Hotel pro cizince  (Hotel for Strangers)
R: Antonín Máša V: Filmové studio Barrandov, 1966 Sk: Novotný - Kubala Dr: Sergej Machonin VV: Jiří Krejčí N: Antonín Máša S: Antonín Máša TS: Antonín MášaIvan Šlapeta PR: Miloš Kohout AR: Marta KunstováJan KratochvílStanislava Hutková K: Ivan Šlapeta DK: Josef Pechar AK: Petr Čech Hu: Svatopluk Havelka; archivní – lidová píseň: píseň Lúbosti, lúbosti, píseň Bílým šátkem mává, lidová píseň: píseň Lásko, bože, lásko Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček T: lidová píseňJaroslav Seifert Zp: Taťána FischerováWaldemar Matuška Arch: Jan Oliva Výtv: Ester Krumbachová Kost: Ester KrumbachováZdena ŠnajdarováEmilie Fišarová Ma: Jiří ŠimonJiřina BissingerováFrantišek Pilný St: Miroslav Hájek Zv: Jiří Kejř kom: Jan Kačer H: Petr Čepek (Petr Hudec), Taťána Fischerová (Veronika Pisingrová), Marta Krásová (madam Rosická), Vladimír Šmeral (spisovatel Svatopluk Blech), Josef Somr (recepční), Jiří Hrzán (podomek Kája), Jiří Pleskot (správce hotelu), Jiřina Jirásková (správcova žena Marie), Ladislav Mrkvička (vrchní Vladimír, bratr Veroniky), Jiří Kodet (číšník Jiří hrabě Glück), Jiří Menzel (pikolík Honzík), Jan Libíček (kuchař Hynek), Waldemar Matuška (Otomar, Veroničin nevlastní bratr), Evald Schorm (kaplan), Evelyna Juhanová (pokojská Růžena), Václav Kotva (pobuda se psem), Štěpánka Řeháková (manželka), František Husák (manžel), Bohumil Koška (otec), Irena Šubrtová (matka), Josef Borovian (číšník), Ivana Bissingerová (děvčátko), Petr Kopřiva (mladý muž), N. Kröschlová (stařena), Š. Říhová (stařena), P. Šnajdar (kluk), L. Dražan (stařec) Spol: Hana CillerováVilemína BinterováKarel Vacek Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 24.03.1967 
 
   V secesním prostředí zámeckého hotelu Svět byl kdysi zavražděn mladý básník Petr Hudec. Později byl nalezen jeho deník a kusé a nesouvislé zápisky se staly podkladem pro příběh, který přibližuje události předcházející vraždě. Petr se má v hotelu setkat se svojí láskou Veronikou. Je ubytován v krásné komnatě. Chování personálu je podivné. Kolísá od vlezlé dotěrnosti po urážlivou drzost. Po konfliktu, který má Petr s číšníkem Jiřím, rozeným hrabětem, je básník přestěhován do omšelého pokoje. Zatímco marně hledá Veroniku, seznámí se Petr s některými hosty. Velmi důvěrně se k němu chová noblesní stará madam Rosická. Spisovatel Blech básníkovi vysvětlí, že kdysi přišla o syna a nyní ho hledá v každém mladém muži. Konečně se Petr setká s Veronikou, ale i ta je jiná, než jak ji poznal. Veronika pochybuje o své lásce k němu, zatímco se důvěrně mazlí s mužskými členy personálu. Petr má postupně spory téměř se všemi v hotelu. Kuchař mu prozradí svoji homosexualitu, ale vzápětí se ho pokusí v obavách z prozrazení uškrtit. Petrova láska k Veronice ochladla a mladík se rozhodne odjet. Poslední noc je třemi bodnými ranami zavražděn. Pachatel nebyl nikdy vypátrán. Hosté se loučí s personálem a spokojeni s pobytem odjíždějí.
   Once, the young poet Petr Hudec has been killed in the Art Nouveau setting of the castle The World [hotel Svět]. Later, his diary is found and the brief and incoherent notes became the basis for the story of the events preceding the murder. Peter is to meet his lover Veronika in the hotel. He is accommodated in a beautiful chamber. The behaviour of the personnel, however, is rather weird, oscillating between impertinent intrusion and offensive arrogance. Following Petr's conflict with the waiter Jiří, born Count, the poet is moved to a dilapidated room. While seeking Veronika in vain, he runs to several hotel guests. The refined old lady Rosická treats him in a very intimate way. The writer Blech explains to the poet that she had lost her son long ago and now tries to find him in every young man. Petr eventually succeeds in meeting Veronika, but she is already a different person from the one he used to know. She doubts her love to him and intimately cuddles with the male members of the personnel. Petr gradually quarrels with almost everybody in the hotel. The cook reveals his homosexuality to him but then tries to strangle him, worried of the disclosure. Petr's love for Veronika turned frigid and the young man decides to leave. The last night, he is murdered by three fatal stabs. The culprit is never found. The guests say goodbye to the personnel and leave, satisfied with their sojourn.