Jan Málek, později taxi), Jiří Adamíra (klenotník Rudolf Litera,pozd.ved.g), Zdeněk Kryzánek (lupič Alois Burian, zaměst.zimního), Karla Chadimová (Alena Havlová, Literova snoubenka), Vladimír Menšík (vedoucí bufetu Pepi), Josef Bláha (kapitán VB Kment, později major VB), Jan Tříska (lupič Karel Duda), František Šťastný (on sám, motocyklový závodník F.Šťa), Stanislava Bartošová (dispečerka taxislužby Klára), Vojta Plachý-Tůma (vedoucí klenotnictví Václav Kubát), Zdeněk Braunschläger (úředník VB), Jan Cmíral (praporčík VB), Vladimír Chlouba (lupič Evžen Hovorka), Karel Hovorka (řidič nákladního auta), Jiří Valenta (zástupce firmy v nemocnici), Ludmila Roubíková (uklízečka ve starožitnictví), Václav Šašek (divák na motocyklových závodech), Vladimír Hrabánek (Burianův kolega), Karel Hábl (kriminalista), Eva Jandáčková (zdravotní sestra), Eduard Pavlíček (soudce) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 14.04.1967 
 
   Loupež v pražském klenotnictví končí postřelením vedoucího Kubáta a jeho zástupce Litery. Pachatelé odvezou šperky ukradeným autem a lup ukryjí ještě té noci desítky kilometrů za Prahou v lese. Pak se tři lupiči rozdělí. Burian odjede stejným autem a v jiném voze, který zakrátko havaruje, prchají lupiči Duda a Hovorka. Hovorka při nehodě zahyne, Duda však havárii přežil a ukryje se v opuštěné chatě. Burian je zatčen. Dudu vystopuje policejní pes. Kriminalistovi Málkovi přizná Duda loupež, ale odmítne říci, kde šperky jsou. Lupič začne střílet a Málek ho v sebeobraně zabije. U soudu se nepodaří prokázat Literovo spolupachatelství, odsouzen je jen Burian. Zklamaný Málek opustí Bezpečnost a stane se taxikářem. Také Litera změnil povolání. Po čtyřech letech je Burian podmínečně propuštěn. Literova nervozita při náhodném setkání vede Málka k soukromému vyšetřování. Bývalá Literova milenka Alena mu prozradí, že kdysi vezla postřeleného milence tajně z nemocnice do lesa, kde vyzvedl tašku. Litera připraví Alenu inscenovanou sebevraždou o život. Burian žádá za mlčení od Litery podíl na lupu a později ho v hádce zabije. Sám je omráčen Literovým známým Pepim, který klenoty ukradne. Při honičce na nádraží je Pepi před Málkovýma očima přejet vlakem. Burian je zatčen a Málek předává bývalým k
   A robbery in a Prague jeweller's shop results in the shop manager Kubát and his deputy Litera being shot and wounded. The culprits take the jewellery away in a stolen car and that very night hide the loot tens of kilometres outside Prague in a forest. Then the three robbers part with each other. One of them, Burian, leaves in the same car, the other two, Duda and Hovorka, take to flight in another car, which soon ends up in a car crash. Hovorka dies in the accident, but Duda survives and hides in an abandoned cottage. Burian is arrested, Duda is traced out by a police dog. Duda confesses to the robbery to the criminologist Málek, but refuses to say where is the jewellery. The robber then begins to shoot and Málek kills him in self-defence. The court fails to prove Litera's involvement in the robbery and the only one convicted is Burian. The disappointed Málek leaves the police and begins to work as a cab driver. Litera, too, has changed his profession. After four years, Burian is out on probation. Málek accidentally meets Litera and his nervousness makes Málek launch a private investigation. Litera's former lover Alena reveals to him that long time ago, she drove her shot lover secretly from a hospital to a forest where he picked up a bag. Litera murders Alena and arranges the accident to appear as suicide. Burian requires from Litera a share on the loot in exchange for silence and later kills him in a quarrel. He himself is knocked out by Litera's acquaintance, Pepi, who steals the jewellery. During a chase in a railway station, Pepi is run over by a train in front of Málek's eyes. Burian is arrested and Málek hands over the discovered loot to his former colleagues.