Fuga na černých klávesách  (Black Keys Fugue, The)
R: Drahomíra Vihanová V: Studio FAMU, 1964 VV: Fiala Karel (výroba) N: Hayk Mardirossian S: Hayk MardirossianDrahomíra VihanováBohumil Sobotka K: Jiří Macák Hu: archivní /Cikhart Jiří/; archivní – Johann Sebastian Bachpřevzatá Kost: Módní závody Praha n.p. St: Drahomíra Vihanová Zv: Oldřich TichýAdolf ŘípaJosef HubkaBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ kom: Karel Höger H: Julian Diaz (student hudby Fati Farari), Jiří Stivín (student hudby, Fatiho přítel), Rauch František prof. (profesor hudby, on sám), Ladislav Zajíc (tělocvikář), Jiří Štíbr (student), Milan Jonáš (rváč), Novotný Antonín (2) (muž v bufetu), Alena Bradáčová (slečna), Jaroslav Horký (Karel), Savas ChristofiS.N. MunyuaMohi El Din DiabManuel MoraGuanaratna PiaysiriRůžena Dvorská Spol: Michail GenkovWalter NittnausMarcela MěšťánkováJan VránaAmalie BurianováFrantišek ČtvrtníkTůma Bohdan (2)Wasserman Václav /režie/ (pedagogické vedení), Kratochvíl Miloš V. /scénář/ (pedagogické vedení), Kališ Jan /kamera/ (pedagogické vedení), Šmída Bohumil /produkce/ (pedagogické vedení), Pavlíček Ludvík /střih/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Fati Farari je z Afriky a v Praze studuje u profesora Raucha hru na klavír. Bydlí v podnájmu u české rodiny. V Praze má své přátele mezi studenty, ale občas se setkává i s narážkami na svou tmavou pleť. Jednou je dokonce napaden v hospodě a musí se bránit. Je trochu smutný, protože dívka, kterou miluje, se nechává zapírat. Má před absolventským koncertem a na poslední zkoušce mu profesor dává rady pro uklidnění. Doporučuje mu procházku po Praze a vydatný spánek. V den koncertu je Fati pozván na ambasádu své země, kde se dozví tragickou zprávu o své rodině. Bloudí zoufale po městě a vnímá jen smutné obrazy obyvatel. Nakonec se vydá k Rudolfinu jako svému útočišti. Na schodech potká profesora. Ten již ví o neštěstí, které Fatiho postihlo, a snaží se ho vytrhnout ze smutku slovy: "Naši rodiče nám něco dávají nejen svým životem, ale i smrtí. A vy večer musíte mluvit svým Bachem".
   Fati Farari is from Africa. He studies piano in Prague with Professor Rauch and rents a room with a Czech family. In Prague, he has friends among his fellow-students, but sometimes has to cope with allusions to his dark skin. He even gets attacked in a pub once and is forced to defend himself. He is somewhat unhappy because the girl he loves avoids him. His graduation concert draws near. At the very last rehearsal, his professor advises him to relax. He tells him to take a walk around Prague and get plenty of sleep. On the day of the concert, Fati is invited to visit his country's embassy, where he learns tragic news about his family. Desperate, he wanders about the city, noticing nothing but the sad images of its inhabitants. He finally heads for the Rudolfinum concert hall as his only refuge. He meets his professor at the steps. The professor already knows about Fati's misfortune and tries his best to rouse him out of his sadness with the following words: "Our parents give us something not merely by their lives but by their deaths also. Tonight, you must allow your Bach to speak for you."