Einstein kontra Babinský  (Einstein contra Babinský)
R: Zdeněk Podskalský V: Filmové studio Barrandov, 1963 Sk: Švabík - Procházka VV: Vladimír Vojta N: Jaroslav Dietl S: Jaroslav DietlZdeněk Podskalský TS: Zdeněk Podskalský AR: Petr RuttnerEliška VojtováJindřich Mastik K: Jaroslav Tuzar AK: Jiří PolákMilan Duda Hu: Evžen Illín; archivní – píseň Na kopečku v Africe, Evžen Illín: píseň První měsíc, první tři závady, Evžen Illín: píseň Závada, závada, píseň Riviéra, Riviéra, píseň Slunko jasné za černými lesy, lidová píseň: píseň V Hodoníně za vojáčka mňa vzali, Karel Hašler: píseň Před vejtoňskou hospodou, Evžen Illín: píseň My stále radostněji budujeme Nahr: Orchestr Karla Vlacha, FISYO Dir: Karel VlachŠtěpán Koníček T: Zdeněk PodskalskýJaroslav Dietllidová píseňKarel Hašler Zp: sborLubomír LipskýJosef BekJiřina Jiráskováhlas mužskýsbor dětský Arch: Boris Moravec Kost: Libuše HozováEva VaníkováLibuše Černá Ma: Miloslav JanderaRůžena PlašilováJan Valkoun St: Zdeněk Stehlík Zv: Černý František (zvuk)Brunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Josef Bek (vězeň Josef Košťál/Josefův otec), Lubomír Lipský (ing.František Koloušek/Františkův), Deyl Rudolf ml. (hlavní inženýr Sojka), Čestmír Řanda (ekonomický náměstek Hais), Jiřina Jirásková (písařka Dáša, později Josefova žen), Karel Máj (vězeň Cmíral), Jaroslav Heyduk (vězeň Dáreček), Brodský Vlastimil [dab] (hlas Dárečka), Karel Tomášek (vězeň Karlík), Hlinomaz Josef [dab] (hlas Karlíka), Václav Trégl (vedoucí úřadu Eichler), Josef Beyvl (náměstek z kraje), Mirko Musil (úředník z kraje), Hanuš Bor (Josef Košťál jako dítě), František Burda (František Koloušek jako dítě), Květa Fialová (sekretářka Zdenička), Josef Hlinomaz (pan řídící), Ilona Kubásková (svačinářka), Dagmar Dvořáčková (dívka u stroje), Bohuš Hradil (prokurátor), Zdeněk Jelínek (velitel věznice), Jaroslav Mareš (reportér rozhlasu), Novotný Antonín (2) (mikrofonista), Jaroslav Marvan (ředitel Vorlíček), Milan Neděla (mistr v továrně), Stanislav Neumann (starý dělník), Jiřina Steimarová (Josefova matka), Dagmar Zikánová (Františkova matka), Světla Svozilová (Houšková, předsedkyně svazu žen), Stella Zázvorková (ministerská úřednice), Jaroslav Štercl (ministerský úředník), Rudolf Princ (ministerský úředník), Jiří Štuchal (ministerský úředník), Václav Štekl (ministerský úředník), Antonín Šůra (předseda dílenského výboru), Miloš Vavruška (učitel), Josef Vošalík (dědeček), Gabriela Kaulfusová (babička s kozou), František Suk (vrátný), Václav Wasserman (dědeček v okně), Jiřina Kottová (uklízečka), Míla Myslíková (panička, Josefova milenka), Otto Tutter (vedoucí oddělení), Václav Švec (dozorce), Ladislav Zápotocký (dělník), Karel Hovorka (úředník), Vladimír Navrátil (úředník), Josef Steigl (úředník), Marian Cingroš (úředník), Heda Škrdlantová (tančící dívka) Spol: Emanuela PeterováZbyněk HlochLudmila Náprstková Stp: 087.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 05.06.1964 © Národní filmový archiv 
 
   Josef Košťál vypráví svým spoluvězňům o událostech, které ho přivedly až do vězení. Od útlého dětství kamarádil s Františkem Kolouškem, a přestože vyrůstali za stejných podmínek, bylo předurčeno, aby jeden byl talentovaným vynálezcem a druhý lotrem. V dětství byli mnohokrát trestáni za Františkovy vynálezy, které spolu uváděli v život a které byly posuzovány jako lotroviny. Jako mladíci se uchytili v úřadě, kde díky vynálezu imitujícímu práci prolenošili několik let. Když se vše prozradilo, odešel František na studie a Josef se stal vedoucím oddělení a později ředitelem menší továrny. Po patnácti letech se znovu setkali. František nastoupil do vývojového oddělení Josefovy továrny. Okamžitě zjistil, že Josef i celé vedení se chlubí údajným automatickým strojem, za který hodlají převzít peněžní odměny a vyznamenání. Ve skutečnosti jsou ve stroji schováni lidé. Je otřesen, ale kvůli kamarádovi sestrojí skutečný funkční stroj. Při jeho slavnostním uvedení do chodu neodzkoušený stroj selže a začne hořet. Za pachatele je vedením označen Koloušek. Do vězení však jde i Košťál, protože nebyly v pořádku hasící přístroje. Oba přátelé se sejdou znovu po propuštění z vězení a společně vykročí vstříc novému životu.
   Josef Košťál tells his fellow prisoners about the events that led to his sentence. He has been a friend with František Koloušek since their early childhood. Despite growing up in identical circumstances, one is fated to become a talented inventor and other a villain. When they were young, they were punished many times for František's inventions, which they together were making "alive", was only considered as a wrongdoing. As young men, they found themselves positions at an office where they spent several idle years thanks to an invention able to imitate work. After they were exposed, František left to study and Josef became the head of a department and later on director of a small factory. Fifteen years later, they met again. František took up work in the development unit of Josef's factory. He immediately discovered that Josef and the entire factory management claimed to have developed an automatic machine for which they intended to take financial reward and honours. In reality, there were people hidden in the machine. He was shocked but nonetheless constructed a genuine, operational machine to help his friend. At the ceremonial launch, the machine, never tested, failed and began to burn. The management accused Koloušek, but Košťál also went to prison because of broken fire safety equipment. After they are released from prison, the two friends meet again and together head towards a new beginning in life.