Horoucí srdce  (Ardent Heart,An)
R: Otakar Vávra V: Filmové studio Barrandov, 1962 Sk: Feix - Brož VV: Ladislav Terš N: František PavlíčekOtakar Vávra S: František PavlíčekOtakar Vávra TS: Otakar Vávra PR: Miroslav Kubišta AR: Lenka Němečková K: Jaroslav Tuzar DK: Adolf Hejzlar AK: Vojtěch Kuthan Hu: Jiří Srnka; archivnípíseň Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: Hana Hegerová Arch: Jan Zázvorka Kost: Karel MüllerAša TeršováVěra Hromádková Ma: Otakar KošťálVáclav VolkAlena HejdánkováIvana Mesteková St: Antonín Zelenka Zv: Emanuel FormánekBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ Op: Novotný Miloslav PhDr.Otakar Matoušek H: Jiřina Švorcová (spisovatelka Božena Němcová), Radovan Lukavský (Josef Němec, manžel Němcové), Vladimír Ráž (MUDr.Vilém Dušan Lambl), Blanka Bohdanová (Karolina Světlá vl.jm. Johanka Muž), Eduard Cupák (profesor Petr Mužák), Jana Gýrová (Žofie Rottová, Johančina sestra), Zdeněk Štěpánek (Jan Evangelista Purkyně), Jiří Holý (Karel Havlíček Borovský), Martin Růžek (MUDr.Václav Staněk), Karel Höger (profesor Jan Ignác Hanuš), Jarmila Smejkalová (Laura, Hanušova žena), Otakar Brousek (páter Václav Štulc), Miloš Nedbal (knihkupec Jan Jaroslav Pospíšil), Jiří Polák (Hynek, syn Němcových), František Hrdina (Karel, syn Němcových), Jitka Oubrechtová (Dora, dcera Němcových), Michal Koblic (Jarouš, syn Němcových), Karol Machata (Janko Kráľ), Luděk Munzar (Václav Čeněk Bendl), Marta Kučírková (Lotti, Staňkova žena), Bohuš Hradil (Němcův kolega), Miloš Willig (tajný policista), Štěpán Bulejko (návladní), Vladimír Hlavatý (venkovan ve vlaku), Aleš Košnar (student), Jiří Kostka (muž s úmrtním oznámením), Milan Jedlička (policista), Gabriela Palotášová (maďarská bytná), Milan Mach (muž u výlohy), Stanislav Kubiš (důstojník), Rudolf Bachlet (stařec-běženec), Josef Bartůněk (vozka), Jaroslav Cmíral (dělník), Lenka Fišerová (služka), Ladislav Gzela (průvodčí), Miloslav Janovský (zdravící muž), Petr Křiváček (student), Jaroslav Kuneš (student), S. Kompánková (služka), Vladimír Navrátil (průvodčí), Miloslav Novák (tajný), Andrej Šilan (četník), Josef Steigl (dělník), Eva Tauchenová (měštka) Spol: Helena MichlováBohumil DudařVilemína Binterová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 08.03.1963 © Národní filmový archiv 
 
   V zimě roku 1851 odjíždí vrchní komisař finanční stráže Josef Němec služebně na Slovensko. Na nádraží se s ním loučí jeho čtyři děti a manželka Božena, která ho odmítla doprovázet. Manželství Němcových je nešťastné. Božena je příliš emancipovaná a v žádném ohledu se neblíží dobovému ideálu vdané ženy - tiché a poslušné osoby. Němcová je spisovatelka a přátelí se s lidmi, nepohodlnými rakouskému režimu. V době sílícího politického útlaku jsou pronásledováni čeští vlastenci. Redaktor Karel Havlíček Borovský je zatčen a deportován do Brixenu. Někteří lidé z Boženina okolí začnou být opatrní, až zbabělí. Tíživá finanční situace donutí Boženu odjet v květnu 1853 s dvěma mladšími dětmi za manželem. Nastane však nový kolotoč hádek, a Josef je navíc kvůli ženě zbaven služby. Z Prahy přichází zpráva o těžké nemoci syna Hynka. Ten krátce po matčině příjezdu umírá. Zoufalá Božena zůstane v Praze a začne pro útěchu psát vzpomínky na dětství - knihu Babička. Do Prahy se vrací nemocný Havlíček a v červenci 1856 umírá na tuberkulózu. Přes policejní zákaz se lidé shromáždí u jeho domu. Neohrožená Božena Němcová přichází, aby na Havlíčkovu rakev položila trnovou korunu.
   During winter 1851, Josef Němec, the chief commissioner of the financial guard, leaves on business for Slovakia. His four children and his wife Božena, who refused to accompany him, come to say goodbye to him to the railway station. The marriage of the Němec family is unhappy. Božena is too emancipated and is not even close to the contemporary ideal of a married woman - a silent and obedient person. Božena Němcová is a writer and her friends are people hostile to the Austrian regime. A time of increasing political pressure develops and the Czech patriots are persecuted. The editor and pre-eminent Czech writer Karel Havlíček Borovský is arrested and deported to Brixen. Some people from Božena's circle become cautious, even cowardly. The burdensome financial situation forces Božena to leave and join her husband with the two younger children in May 1853. But there is again another whirligig of fights and Josef is moreover thrown out of the service due to his wife. Then the news about the serious illness of their son Hynek arrives from Prague; the boy, however, dies soon after his mother's arrival. The desperate Božena stays in Prague and, to comfort herself, begins to write about her childhood memories - the book which is later to become a classic of Czech literature, The Grandmother. The sick Havlíček returns to Prague, too, and dies of tuberculosis in July 1856. People gather in front of his house despite the police ban. The dauntless Božena Němcová arrives to lay a crown of thorns on Havlíček's coffin.