Guide  (Guide)
R: Iskra Dimčevska-Ouhilal V: Studio FAMU, 1968 VV: Fiala Karel (výroba) N: Iskra Dimčevska-Ouhilal S: Iskra Dimčevska-Ouhilal K: Oldřich Kábrt Hu: Josef Ceremuga; archivní – lidová francouzská píseň: píseň Frère Jacques St: Daniela Zachariášová Zv: Oldřich Tichý H: Valentina Thielová (průvodkyně), Josef Laufer (kanadský turista Dubois), Štěpánka Řeháková (cizinka v hotelu) Spol: Klos Elmar /režie/ (pedagogické vedení), Kališ Jan /kamera/ (pedagogické vedení), Kučera Jan /střihová skladba/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká 
 
   Mladá přísně vyhlížející průvodkyně vyzvedne kanadského turistu v pražském hotelu. Mladý cizinec je hyperaktivní, v chrámu svatého Víta huláká, hroby a staré památky ho příliš nebaví. Průvodkyně je z jeho chování nešťastná. V Loretě nedbá Kanaďan zákazu a vyjde do věže, kde preluduje na klávesách zvonkohry. Pak ho zaujme jiná atrakce pro turisty - kočár tažený koňmi. Mladá žena se odhodlá k prosbě. Zajedou k mateřské škole, kde vyzvednou ženinu malou dcerku. Holčička je nadšená jízdou v kočáře a navíc jí cizinec koupil barevné nafukovací balónky, které spolu pouštějí k obloze. V nejlepší náladě dojedou k hotelu, kde muž zaplatí kočímu a rozloučí se. Kočár odváží ženu s děvčátkem domů.
   A severe looking young woman guide collects a Canadian tourist at a hotel in Prague. The young foreigner is hyperactive and doesn't keep his voice down inside the St Vitus' Cathedral. Graveyards and ancient monuments also fail to amuse him. The guide is unhappy about his manners. At the Loreta church, the Canadian ignores the no entry sign and climbs up the tower, where he improvises on the carillon keyboard. Afterwards, he becomes absorbed by another tourist attraction - a horse-driven carriage. The young woman finally encouradgeous herself to ask him a favour. They will go to the nursery together to pick up her little daughter. The little girl is delighted with the horse-ride and, besides, the foreigner has bought colourful balloons and they now release them together. They reach the hotel in high spirits, and the man pays the driver and says goodbye. The carriage takes the woman and her daughter home.