Ezop  (Aesop)
R: Rangel Valčanov V: Filmové studio Barrandov/Studija za igralni filmi Sofija, 1969 Sk: Feix - Brož VV: Gustav RohanValčo Draganov N: Anžel Vagenštajn S: Anžel VagenštajnRangel Valčanov TS: Rangel ValčanovAnžel Vagenštajn PR: Tomáš KulíkPetr Batalov AR: Rajna JončevaMarta Křesinová K: Andrej Barla DK: Venec Dimitrov AK: Jozef Müller Hu: Zdeněk Liška; archivnípíseň Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: Kühnův smíšený sbor Arch: Boris MoravecRanďu Randev Kost: Ester KrumbachováAna KačulevaRůžena BulíčkováRenata Škodová Ma: Vladimír PetřinaFrantišek PříhodaLibuše Machková St: Jevgenija RadevaMiroslav Hájek Zv: Jaromír SvobodaEmil Pavlov Tr: Vladimír DvořákJiří Šimunek H: Georgi Kalojančev (otrok a bajkař Asarakos zvaný Ezop), Sejk Soběslav [dab] (hlas Ezopa), Miroslav Macháček (diktátor Polyfimos), Radovan Lukavský (velekněz Kobon), Doroteja Tončeva (Rhodopis), Dvorská Milena [dab] (hlas Rhodopis), Violeta Antonova (básnířka Sapfó), Budínová Slávka [dab] (hlas Sapfó), Zdeněk Kryzánek (lýdský vladař Krésos), Petr Čepek (faraon Amazis), František Filipovský (obchodník s otroky), Josef Abrhám (prodavač papoušků), Josef Kemr (filozof Xanthos), Stojanka Mutafova (Kasandra, Xanthova žena), Petr Vučkov (Krésův první vyslanec), Najčo Petrov (obchodník s otroky), Dimitr Bočev (strážný), Rangel Valčanov (člen chóru), Konstantin Kocev (věštec), Eva Schoberová (dívka z družiny Sapfó), Ivana Herglotzová (dívka z družiny Sapfó), Jan Cmíral (delfský důstojník), Zdena Bronislavská (tanečnice), Březinová Marcela (2) (tanečnice), Jana Kopecká (tanečnice), Gita Picková (tanečnice), Eva Poslušná (tanečnice), Jana Rychmanová (tanečnice), Eva Zakouřilová (tanečnice), Jan Diviš (důstojník), Džoko Rosić (Krésův vyslanec), D. AtanasovAtanas BožinovBoris Radivenski Spol: Zorka ChrastinováŠtěpánka StříbrnáMiloš Červinka Stp: 093.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 00.04.1990 
 
   Ostrov Sámos v Egejském moři, doba zhruba šest set let před naším letopočtem. Na tržišti jsou prodáváni do otroctví zajatci z Frýgie. Krásná Rhodopis se chce raději zabít, ale její bývalý otrok Asarakos zvaný Ezop jí dodá odvahu. Dívku získá vojevůdce Polyfimos, pak je otrokyní básnířky Sapfó a ta ji věnuje egyptskému faraónovi Amazisovi. Pyšný delfský velekněz Kobon zkoumá před koupí Ezopovy zuby a ten mu prokousne prst. Otrok je za to zmrskán. Ezop je velmi vtipný a prostořeký a každou situaci, jíž je přítomen, komentuje bajkou, kterou své okolí upozorní na nebezpečí ztráty svobody a demokracie. Na oslavě u Sapfó tajně poslouchá básně a okouzlen zapomene na své postavení otroka. V noci se setká s Rhodopis, která se zamilovaným mužem zjevně koketuje. Žárlivý Amazis si svou milenku a otrokyni odveze do Egypta. Ezop touží po svobodě, aby mohl odjet za milovanou ženou. Stane se však obětí mocenských her mezi vládci té doby. Získá sice vytouženou svobodu, ale Kobon nezapomněl na pomstu. Nechá do Ezopových věcí nastrčit zlatý pohár a odsoudí ho za krádež k smrti. Nikdo z těch, kterým jeho důvtipnost pomohla, včetně Rhodopis, se ho nezastane, a Ezop je shozen ze skály.
   The location is the Island of Samos in the Aegean Sea, the time approximately 600 BC. At the market, captives from Phryigia are being sold into slavery. The beautiful Rhodopis would prefer to take her own life, but her former slave Asarakos, known as Aesop, reassures her. The army commander Polyphemus is the first to purchase the girl. Next she becomes a slave to the poetess Sappho, who gives her to the Egyptian pharaoh Amasis. The proud Delphic priest Kobon examines Aesop's teeth before buying him and Aesop bites his finger appart, for which he gets a whipping. Aesop is extremely witty and mischievous and comments on each situation in which he finds himself with a fable warning of the dangers of the loss of freedom and democracy. At a festivity organized by Sappho, he secretly eavesdrops on a poetry reading and, enchanted, forgets he is a slave. At night, he gets together with Rhodopis, who openly flirts with the enamoured man. The jealous Amasis takes his mistress and slave Rhodopis away to Egypt. Aesop longs to win his freedom in order to be able to join his beloved, but he finds himself a victim of power games among the emperors of his era. He wins the freedom that he has longed for, but Kobon has not forgotten his revenge. He plants a golden goblet among Aesop's belongings and sentences him to death for theft. Not a single person who has benefited from his native wit, including Rhodopis, pleads in favour of him, and Aesop is hurled down a cliff.